Pastila de securitate #13. Cum statele neutre colaborează cu NATO?

14 octombrie 2022

Comments are off for this post.
Pastila de securitate #13. Cum statele neutre colaborează cu NATO?

Organizația Tratatului Atlanticului de Nord NATO este o alianță politico-militară care protejează securitatea aliatilor, prin garanții reciproce și relații stabile cu alte țări, având la bază principiul apărării colective. în istoria umanității. Aliații încearcă să contribuie la eforturile comunității internaționale de a proiecta stabilitatea și de a consolida securitatea în afara teritoriului NATO. Unul dintre mijloacele de a face acest lucru este prin cooperare și parteneriate.

Aproape de 30 de ani, Alianța a dezvoltat o rețea de parteneriate cu țări terțe din spațiul euro-atlantic, Marea Mediterană și regiunea Golfului, precum și cu alți parteneri din întreaga lume. NATO urmărește dialogul și cooperarea practică cu aceste țări cu privire la o gamă largă de aspecte politice și legate de securitate. Parteneriatele NATO sunt benefice pentru toți cei implicați și contribuie la îmbunătățirea securității pentru comunitatea internațională mai largă.

Neutralitatea și apartenența la alianță sunt fundamental incompatibile, dar prin intermediul parteneriatelor NATO post-Război Rece, statele neutre europene și NATO au găsit o modalitate de a reduce acest decalaj și de a coopera între ele. Însă, este de menționat că în arealul european și a fostei URSS, mai multe state cu astfel de statut și politică de neutralitate, cum ar fi Austria, Finlanda, Elveția, Republica Irlanda, Liechtenstein, Malta, Serbia, Suedia, Vatican, Turkmenistan, cooperează activ cu NATO prin intermediul Programului Parteneriatul pentru Pace, prin diferite mecanisme, cum ar fi consultări pe probleme de securitate în cadrul Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic, Planurile de acţiuni individuale ale Parteneriatului (IPAP) privind crearea și dezvoltarea instituţiilor de apărare (Planul de Acțiuni al Parteneriatului pentru Dezvoltarea Instituțiilor de Apărare (de combatere a terorismului ), Programul de Sporire a Educației de Apărare și Dezvoltarea Integrității, precum și programe de consultare și expertiză privind securitatea cibernetică, contracararea terorismului internațional, combaterea proliferării armelor de distrugere în masă, planificarea către situațiilor de urgență.

Va prezentam mai jos câteva exemple elocvente de colaborarea reciproc avantajoasa dintre NATO și țări neutre cum ar fi Austria, Irlanda, Malta, Elvetia.
AUSTRIA
Din 1996 până în 2001, Austria a contribuit cu un batalion la forța de menținere a păcii condusă de NATO în Bosnia-Herțegovina și a contribuit major la Forța Kosovo condusă de NATO.
Austria a oferit expertiză și sprijin logistic Forței Internaționale de Asistență de Securitate (ISAF) din Afganistan în 2002, precum și formare și consiliere forțelor și instituțiilor de securitate afgane prin intermediul platformei Resolute Support Mission (RSM).
Austria a contribuit la mai multe proiecte ale Fondului fiduciar al NATO care oferă sprijin pentru distrugerea minelor și/sau munițiilor din Albania, Kazahstan, Muntenegru, Serbia și Ucraina.
În cadrul Programului NATO „Știință pentru Pace și Securitate” (SPS), oamenii de știință austrieci conduc inițiative privind amenințările chimice, biologice, radiologice sau nucleare (CBRN).

IRLANDA

Ca parte a angajamentului său față de PfP, Irlanda participă la procesul de planificare și revizuire (PARP), care vizează extinderea prezenței forțelor irlandeze de apărare în operațiunile multinaționale (UE și ONU) de sprijinire a păcii. Irlanda a contribuit la Forța de Menținere a Păcii din Kosovo (KFOR), condusă de NATO din 1999.Irlanda a participat la Forța Internațională de Asistență de Securitate (ISAF) a NATO până la sfârșitul acesteia în 2014 și, în consecință, a făcut parte din Misiunea de sprijin ferm (RSM) până în 2016, cu scopul de a asista și instrui forțele de securitate afgane.Irlanda a contribuit la deminarea Muntenegrului și Serbiei prin proiecte ale Fondului Fiduciar al NATO, precum și la eliminarea substanțelor chimice periculoase în Republica Moldova

