Etape, domenii și cadrul de cooperare

7 July 2020

Etape, domenii și cadrul de cooperare

Prim-ministrul Chiril Gaburici, cu Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg.

 

NATO şi Republica Moldova cooperează activ în domeniul reformelor democratice, instituţionale şi de apărare, şi au pus bazele unei cooperări practice în multe alte domenii. Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP) stabileşte programul de cooperare a Moldovei cu NATO.

Moldova încearcă să se apropie de instituțiile și standardele euro-atlantice. Gradul de cooperare NATO-Moldova în cele din urmă depinde de disponibilitatea ţării de a continua procesul de implementare a reformelor democratice şi de consolidare a instituţiilor democratice deja existente.

 

 Cadrul pentru cooperare

Domeniile de cooperare, planurile de reformă şi procesele dialogului politic sunt prevăzute detaliat în Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP) al Republicii Moldova, care este convenit de comun acord cu NATO pentru o perioadă de doi ani. IPAP-ul revizuit a fost adoptat în august 2010. Principalele domenii de cooperare includ: pregătirea documentelor strategice pentru reformare, planificarea bugetului apărării şi consolidarea instruirei și educaţiei militare în Republica Moldova.
Dincolo de susţinerea reformelor, un alt obiectiv-cheie al cooperării NATO cu Republica Moldova este de a dezvolta capacităţile Batalionului 22 de Menţinere a Păcii pentru a conlucra cu forţele din ţările NATO, în special în domenii de gestionare a crizelor şi operaţiuni de menţinere a păcii, dar și să elaboreze un nou program de pregătire a forţelor armate. De asemenea, Moldova cooperează cu statele membre NATO şi cele partenere într-o gamă largă de alte domenii prin intermediul Parteneriatului pentru Pace (PfP) şi a Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic (EAPC).

 

Principalele domenii de cooperare

 

Cooperarea în domeniul păcii şi securităţii

Republica Moldova participă sistematic la exerciţiile militare în cadrul PpP. De-a lungul anilor, Moldova a făcut paşi importanţi în vederea implementării criteriului interoperabilităţii unor elemente ale forţelor sale cu cele ale statelor aliate şi partenere. În acest sens trebuie menţionată participarea Republicii Moldova la operaţiunile post-conflict din Irak în perioada 2003-2008 cu un efectiv total de 107 militari, constituit din ofiţeri de stat major, infanterişti şi genişti. Tot aici poate fi trecută şi participarea Forţelor Armate ale Moldovei la misiunea ONU în Afganistan, sau mai recent, alăturarea începînd cu 8 martie 2014 a unui contingent de 41 de militari moldoveni din Batalionul 22 de menţinere a păcii la misiunea internaţională KFOR, în Kosovo.

În cadrul Parteneriatului pentru Pace şi respectînd prevederile Planului Individual de Acţiuni, Moldova îşi aduce contribuţia la efortul internaţional de combatere a terorismului prin intermediul cooperării cu NATO în sfera perfecţionării şi eficientizării capabilităţilor antiteroriste şi îmbunătăţirii securităţii frontierei şi a infrastructurii naţionale. Republica Moldova colaborează cu NATO în vederea consolidării mecanismelor de control asupra mărfurilor cu dublă destinaţie, a combaterii traficului de persoane şi droguri, spălării de bani, a crimei organizate şi protecţiei împotriva atacurilor cibernetice.

 

Reforma în domeniul apărării şi securităţii

Aspectul cel mai important al cooperării Republicii Moldova cu NATO în această direcţie îl constituie nivelul foarte avansat de expertiză pe care statele Alianţei îl posedă în acest sens şi beneficiile pe care aceasta le poate aduce Moldovei. Beneficiind de consultanţă din partea experţilor NATO, Republica Moldova a adoptat o serie de documente strategice necesare în vederea dezvoltării unei analize strategice a apărării naţionale. În acelaşi context, Republica Moldova lucrează în comun cu NATO pentru asigurarea transparenţei în domeniul planificării cheltuielilor militare, a bugetului pentru apărare şi în ce priveşte asigurarea controlului democratic asupra Forţelor Armate.

