Lansarea discuțiilor privind necesitățile de securitate a Republicii Moldova din perspectiva documentelor strategice în cadrul Platformei Societății Civile în sectorul de securitate din Moldova

6 septembrie 2021

Comments are off for this post.

Politica de securitate este un proces politic extrem de complex, care trebuie plasat într-un context naţional şi regional specific. Republica Moldova traversează o perioadă cu multiple riscuri și amenințări mai vechi sau mai noi, atât de ordin intern, cât și extern, precum existența unui conflict nerezolvat sau riscul de manifestare a unei agresiuni în regiune, ori existența elementelor specifice războiului hibrid. Plus criza generată de pandemia COVID-19 a avut implicații și asupra Republicii Moldova, în domeniul sănătății, în primul rând, dar nu în ultimul rând și asupra economiei, precum și asupra stării de securitate, în ansamblu. Respectiv, reieșind din mediul actual de securitate, atât extern, cât și intern, devine tot mai stringent de a răspunde la întrebarea ce fel de politică de securitate este necesară pentru Republica Moldova?
Astfel, venim cu inițiativa de a lansa discuții privind cadrului de revizuire a documentelor strategice de securitate, precum și necesitățile de securitate a Republicii Moldova. În acest sens, vă prezentăm un studiu care evidențiază domeniile sensibile ale Politicii Naționale de Securitate cu scopul de a consolida viziunile privind necesitățile de revizuire a Strategiei de Securitate Națională – Politica de Securitate Națională a Republicii Moldova: premise pentru o nouă Strategie.
În prima parte sunt prezentate aspecte-cheie în procesul de elaborare a unei SSN, ținând cont de anumite lecții de învățat. De asemenea, sunt propuse modele de evaluare a stării de securitate, atunci când constatările făcute, în ultimii zece ani, cu privire la riscurile și amenințările interne sunt încă valabile și au implicații majore asupra securității naționale.
În partea a doua sunt propuse pentru discuții trei subiecte majore, care, în funcție de nivelul de interes al factorilor de decizie față de acestea, sunt: (1) combaterea fenomenului corupției – nivel înalt; (2) problematica securității militare – mediu spre scăzut și (3) dezvoltarea unui proces de comunicare strategică – scăzut. Aceste subiecte au nu numai implicații majore asupra sectorului de securitate, dar și se interconectează atunci când este vorba despre comunicarea strategică, căci informarea corectă și reziliența sunt procese necesare în asigurarea unui sector de securitate proactiv.

Studiu poate fi accesat aici