Rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea

26 martie 2018

Comments are off for this post.
Rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea

Rezolutia Consiliului de Securitate 1325 a fost aprobata in unanimitate in 31 octombrie 2001. Aceasta rezolutie este prima rezolutie aprobata de Consiliul de Securitate care adreseaza in mod direct impactul razboiului asupra femeilor si contributia feminina la rezolvarea conflictelor si realizarea unei paci stabile.
Consiliul de Securitate,
Luand in considerare rezolutiile sale 1261 (1999) din 25 august 1999, 1265 (1999) din 17 septembrie 1999, 1296 (2000) din 19 aprilie 2000 si 1314 (2000) din 11 august 2000, precum si relevanta declaratiilor Presedintelui Consiliului si luand in considerare declaratia Presedintelui Consiliului de Securitate catre presa cu ocazia Zilei Organizatiei Natiunilor Unite pentru Drepturile Femeii si Pacii Internationale din 8 martie 2000 (SC/6816),
Luand in considerare angajamentele Declaratiei si Platformei pentru Actiune din Beijing (A/52/231), precum si a celor continute in documentul final al celei de-a 36 Sesiuni Speciale a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite intitulate Femeia 2000: Egalitatea intre Sexe, Dezvoltarea si Pacea in secolul doua zeci si unu (A/S-23/10/Rev.1), in particular al celor care privesc femeile si conflictul armat,
Purtand in minte principiile si scopurile Cartei Organizatiei Natiunilor Unite si responsabilitatea principala a Consiliului de Securitate conform Cartei pentru mentinerea pacii si securitatii internationale,
Exprimand ingrijorare pentru civili, in special pentru femei si copii, care reprezinta marea majoritate a celor afectati de conflictele armate, incluzand refugiatii si persoanele care au fost mutate pe plan local, si care din ce in ce mai mult devin tinta combatantilor si a altor elemente inarmate, si recunoscand impactul imediat pe care il are asupra unei paci durabile si asupra reconcilierii,
Reafirmand importanta rolului femeii in prevenirea si solutionarea conflictelor si in procesul de construire a pacii si subliniind importanta participarii egale si a unei implicari depline in toate eforturile pentru mentinerea pacii si promovarii pacii si securitatii, si nevoia de a mari rolul lor in procesul de luare a deciziei cu privire la prevenirea si solutionarea conflictelor,
Reafimand de asemenea nevoia implementarii integrale a dreptului umanitar international si a drepturilor omului care protejeaza drepturile femeilor si a fetelor in timpul si dupa terminarea conflictelor,
Subliniind nevoia ca toti cei implicatii trebuie sa se asigure ca programele de curatare a minelor si de atentionare cu privire la pericolul minelor iau in considerare nevoile speciale ale femeilor si fetelor,
Recunoscand nevoia urgenta de a schimba perspectiva de gen in ceea ce priveste operatiunile de mentinere a pacii, si in aceasta privinta luand in considerare Declaratia Windhoek si Planul de Actiune Namibia pentru Schimbarea Perspectivei de Gen in Operatiile Multidimensionale de Mentinere a Pacii,
Recunoscand de asemenea importanta recomandarii continuta in declaratia Presedintelui Consiliului catre presa din 8 martie 2000 privind pregatirea speciala pentru personalul de mentinere a pacii cu referire la nevoia speciala si a drepturilor umane ale femeii si copilului in situatiile de conflict,
Recunoscand ca intelegerea impactului conflictului armat asupra femeiilor si fetelor, existenta unor angajamente internationale efective care sa garanteze protectia si deplina lor participare in procesul de pace poate contribui semnificativ la mentinerea si promovarea pacii si securitatii internationale,
Observand nevoia de a consolida datele despre impactul conflictelor armate asupra femeilor si a fetelor,
1. Roaga Statele Membre sa asigure o parcipare mai mare a femeilor in procesul decizional atat pe plan national, regional si in cadrul institutiilor internationale si a mecanismelor pentru prevenirea, conducerea si rezolvarea conflictelor,
