Privat: Concurs pentru selectarea unui/unei candidat/e pentru funcția de Director Executiv/ Directoare Executivă

6 septembrie 2022

Comments are off for this post.
Privat: Concurs pentru selectarea unui/unei candidat/e pentru funcția de Director Executiv/ Directoare Executivă

Dacă ești interesat/ă de subiecte de securitate și relații internaționale, dorești să contribui la dezvoltarea culturii de securitate în Republica Moldova și să lucrezi într-o echipă dinamică, te invităm să aplici la concursul public pentru ocuparea poziției de Director/ Directoare Executivă.

Despre noi:
Centrul de Informare şi Documentare privind NATO din Republica Moldova (CID NATO) este o instituție non-guvernamentală ce promovează valorile și principiile euro-atlantice. CID NATO este o platformă de comunicare și expertiză în domeniul securității, apărării, parteneriatului RM-NATO pentru organizațiile societății civile, instituțiile de stat, organizațiile internaționale, ambasadele țărilor membre și partenere NATO acreditate în Republica Moldova.

Cerinţe faţă de candidaţi:

• Studii universitare complete într-un domeniu socio-umanist, de preferinţă: relaţii internaţionale, studii europene, știinţe politice, drept;
• Cel puțin 10 ani experiență profesională, în special în managementul, relații cu publicul, sectorul guvernamental;
• Experienţă în organizarea și coordonarea evenimentelor de instruire, vizitelor de studii, activități de promovare;
• Posedarea fluentă a limbii engleze (oral și scris) și a limbii franceze (nivelul intermediar);
• Cunoștințe în domeniul politicilor de apărare, de securitate și relații externe
• Capacități avansate de analiză a sectorului de securitate;
• Cunoașterea principiilor de lucru în cadrul proiectelor și a modalităților de raportare și evaluare a rezultatelor;
• Capacități avansate de scriere / elaborare a propunerilor de proiecte / materialelor informative etc.
• Capacităţi avansate de comunicare şi coordonare cu publicul și cu partenerii externi şi locali;

Responsabilități:
– Convoacă şi conduce şedinţele Consiliului de conducere în modul şi în condiţiile prevăzute de Statutul CID NATO;
– Asigură respectarea Regulamentului intern cu privire la organizarea şi activitatea CID NATO, a Codului Etic (şi Profesional) şi a altor acte interne;
– Poartă responsabilitate pentru întocmirea şi prezentarea rapoartelor de activitate ale CID NATO;
– Coordonează politica de personal în cadrul CID NATO;
– Conduce activitatea nemijlocită a Secretariatului şi repartizează atribuţiile acestuia;
– Coordonează necesităţile financiare ale CID NATO;
– Reprezintă CID NATO în raporturile cu alte asociaţii obşteşti, pe plan local şi internaţional, în raporturile cu organele puterii de stat;
– Emite dispoziţii şi semnează contracte de procurare, primire şi acordare în folosire a patrimoniului CID NATO;
– Propune şi asigură implementarea Planului anual de acţiuni a CID NATO.

Dosarul de aplicare va conţine:
• CV-ul aplicantului în limba română sau engleză, preferabil în format Europass
• Recomandare din partea unei persoane de referinţă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 18 septembrie, ora 23.59.
Doar candidaţii / candidatele care vor corespunde cerinţelor de calificare vor fi invitaţi la interviu.
Candidatul/a selectat/a va fi desemnat/a după data de 20 septembrie 2022, urmând a-și începe activitatea cât mai curând posibil.

Candidaţii / candidatele sunt invitaţi/invitate să expedieze dosarul în variantă electronică la adresa info@infocenter.md.

Pentru mai multe întrebări ne puteți contacta la aceeași adresă de e-mail.