Public Opinion, Mass Media, and Foreign Policy of the Republic of Moldova: Between the Two Realms/ Opinia publică, mass-media și politica externă a Republicii Moldova. Alla Rosca

16 martie 2022

Comments are off for this post.

Vă invităm să citiți articolul doamnei Alla Rosca ”Public Opinion, Mass Media, and Foreign Policy of the Republic of Moldova: Between the Two Realms”/ Opinia publică, mass-media și politica externă a Republicii Moldova: între cele două domenii, publicat în ”Journal of Romanian studies”, Vol. 3, No. 2 (2021), p. 39-63

Acest articol examinează opinia publică a moldovenilor cu privire la politica externă a țării lor și rolul pe care mass-media îl joacă în formarea acesteia. O analiză de regresie logistică indică o încredere în mass-media rusă care este prezentă în Moldova și care influențează puternic opinia față de politica externă și încrederea în liderii străini. Consumul media nu a corelat semnificativ cu orice decizie de politică externă. Adițional, constatările arată o legătură puternică între preferința politică și opinia de politică externă. Rezultatele generale susțin consensul Almond-Lippmann conform căruia opinia publică este volatilă și nu are structură sau coerență.

Articolul în limba engleză: jrs_02_2021_FF_ARosca Article (1)