Pastila de securitate #2. Securitatea versus siguranța.

Secolul XXI este remarcat de transformări profunde ale mediului de securitate. Lumea devine tot mai complexă şi interdependentă, iar fenomenul dezvoltării durabile se afirmă tot mai mult ca fiind ireversibil. Au devenit de asemenea evidente noţiunile de ,,siguranță” şi ,,securitate”, interconexiunea şi interdependenţa dialectică a acestora. TVR Moldova în parteneriat ...

Pastila de securitate #1. Ce este securitatea?

Securitatea este înțeleasă ca reieșind din propriile percepții, valori sau experiențe si este esenţială vieţii indivizilor, comunităţii, statelor. La modul general, prin securitate se înțelege „a fi la adăpost de orice pericol” sau „sentimentul de încredere şi linişte pe care îl dă cuiva absenţa oricărui pericol”. Interesant e că în ...