MALTA
Malta a colaborat cu aliații în domeniul securității frontierelor în Marea Mediterană și are în vedere consolidarea capacităților operaționale de căutare și salvare maritimă.Malta are multe de oferit Alianței: expertiză în domeniul dreptului maritim, studii diplomatice, precum și cultura arabă și instruire lingvistică. Țara participă la programul SPS al NATO, în cadrul căruia oamenii de știință maltezi au fost implicați în proiecte de cercetare și dezvoltare axate pe comunicații cuantice și calcul.
ELVEŢIA
În 1995 și-a deschis spațiul aerian, feroviar și rețelele rutiere pentru ca Forța de Implementare (IFOR), condusă de NATO, să transporte mărfurile atât de necesare în Bosnia și Kosovo.Elveția a contribuit la operațiile de răspuns la dezastre din statele membre NATO, de care se disting în special operațiile civile de urgență.Elveția a fost un susținător puternic al Planului de acțiune al parteneriatului pentru apărare (PAD-DIB), care vizează reducerea corupției în sectorul apărării din alte țări.
MOLDOVA
Cooperarea Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantică, precum și cu mai multe organizații internaționale, corespunde interesului național și nu contravine cadrului juridic al neutralității constituționale. Cooperarea cu NATO,se axează pe „avansarea procesului de reformare și modernizare a sectorului de securitate și apărare națională, în conformitate cu noile evoluții și cerințe ale mediului de securitate.Astfel, tara noastra beneficiat de accesul la mecanismele de planificare a apărării oferite de Alianţa Nord-Atlantică care au avut un impact pozitiv asupra dezvoltarii capacitatilor noastre de aparare si asigurare a securității.
Conlucrarea Republicii Moldova cu NATO în cadrul Parteneraitului pentru Pace are loc atât în sectorul militar, cât şi în cel civil. În domeniul militar, Republica Moldova beneficiază de sprijinul NATO în vederea continuării procesului de reforma a armatei şi a creării unei forţe militare moderne, mobile şi eficiente sub raportul costurilor.Ca rezultat al implementării IPAP, Republica Moldova a devenit compatibilă cu statele-membre ale NATO nu numai sub aspect politic, dar şi militar. Astfel, va spori capacitatea Republicii Moldova de a contribui, alături de NATO şi statele-membre, la combaterea terorismului internaţional, la neproliferarea armelor, la prevenirea şi lichidarea situaţiilor civile de urgenţă. Domeniul apărare și securitate este una din componentele-cheie ale parteneriatul Republica Moldova – NATO, dar mai există și alte dimensiuni prioritare în valorificarea parteneriatului respectiv: sprijinirea autorităților civile, dezvoltarea stiintei prin Programul Stiinta pentru Pace , colaborarea cu mass-media,societatea civila si mediul academi prin programe de diplomatie publica.
Analizând practic cooperarea cu NATO, este de menționat că Republica Moldova a beneficiat de această interacțiune prin faptul reformarii sectorului de securitate cu impact pozitiv asupra asigurarii securității nationale si celi individuale. Totodata si la pozitionarea tarii noastre drept una ce contribuie la securitatea regionala(prin participarea militarilor in operatiuni de mentinere a pacii) si unui partener credibil si ineroperabil, demonstrând politica de neutralitate cu principiul solidarității privind consolidarea securității internaționale. Așa fel de cooperare este și în interesul NATO pentru ca Republica Moldova să fie un partener democratic, stabil și de încredere la hotarele sale din Est.
Plus, parteneriatul cu Alianța Nord-Atlantică este apreciat şi ca un mecanism de valorificare a opțiunii europene pentru Republica Moldova. Respectiv şi principalele obiective strategice asumate de Republica Moldova, potrivit IPAP Republica Moldova – NATO, constau în realizarea integrării europene, intensificarea dialogului și aprofundarea relațiilor cu structurile euroatlantice oferind o reală posibilitate de a consolida securitatea naţională şi capacităţile de apărare a statului.

.