CID NATO angajează director de programe

15 mai 2023

Comments are off for this post.
CID NATO angajează director de programe

Centrul de Informare și Documentare privind NATO din Republica Moldova (CID NATO) este o instituție non-guvernamentală ce promovează valorile și principiile euro-atlantice. CID NATO este o platformă de comunicare și expertiză în domeniul securității, apărării, parteneriatului Republica Moldova-NATO pentru societatea civilă, instituțiile de stat, organizațiile internaționale, ambasade acreditate în Republica Moldova a țările membre și partenere NATO.
CID NATO anunță concurs public pentru selectarea unui candidat/ă pentru funcția de director de programe.
Cerințe față de candidați:
• studii universitare într-un domeniu socio-umanist, de preferință: relații internaționale, științe politice, istorie, drept;
• cel puțin cinci ani experiență în organizarea și coordonarea evenimentelor de instruire, vizitelor de studii, activități de promovare;
• abilități de coordonare, de lucru în echipă, elaborare și administrare a proiectelor internaționale;
• posedarea fluentă a limbii engleze și rusă;
• experiență și cunoașterea principiilor de lucru în cadrul proiectelor și a modalităților de raportare și evaluare a rezultatelor;
• capacități avansate de comunicare și coordonare cu partenerii externi și locali;
• abilități de lucru la PC;
Responsabilități:
• elaborarea, planificarea și implementarea activităților de diplomație publică;
• elaborarea, raportarea și evaluarea proiectelor;
• stabilirea relațiilor de colaborare, coordonarea activităților și menținerea unor relații de comunicare cu partenerii strategici ai proiectului și cu alte organizații din societatea civilă, mediul academic, mass media;
• monitorizarea implementării proiectelor și raportării rezultatelor.
• participarea în procesul de evaluare a rezultatelor și pregătirea rapoartelor către finanțator.
Dosarul de aplicare va conține:
• CV-ul aplicantului în limba română (conținând și datele de contact a două persoane de referință), preferabil în format Europass.
• o scrisoare de motivare (menționând viziunea candidatului și gradul de motivare).
Doar candidații care vor corespunde cerințelor de calificare vor fi invitați la un eventual interviu.
Termenul limită de depunere a dosarelor: 25 mai 2023, ora 23.59.
Candidații sunt invitați să expedieze dosarul în variantă electronică pe adresa [email protected] și [email protected].