Pastila de securitate #14. De ce avem nevoie de armată?

14 octombrie 2022

Comments are off for this post.
Pastila de securitate #14. De ce avem nevoie de armată?

În societatea de astăzi există o dezbatere despre utilitatea armatei, în special este promovată narațiunea falsă precum că nu avem nevoie de armată pentru că nu ar avea cu cine lupta și că Republica Moldova este un stat neutru și prin urmare ar trebui să se dezarmeze. Este adevărat că în aceste vremuri de criză sau în timp de pace oameni care cred că investițiile în armata nu sunt atât de necesare, dar realitatea dictează altceva. De exemplu prezenţa trupelor paramilitare în stânga Nistrului, inclusiv a contingentului armatei ruse, este un argument important al nevoii păstrării armatei naţionale.
Plus, reieșind din instabilitatea mediului regional de securitate, nu putem contesta argumentul privind pregătirea față de amenințările cu caracter militar sau dreptul statului la apărare în caz de necesitate.
Dar ce înseamnă armata pentru țară?
Conform Barometrului Opiniei Publice din martie 2021, 42% dintre respondenţi au încredere în armată (www.bop.ipp.md). Totuși aceasta este subestimată în Republica Moldova.
Armata Naţională este componenta de bază a Forţelor Armate, asigură, pe timp de pace şi de război, apărarea naţională prin prevenirea, contracararea şi anihilarea ameninţărilor şi agresiunilor cu caracter militar îndreptate împotriva ţării.
Conform articolului 108 al Constituției Republicii Moldova „Forţele armate sunt subordonate exclusiv voinţei poporului pentru garantarea suveranităţii, a independenţei şi a unităţii, a integrităţii teritoriale a ţării şi a democraţiei constituţionale”.
Armata îndeplinește multe sarcini, care pot fi invizibile pentru societate, atât în misiunile umanitare și menținerea păcii, cât și în activitățile de rutină. Dincolo de misiunea de reprimarea violenţei militare ilegale la frontiera de stat şi în interiorul ţării, Armata Națională sprijină acțiunile de asigurare a securității naționale. Având experiența de a interveni în lichidarea consecințelor dezastrelor naturale sau a altor situaţii excepţionale, Armata a venit în suportul gestionării stării de urgență ca urmare a pandemiei COVID-19, astfel militarii au supravegheat respectarea măsurilor de prevenire a noului coronavirus.
În același timp, una din priorităţile Armatei Naţionale rămâne a fi participarea în operaţiunile şi misiunile naţionale şi internaţionale de menţinere a păcii, aceasta reprezentând o dovadă a aspiraţiilor statului de a promova ideile păcii, stabilităţii şi securităţii atât în interiorul ţării, cât şi peste hotarele ei, devenind astfel un stat care contribuie la fortificarea păcii.

Republica Moldova contribuie la menținerea păcii internaționale încă din 1997. Prima misiune a Armatei Naţionale a fost realizată sub egida OSCE în Cecenia, apoi a urmat o Misiune de Verificare din Kosovo, Misiune în Georgia, Macedonia, Tadjikistan şi Ucraina. Începînd cu aprilie 2003, militarii Armatei Naţionale contribuie la operaţiunile de menţinere a păcii, dirijate nemijlocit de către ONU, cum ar fi în Coasta de Fildeş, Liberia, Sudanul de Sud, Republica Central Africană, Kosovo, dar şi în cadrul Departamentului ONU pentru operaţiuni de menţinere a păcii (DPKO) din New York, SUA. Deasemenea, în conformitate cu egislația națională un contingent al Armatei Naţionale a participat în operaţiunea umanitară şi reconstrucţie post-conflict din Irak în perioada septembrie 2003 – martie 2004. Iar începînd cu anul 2014, Republica Moldova a detaşat contingente de militari ai Armatei Naţionale în misiunea KFOR din Kosovo, în componenţa Forţei Multinaţionale de Menţinere a Păciicare se desfăşoară în conformitate cu rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate ONU.

De asemenea, prin semnarea Acordului Tehnic între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării al Republicii Italiene au fost stabilite principiile și condițiile de participare a contingentului Armatei Naționale în cadrul operației Forța Interimară a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL).

Participarea la misiuni și operaţii internaţionale aduce și alte beneficii, pentru că este o investiţie pe termen lung și oferă o șansă unică pentru dezvoltarea capacităţilor armatei naţionale, preluarea unor practici și standarde internaţionale în cel mai eficient mod.

Într-un mediu de securitate schimbător, Republica Moldova are nevoie de o Armată modernă și profesionistă, unde militarul să se simtă protejat și asigurat de stat, iar cetățeanul să-și sporească credibilitatea în utilitatea acesteia.