Misiunea noastră

9 februarie 2015

Misiunea noastră

Centrul îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu instituţii de stat şi cu administraţia publică locală, cu instituţii de învăţământ, societăţi publice, organizaţii internaţionale şi asociaţii neguvernamentale din ţară şi de peste hotare interesate de domeniul relaţiilor internaţionale, şi în special a celor euro-atlantice, al căror scopuri nu contravin obiectivelor Centrului şi legislaţiei în vigoare.

Misiunea Centrului de Informare şi Documentare privind NATO din Moldova constă în promovarea valorilor şi principiilor euro-atlantice în Republica Moldova şi dezvoltarea cooperării dintre Republica Moldova şi NATO. În acest scop, Centrul NATO este constituit pentru îndeplinirea următoarelor funcţii:

 

  • de informare a cetăţenilor cu privire la obiectivele, rolul, instituţiile şi mecanismele funcţionării Alianţei Nord-Atlantice;
  • de instruire, cu privire la mecanismele de cooperare cu Alianţa Nord-Atlantică şi activităţile specifice relaţiilor bilaterale, precum şi în alte domenii ale cooperării dintre Republica Moldova şi Alianţa Nord-Atlantică;
  • advocacy, în vederea promovării unor iniţiative şi proiecte internaţionale bilaterale, iniţiate, în parteneriat cu instituţiile afiliate şi structurile componente ale Alianţei Nord-Atlantice şi a sprijinirii proceselor democratice, securităţii şi stabilităţii interne, regionale şi internaţionale.

Obiectivele CID NATO:

  • Promovarea valorilor şi principiilor euro-atlantice în societate;
  • Familiarizarea cetăţenilor cu activităţile euro-atlantice în Republica Moldova, cu proiectele, programele şi instrumentele de cooperare dintre Moldova şi NATO;
  • Sprijinirea şi promovarea programelor şi activităţilor stabilite în cadrul acordului de cooperare NATO-Republica Moldova;
  • Promovarea iniţiativelor societăţii civile din Republica Moldova în domeniul cooperării euro-atlantice şi dezvoltarea parteneriatelor de colaborare cu organizaţii internaţionale de profil;
  • Contribuţia la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova;
  • Sprijinirea procesului de reforme, în conformitate cu valorile şi principiile democratice şi în corelaţie cu eforturile de apropiere a Moldovei de structurile europene şi euro-atlantice.

 

Leave A Reply