Prezentarea studiului ”Politica de Securitate Națională a Republicii Moldova: premise pentru o nouă Strategie” și lansarea discuțiilor privind cadrului de revizuire a documentelor strategice de securitate și apărare a Republicii Moldova

15 septembrie 2021

Comments are off for this post.
Prezentarea studiului ”Politica de Securitate Națională a Republicii Moldova: premise pentru o nouă Strategie”  și lansarea discuțiilor privind cadrului de revizuire a documentelor strategice de securitate și apărare a Republicii Moldova

În data de 15 septembrie a fost lansat studiul ”Prezentarea studiului Politica de Securitate Națională a Republicii Moldova: premise pentru o nouă Strategie” și lansate discuții privind cadrului de revizuire a documentelor strategice de securitate, precum și necesitățile de securitate a Republicii Moldova.
Moderatoarea evenimentului a fost Dr. Rodica Panța, coordonatoare de programe CID NATO
Cu discursuri de inaugurare au venit:
• Dr. Martin SIEG, Directorul Reprezentanței Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova și România.
• Ana REVENCO, Ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
• Stefan TIBULEAC, Șef al Serviciului Consiliului Suprem de Securitate.
Autorii studiului sunt:
• Natalia ALBU, Expertă în securitate, cercet. șt., Coordonator, ICJPS;
• Valeriu MIJA, Secretar de Stat în domeniul politicii de apărare, planificării apărării naționale și interoperabilității militare, Ministerul Apărării al Republicii Moldova;
• Elena MÂRZAC, Expertă în domeniul comunicării strategice și securității;
• Sanda SANDU, Coordonatoarea Programului Parteneriatul Estic, Fundația Konrad Adenauer în Republica Moldova.
Studiul evidențiază domeniile sensibile ale Politicii Naționale de Securitate cu scopul de a consolida viziunile privind necesitățile de revizuire a Strategiei de Securitate Națională – Politica de Securitate Națională a Republicii Moldova: premise pentru o nouă Strategie.
În prima parte sunt prezentate aspecte-cheie în procesul de elaborare a unei SSN, ținând cont de anumite lecții de învățat. De asemenea, sunt propuse modele de evaluare a stării de securitate, atunci când constatările făcute, în ultimii zece ani, cu privire la riscurile și amenințările interne sunt încă valabile și au implicații majore asupra securității naționale.
În partea a doua sunt propuse pentru discuții trei subiecte majore, care, în funcție de nivelul de interes al factorilor de decizie față de acestea, sunt: (1) combaterea fenomenului corupției – nivel înalt; (2) problematica securității militare – mediu spre scăzut și (3) dezvoltarea unui proces de comunicare strategică – scăzut. Aceste subiecte au nu numai implicații majore asupra sectorului de securitate, dar și se interconectează atunci când este vorba despre comunicarea strategică, căci informarea corectă și reziliența sunt procese necesare în asigurarea unui sector de securitate proactiv.
Prezentările autorilor au fost continuate de discuții și intervenții ale experților și reprezentanților instituțiilor statele:
– Viorel CIBOTARU, conf. univ., Director Executiv, Institutul European de Studii Politice din Moldova, Co-fondator CID NATO, Ministru al Apărării Republicii Moldova (2015)
-Victor HODOROJA, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova
– Stela RUSU, Șef adjuct al Direcției Cooperare Internațională, Centrul Național Anticorupție
– Veaceslav BUGAI, expert în securitate
Acest studiu a fost realizat în cadrul proiectului ”Supravegherea sectorului de securitate de către societatea civilă din Republica Moldova”, cu sprijinul financial al Reprezentanței Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova.