Pastila de securitate #17. Care informație este secret de stat?

14 octombrie 2022

Comments are off for this post.
Pastila de securitate #17. Care informație este secret de stat?

Care informație este secret de stat?

Legislația Republicii Moldova prevede în mod expres dreptul la acces la informație. Constituție Republicii Moldova, în articolul 34, stabilește că Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

Cu toate acestea există informație care este protejată de stat și respectiv cetățenii pot avea acces limitat la astfel e informații.

Ce înțelegem prin termenul „informație”?

În general, informația este un set de date care are o semnificație și al cărui obiectiv este extinderea cunoștințelor, informarea sau aportul de idei cu privire la un anumit subiect.

De asemenea, orice document original sau copie a materialului documentar, precum și orice alt material tangibil sau intangibil, indiferent de forma și mediul în care acesta este ținut poate fi considerat ca informație, de ex. corespondența, opinii, recomandări, statistici, planuri, hărți, fotografii, înregistrări audio sau video, documente etc. și date păstrate în orice formă electronică.

Există diferite tipuri de informații în raport cu publicul către care sunt direcționate, tipul de date care sunt dezvăluite sau modalitățile utilizate pentru a face cunoscute aceste informații.

Astfel există informații ce țin și de domeniul securității naționale, însă nu orice informație ce ține de domeniul securității este declarat secret de stat.

Legislația națională stabilește că informaţii protejate de stat sunt cele din domeniul apărării naţionale, economiei, ştiinţei şi tehnicii, relaţiilor externe, securităţii statului, asigurării ordinii de drept şi activităţii autorităţilor publice, a căror divulgare neautorizată sau pierdere este de natură să aducă atingere intereselor şi/sau securităţii Republicii Moldova.

Importanța informațiilor atribuite la secret de stat este apreciată conform gradului de secretizare care stabilește gradul de limitare a accesului la informații şi gradul de protecţie a lor de către stat. Astfel, sunt stabilite 4 grade de secretizare a informaţiilor atribuite la secret de stat : Strict secret, Secret, Confidenţial și Restricţionat.

Deasemenea, există și o listă de tipuri de informaţii care nu se atribuie la secret de stat, de exemplu:
− faptele de încălcare a drepturilor şi libertăţilor omului şi ale cetăţeanului;
− starea mediului înconjurător, calitatea produselor alimentare şi a obiectelor de uz casnic;
− accidentele, fenomenele naturale periculoase şi alte evenimente extraordinare care periclitează securitatea cetăţenilor;
− starea sănătăţii populaţiei, nivelul ei de trai, inclusiv îmbrăcămintea etc;
− starea sănătăţii persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică;
− faptele de încălcare a legii de către autorităţile publice şi persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul acestora;
− starea reală de lucruri în domeniul învăţămîntului, culturii, comerţului, agriculturii şi al ordinii de drept.

De ce accesul la informații este important?

În general, se consideră că legislația Republicii Moldova este favorabilă accesului la informație și transparenței, care este o caracteristică a unui stat democratic. Un stat autoritar nu prezintă informație despre activitățile sale și pune obstacole cetățenilor care cer mai multă informație și transparență.

De asemenea accesul la informații asigură eficiența instituțiilor statului, a mediului de afaceri, a societății civile, a presei, etc. care depind de transparența sistemului și ușurința obținerii informației necesare.

Iar, prevenirea corupției este posibilă doar în condiții de maximă transparență a deciziilor și cheltuielilor făcute de instituțiile statului. Un stat netransparent protejează corupția, în loc să lupte cu ea.