Pastila de securitate #15. Ce înseamnă declarația de mobilizare?

14 octombrie 2022

Comments are off for this post.
Pastila de securitate #15. Ce înseamnă declarația de mobilizare?

Ce înseamnă declarația de mobilizare?
MOBILIZAREA este o activitate complexă desfăşurată pe plan politic, economic şi militar în scopul asigurării cu resurse umane şi tehnico-materiale necesare apărării ţării şi trecerii statului de la starea de pace la starea de asediu și război.
Stare de război se consideră regimul instituit pe întreg teritoriul ţării în cazul notificării declaraţiei de război sau al unei agresiuni armate împotriva Republicii Moldova, în scopul apărării suveranităţii, independenţei, unităţii, integrităţii teritoriale şi ordinii constituţionale. Deci în cazul în care Mobilizarea a fost delarată pentru a trece la stare de război putem considera ca avem starea de mobilizare care se mai numește și Mobilizare generală, ce ar presupune că statul este mobilizat pe plan politic, economic și militar.
Stare de asediu este ansamblu de măsuri cu caracter politic, economic și militar care se instituie în unele localităţi sau pe întreg teritoriul ţării în scopul ridicării capacităţii de luptă a trupelor şi a nivelului de pregătire a populaţiei, economiei şi teritoriului respectiv în iminenţa unei agresiuni armate. Starea de asediu poate fi instituită pe o perioadă ce nu va depăşi 30 de zile.
Ce este MOBILIZAREA?
Stat mobilizat politic, economic, militar poate fi în cazul declarării Starii de asediu sau de război. Republica Moldova în anul 1992 (Transnistria) nu a declarat Stare de Război – a avut un conflict armat pe teritoriul statului, astfel putem cataloga că sa aflat în Stare de asediu cu o Mobilizare parțială.
Politic – Parlamentul nu poate fi dizolvat, nu se admit modificări în Constituţie, nu se pot desfăşura alegeri a autorităţilor publice centrale şi locale şi a referendumurilor republicane şi locale.
Economic – Guvernul pune în aplicare Planul de Mobilizare a Economiei Naționale elaborat de Ministerul Economiei în comun cu intituțiile responsabile de sectorul de securitate și apărare pentru asigurarea securității economice și a capacităţii de luptă împotriva agresiunii armate.
Militar – Consiliul Suprem de Securitate se transformă în Consiliul Suprem de Apărare, în temeiul unui decret emis de Preşedintele Republicii Moldova. Preşedintele Consiliului Suprem de Apărare este Preşedintele Republicii Moldova -Comandant Suprem al Forţelor Armat.

Consiliul Suprem de Apărare înaintează Parlamentului propunerea privind declararea mobilizării și dispune trecerea unităţilor militare la o treaptă superioară a capacităţii de luptă inclusiv completarea lor cu resurse umane şi tehnico-materiale conform statelor de război. Aici, ne reamintim de definiția mobilizării care a fost menționată mai sus, MOBILIZAREA se face cu scopul asigurării cu resurse umane şi tehnico-materiale necesare apărării ţării, respectiv pentru completarea unităților militare ale Forțelor Armate.
Cine declară starea de asediu sau de război – respectiv și Mobilizarea?
Mobilizarea în stat se declară de către Parlament, din momentul instituirii stării de asediu sau de război, la propunerea Consiliului Suprem de Apărare.
Preşedintele Republicii Moldova (Preşedintele Consiliului Suprem de Apărare) poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parţială sau generală.

Nivelul pregătirii populaţiei, a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare se verifică pe timp de pace prin concentrări militare, exerciţii şi antrenamente de mobilizare.