2. Incurajeaza pe Secretarul General sa implementeze planul sau strategic de actiune (A/49/589) care cere o participare mai mare a femeilor in actul decizional in rezolvarea coflictelor si in procesul de pace;
3. Roaga pe Secretarul General sa numeasca mai multe femei ca reprezentanti si ambasadori pentru a promova bunele oficii in numele sau, si in aceasta privinta cere Statelor Membre sa ofere canditati Secretarului General pentru a fi inclusi in lista actulizata regulat a angajatilor;
4. Apoi roaga pe Secretarul General sa caute sa mareasca rolul si contributia femeilor in operatiunile in teritoriu ale Natiunilor Unite, in special in randul observatorilor militari, a politiei civile, a drepturilor omului si a personalului umanitar;
5. Exprima dorinta sa de a incorpora o perspectiva de gen in operatiunile de mentinere a pacii si roaga pe Secretarul General sa se asigure ca acolo unde este potrivit, operatiunile in teritoriu include si o componenta de gen;
6. Cere Secretarului General sa ofere Statelor Membre material si indicatii pentru pregatirea privind protectia, drepturile si a nevoilor particulare ale femeilor, precum si cu privire la importanta implicarii femeilor in masurile de mentinere si creare a pacii, invita Statele Membre sa incorporeze aceste elemente precum si pregatirea pentru constientizarea pericolului SIDA in programele lor de pregatire nationala pentru personalul militar si al politiei civile in pregatirea pentru trimiterea in misiune si pentru a raspunde cererii Secretarului General de a asigura ca personalul civil din operatiile de mentinere a pacii a primit o pregatire asemanatoare;
7. Roaga Statele Membre sa mareasca ajutorul financial benevol, suportul tehnic si logistic pentru eforturile de pregatire pentru o sensibilizare de gen, incluzand si acelea sustinute de fondurile si programele relevante, inter alia, Fondul Natiunilor Unite pentru Femei si Fondul Natiunilor Unite pentru Copii, si de Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati si a altor organisme;
8. Cere tuturor celor implicati, ca atunci cand negociaza si implementeaza acorduri de pace, sa adopte o perspectiva de gen, incluzand, inter alia: (a) Nevoile speciale ale femeilor si fetelor in timpul repatrieii si a reasezarii si a reabilitarii, reintegrarii si a reconstructiei post-conflict; (b) Masuri care sa sustina initiativele locale de pace ale femeilor si procesele autohtone pentru rezolvarea conflictelor, si care sa implice femeile in toate mecanismele de implementare a intelegerilor de pace; (c) Masuri care sa asigure protejarea si respectarea drepturilor umane ale femeilor si fetelor, in special cele legate de constitutie, sistem electoral, politie si sistemul judiciar;
9. Cere partilor beligerante intr-un conflict armat sa respecte in intregime legea internationala care priveste drepturile si protectia femeilor si a fetelor ca civili, in particular obligatiile care deriva din Conventiile de la Geneva din 1949 si a Protocoalelor Aditionale din 1977, Conventia despre Refugiati din 1951 si Protocolul aferent din 1967, Conventia Consiliului de Securitate – 5 – Declaratia de Presa SC/6942 a 4213-a Intalnire din 31 octombrie 2000 privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare impotriva Femeilor din 1979 si Protocolul Optional Aferent din 1999 si Conventia Natiunilor Unite privind Dreptulrile Copilului din 1989 si cele doua Protocoale Optionale aferente din 25 Mai 2000, si a purta in minte relevanta prevederilor Statutului de la Roma a Curtii Internationale pentru Crima;
10. Cere partilor beligerante intr-un conflict armat sa ia masuri speciale de a proteja femeile si fetele de violenta bazata pe diferenta de sex, in particular violul si alte forme de abuz sexual, si toate celelalte forme de violenta in situatie de conflict armat;
11. Subliniind responsabilitatea tuturor Statelor de a pune capat impunitatii si sa urmareasca in justitie pe cei care se fac vinovati de genocid, crime impotriva umanitatii, crime de razboi incluzand si violenta sexuala impotriva femeilor si fetelor, si in aceasta privinta, este de subliniat nevoia de a exclude aceste crime de pe lista faptelor care pot fi amnistiate;
