Privat: CID NATO angajează director de programe

15 mai 2023

Comments are off for this post.
Privat: CID NATO angajează director de programe

Centrul de Informare și Documentare privind NATO din Republica Moldova (CID NATO) este o instituție non-guvernamentală ce promovează valorile și principiile euro-atlantice. CID NATO este o platformă de comunicare și expertiză în domeniul securității, apărării, parteneriatului Republica Moldova-NATO pentru societatea civilă, instituțiile de stat, organizațiile internaționale, ambasade acreditate în Republica Moldova a țările membre și partenere NATO.
CID NATO anunță concurs public pentru selectarea unui candidat/ă pentru funcția de director de programe.
Cerințe față de candidați:
• studii universitare într-un domeniu socio-umanist, de preferință: relații internaționale, științe politice, istorie, drept;
• cel puțin cinci ani experiență în organizarea și coordonarea evenimentelor de instruire, vizitelor de studii, activități de promovare;
• abilități de coordonare, de lucru în echipă, elaborare și administrare a proiectelor internaționale;
• posedarea fluentă a limbii engleze și rusă;
• experiență și cunoașterea principiilor de lucru în cadrul proiectelor și a modalităților de raportare și evaluare a rezultatelor;
• capacități avansate de comunicare și coordonare cu partenerii externi și locali;
• abilități de lucru la PC;
Responsabilități:
• elaborarea, planificarea și implementarea activităților de diplomație publică;
• elaborarea, raportarea și evaluarea proiectelor;
• stabilirea relațiilor de colaborare, coordonarea activităților și menținerea unor relații de comunicare cu partenerii strategici ai proiectului și cu alte organizații din societatea civilă, mediul academic, mass media;
• monitorizarea implementării proiectelor și raportării rezultatelor.
• participarea în procesul de evaluare a rezultatelor și pregătirea rapoartelor către finanțator.
Dosarul de aplicare va conține:
• CV-ul aplicantului în limba română (conținând și datele de contact a două persoane de referință), preferabil în format Europass.
• o scrisoare de motivare (menționând viziunea candidatului și gradul de motivare).
Doar candidații care vor corespunde cerințelor de calificare vor fi invitați la un eventual interviu.
Termenul limită de depunere a dosarelor: 25 mai 2023, ora 23.59.
Candidații sunt invitați să expedieze dosarul în variantă electronică pe adresa [email protected] și [email protected].