Ce este CID NATO?

7 iulie 2020

Ce este CID NATO?

PREZENTARE GENERALĂ A ORGANIZAȚIEI
Centrul de Informare şi Documentare privind NATO din Republica Moldova (CID NATO) este o instituţie neguvernamentală, care îşi propune să promoveze în beneficiul public valorile şi principiile euro-atlantice, să sprijine cooperarea dintre Moldova şi Alianţa Nord Atlantică, să implementeze obiectivele şi activităţile stabilite în cadrul instrumentelor de cooperare Moldova – NATO, precum şi să informeze opinia publică în legătură cu aceste aspecte.

Crearea CID NATO a fost stipulată în cadrul Programului Naţional de implementare a Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova – NATO, aprobat de Guvern la 29.12.2006. Astfel, la 3 octombrie 2007 CID NATO a fost inaugurat oficial în prezenţa Adjunctului Asistentului Secretarului General NATO pentru Diplomaţie Publică, Stefanie Babst, şi Ministrului Apărării, Vitalie Vrabie. Inaugurarea Centrului a fost posibilă cu susținerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Diviziei Diplomației Publice NATO și Ambasadei României Punct de Contact NATO în Republica Moldova.

Centrul de Informare și Documentare sprijină îndeplinirea obiectivelor Planului Individual de Acțiune pentru Parteneriatul Moldova–NATO (IPAP) şi își desfășoară activitatea într-o relație de parteneriat cu Secretariatul Internațional al NATO/Divizia de Diplomație Publică, Ministerul Afacerilor Externe şi Interării Europene, Ambasada Punct de Contact NATO la Chișinău și cu ambasadele celorlalte state și partenere acreditate în Republica Moldova.

OBIECTIVE
– Pledarea pentru o cooperare mai strânsă cu NATO
– Sprijinirea instituțiilor guvernamentale în reforma sectorului de securitate
– Încurajarea Comunicării Strategice în sectoarele securității și apărării
– Creșterea gradului de conștientizare cu privire la problemele de securitate și apărare
– Informarea societății despre multiplele aspecte ale securității
– Promovarea Agendei „Femeile, Pacea și Securitatea”

DOMENIILE DE ACȚIUNE
Analiză. CID NATO elaborează studii, evaluări, prognoze, sondaje și rapoarte analitice în domeniul securității și apărării naționale, al relațiilor internaționale și al securității regionale.
Educaţie. Centrul organizează prelegeri și ateliere de lucru specifice cu privire la rolul NATO în securitatea globală; parteneriatul Alianței cu Moldova; Comunicare strategică; și securitatea internațională.
Informare. CID NATO organizează conferințe, seminare, dezbateri și prelegeri publice pentru a informa publicul larg cu privire la aspecte legate de securitate și apărare.

REPERE
– Peste 35 de proiecte implementate
– 870+ evenimente de diplomație publică
– 12.000+ beneficiari
– Peste 16.000 de materiale tipărite și distribuite despre NATO, programele NATO și parteneriatul cu Moldova

INIȚIATIVE DE CARE NE MÂNDRIM
Planul Național de Implementare a SCR 1325 al ONU. CID NATO este coordonatorul național în numele societății civile pentru implementarea SCR 1325. Proiectul a avut ca rezultat adoptarea la nivel de către Guvern a primului Program Național de Implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind Femeile, Pacea și Securitatea pentru 2018-2021 în Republica Moldova.
Școala de securitate NATO. Din 2008, CID NATO organizează Școlile de Securitate NATO care își propun să dezvolte cultura de securitate a tinerilor prin pledarea importanței rolului NATO în probleme de securitate naționale și internaționale.
Zilele NATO. Din 2012, CID NATO organizează o serie de evenimente care au ca scop promovarea informațiilor publicului larg asupra relației dintre Moldova și NATO și creșterea gradului de conștientizare cu privire la problemele de securitate cu care se confruntă țara noastră.
Promovarea valorilor europene și euro-atlantice în zonele rurale prin intermediul formatorilor locali de opinie. Beneficiarii comunităților regionale din Moldova învață din primele surse despre UE și NATO și despre cooperarea lor țara noastră. În primele ediții, grupul țintă a călătorit în Belgia, unde au vizitat instituțiile UE și NATO.
Consolidarea cunoștințelor jurnaliștilor despre parteneriatul Moldova-NATO. CID NATO are ca scop instruirea jurnaliștilor pe teme de securitate și apărare. Proiectele noastre adâncesc înțelegerea presei cu privire la problemele de securitate cu care se confruntă Moldova, parteneriatul dintre NATO și Moldova și provocările pe care această cooperare încearcă să le abordeze.

DONATORI
Donatorii noștri sunt NATO, Programul NATO Știință pentru Pace și Securitate, Biroul de legătură NATO din Republica Moldova, Black Sea Trust for Regional Cooperation, DCAF – Centrul Geneva pentru Guvernarea Sectorului de Securitate, Ambasadele Statelor Unite, Poloniei, României, Lituaniei și Estoniei.

PARTENERI
Partenerii noștri sunt: Comisiile Parlamentare, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Apărării, Biroul de reintegrare, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Centrul pentru Securitate Cibernetică, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Centrul de Prevenire a Conflictelor și Avertizare Prealabilă din România, UN Women Moldova, Misiunea OSCE în Moldova, PNUD, DCAF, Institutul pentru Politici Publice, Centrul Pro-Marshall din Moldova, Asociația pentru Politică Externă, IMAS, IDIS Viitorul, Institutul pentru Politici și Reforme Europene, Asociația Presei Independente, Institutul pentru Studii Strategice, Institutul European de Studii Politice din Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Universitatea de Stat din Moldova, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Academia de Administrație Publică, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea „B. P. Hasdeu” din Cahul, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea de Stat Taraclia.

Echipa CID NATO

Ion Tăbârță, Director Executiv ([email protected])
Sofia Diaconu, Coordonatoare programe ([email protected])
Diana Coșcodan, Contabilă ([email protected])
Natalia Albu, Expertă asociată
Svetlana Cebotari, Expertă asociată
Sanda Sandu, Expertă asociată

Raportul activității Centrului de Informare și Documentare privind NATO pentru anul 2022

Raportul activității Centrului de Informare și Documentare privind NATO pentru anul 2021

Raportul activității Centrului de Informare și Documentare privind NATO pentru 2020 poate fi accesat aici.

Raportul activității Centrului de Informare și Documentare privind NATO pentru 2019 poate fi accesat aici.

Leave A Reply