12. Cere tutoror partilor dintr-un conflict armat sa respecte caracterul civil si umanitar al asezarilor si taberelor de refugiati, si de a lua in considerare nevoile particulare ale femeilor si fetelor, aducandu-si aminte de rezolutia 1208 (1998) din 19 noiembrie 1998;
13. Incurajeaza pe toti cei care sunt implicati in activitati privind dezarmarea, demobilizarea si reintegrarea sa considere nevoile diferite alte femeilor si barbatilor fosti combatanti si sa ia in seama nevoilor dependentilor lor;
14. Reafirma ca este pregatit, atunci cand masurile sunt adoptate sub auspiciile Articolului 41 din Carta Natiunilor Unite, sa acorde consideratie impactului lor asupra populatiei civile, purtand in minte nevoile speciale ale femeilor si fetelor pentru a putea lua in considerare cele mai potrivite exceptii umanitare;
15. Exprima dorinta sa a se asigura ca misiunile Consiliului de Securitate iau in considerare diferenta de gen si drepturile femeilor, inclusiv prin consultarea cu grupurile feminine locale si internationale;
16. Invita pe Secretatul General sa coordoneze un studiu privind impactul conflictelor armate asupra femeilor si fetelor, asupra rolului femeilor in procesul de creare a pace si a dimensiunilor procesului de pace si de rezolvare a conflictelui considerand diferenta de gen, si il invita sa inainteze un raport catre Consiliul de Securitate cu rezultatele acestui studiu si sa il faca accesibil tuturor Statelor Membre ale Natiunilor Unite;
17. Pretinde Secretarului General, cand este potrivit, sa includa in raportul sau catre Consiliul de Securitate progresul privind integrarea, din perspectiva diferentei de gen, in ceea ce priveste misiunile de pace si toate celelalte aspecte privind femeile si fetele;
18. Decide sa ramana activ interesat de aceasta problema.

Sumar al Rezolutii 1325 In aceasta rezolutie in 18 puncte, Consiliul de Securitate:
• Roaga statele membre sa mareasca numarul reprezentantelor feminine la toate nivelele decizionale.
• Incurajeaza pe Secretarul General sa isi implementeze planul strategic de actiune (A/49/587) cerand o crestere a participarii feminine in procesul decizional in solutionare conflictelor si a procesului de pace.
• Roaga pe secretarul General sa numeasca mai multe femei ca reprezentanti speciali si ambasadori.
• Roaga pe Secretarul General sa extinda rolul si contributia femeilor in cadrul operatiilor din teren ale Natiunilor Unite, incluzand cele ale observatorilor militari, politie civila, drepturile omului si a personalului umanitar.
• Pretinde Secretarului General sa ofere sfaturi si materiale de pregatire pentru protectia, drepturile si nevoile particulare ale femeilor.
• Roaga Statele Membre sa mareasca ajutorul financiar benevol, suportul logistic si tehnic pentru eforturile de pregatire privind diferenta de gen;
• Cere partilor combatante intr-un conflict armat sa respecte in totalitate dreptul international care se aplica drepturilor si protectiei femeilor si fetelor, in special in calitate de civili.
• Cere partilor combatante intr-un conflict armat sa ia masuri speciale pentru a proteja femeile si fetele de violenta bazata pe sex, in special violul si alte forme de abuz sexual.
• Subliniaza responsabilitatea tuturor statelor de a pune capat impunitatii si de a urmarii in judecata pe cei care se fac vinovati de crime de genocid, inclusiv cele legate de violenta sexuala si alte forme de violenta impotriva femeilor si a fetelor.
• Cere partilor beligerante intr-un conflict armat sa respecte caracterul civil si umanitar al taberelor si asezarilor de refugiati acordand o grija particulara nevoilor speciale ale femeilor si fetelor.
• Invita pe Secretarul General sa coordoneze un studiu care sa fie prezentat Consiliului de Securitate privind impactul pe care il au conflictele armate asupra femeilor si a fetelor, precum si rolul femeilor in procesul de construire a pacii, a dimensiunilor solutionarii conflictului si a procesului de pace privind diferenta de gen, progresul de integrare, din perspectiva diferentei de gen, in ceea ce priveste misiunile de mentinere a pacii.