What is NATO ?

9 February 2015

What is NATO ?

Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg

 

Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (North Atlantic Treaty Organisation, NATO) este o alianţă defensivă politico-militară formată din 28 de state din America de Nord şi Europa creată cu scopul de a proteja libertatea şi securitatea statelor membre prin mijloace politice şi militare în conformitate cu Tratatul Atlanticului de Nord , semnat la 4 Aprilie 1949 la Washington.  Află mai multe pe NATO Hystory.

Principiul fundamental de activitate al NATO este angajarea comună în sprijinul cooperării reciproce între statele membre, bazată pe indivizibilitatea şi securitatea membrilor săi.

Articolul 5 al NATO se referă la dreptul la apărare colectivă, care stipulează că “Un atac asupra unuia sau a mai mulţi membri NATO va fi considerat ca fiind un atac împotriva tuturor membrilor, aşa cum prevede Carta Naţiunilor Unite”.

În cadrul Tratatului, ţările membre se angajează să-şi menţină şi să-şi dezvolte capacităţile de apărare, individual şi colectiv, creând premize pentru planificarea apărării colective. În conformitate cu Articolul 10 al Tratatului, “Alianţa rămâne deschisă pentru aderarea viitoare a altor state europene în măsură să favorizeze dezvoltarea principiilor NATO şi să contribuie la securitatea regiunii Atlanticului de Nord”.

În alte articole ale Tratatului, fiecare din statele membre se angajează să contribuie la dezvoltarea unor relaţii internaţionale de pace şi prietenie prin promovarea valorilor democratice şi libertăţii individuale a cetăţeanului.

În vederea întăririi securităţii şi stabilităţii spaţiului euro-atlantic, Alianţa este pregătită să contribuie la angajarea activă în managementul crizelor şi prevenirea conflictelor, precum şi promovarea parteneriatul şi cooperării cu alţi actori internaţionali, cu scopul sporirii încrederii reciproce.

Tratatului Atlanticului de Nord subliniază importanţa fundamentală a procesului de consultare pe scară largă în cadrul Alianţei, ori de câte ori unul dintre state îşi simte securitatea ameninţată implicând o decizie luata prin consens de statele aliate

Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg
Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg

123
Despre NATO

handbook_frontpage_Page_001 baner Screenshot-11

Leave A Reply