 

Planificarea situaţiilor de urgenţă şi gestionarea consecinţelor dezastrelor natural

Cooperarea cu NATO în domeniul planificării situaţiilor de urgenţă şi a lichidării consecinţelor dezastrelor naturale constituie o prioritate pentru Republica Moldova. Instituţiile abilitate ale Republicii Moldova au acumulat în acest sens o vastă experienţă de-a lungul anilor de colaborare cu NATO. Astfel, Moldova s-a bucurat de susţinere în ce priveşte în ce priveşte lichidarea consecinţelor îngheţurilor deosebit de puternice din anul 2000, sau a inundaţiilor ce au avut loc în 2008 şi respective 2010. Chişinăul a participat la mai multe exerciţii ale Centrului Euroatlantic al NATO de Coordonare a Răspunsurilor la Dezastre (EADRCC), iar pe unele le-a şi găzduit. Aici putem menţiona, participarea unei unităţi militare moldoveneşti la un exerciţiu de ajutor civil din Rusia în 2002, sau organizarea de către Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale din Republica Moldova în comun cu NATO a exerciţiului international “CODRII 2011”. Acesta s-a remarcat mai ales prin proporţiile sale, la el participînd peste 1300 de persoane din 22 de ţări aliate şi partenere, precum şi 40 de observatori străini.

 

Cooperarea în domeniul ştiinţei şi mediului

Începînd cu 1997, perspectiva de colaborare dintre cei doi actori este lărgită prin aderarea R. Moldova la programul „Ştiinţă pentru pace” (SPS). O dimensiune în cadrul acestui program este cea care se referă la securitatea mediului înconjurător. Aici au fost şi sunt implementate în continuare o serie de proiectecum ar fi identificarea, reambalarea şi depozitarea corespunzătoare a peste 3250 tone de substanţe chimice periculoase şi a pesticidelor învechite, sau crearea unui laborator modern pentru analiza substanţelor chimice şi a produselor agricole; „Evaluarea Susceptibilităţii Alunecărilor de Teren în Moldova Centrală”, un proiect ce presupune elaborarea în comun, de către experţii moldoveni şi cei ai NATO, a unei hărţi de susceptibilitate a teritoriului Republicii Moldova la alunecări de teren; „Armonizarea reducerii riscului seismic în zona Vrancea” ce presupune întocmirea unei hărţi seismologice regionale şi identificarea terenurilor şi a clădirilor seismic vulnerabile, sau proiectul „Apele Moldovei” ce ţine de managementului reţelei hidrografice a Republicii Moldova şi vizează implementarea unui mecanism de monitorizare şi testare continuă a nivelului de poluare a apelor.

 

Distrugerea minelor antipersonal şi a surplusului de muniţie

Alianţa Nord-Atlantică oferă suport tehnic şi instruire inginerilor militarimoldoveni în distrugerea în siguranţă a mai bine de 12000 bucăţi de mine antipersonal, contribuind astfel la îndeplinirea angajamentelor pe care guvernul Republicii Moldova şi le-a asumat prin semnarea Convenţiei de la Ottawa. Experienţa în acest domeniu a geniştilor şi militarilor moldoveni s-a făcut remarcată şi în timpul participării lor la misiunea din Irak, cînd aceştia au dezamorsat aproximativ 400000 de obiecte explozibile.

Tot în cadrul acestei direcții de colaborare au fost distruse peste 362 tone de carburant lichid oxidant ce prezenta riscul unei catastrofe ecologice în cazul unei potenţiale scurgeri şi tot atunci au fost create locuri speciale pentru stocarea corespunzătoare a acestor materiale.

 

Informarea publică şi accesul cetăţenilor la informaţie

Accesul cetăţenilor la informaţia referitoare la cooperarea Republicii Moldova cu NATO se face în conformitate cu prevederile Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova-NATO. Conform acestor prevederi a fost înfiinţat şi Centrul de Informare şi Documentare privind NATO în Republica Moldova (CID NATO). Centrul a fost inaugurat pe data de 3 octombrie 2007 cu sprijinul Diviziei pentru Diplomaţie Publică a NATO, Ambasada României la Chişinău şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a Republicii Moldova.

De la înfiinţarea sa, CID NATO a implementat zeci de proiecte ai căror beneficiari au fost reprezentanţi ai instituţiilor de stat, mediului academic, mass-media şi, desigur, cetăţenii de rînd din întreaga republică. Printre activităţile de diplomaţie publică pe care CID NATO le desfăşoară cu regularitate se numără emisiuni radio, organizarea conferinţelor, seminariilor, lecţii publice,  cluburilor de presă, expoziţii de fotografii deschise publicului larg, campanii de informare şi sensibilizare a populaţiei cu privire la cele mai stringente probleme de securitate şi apărare, dezvoltarea studiilor de securitate în mediul academic din Republica Moldova, exerciţii de simulare a procesului de negociere şi luare a deciziilor în cadrul structurilor Alianţei.

 

Etapele colaborării R. Moldova cu NATO :

1992 Aderarea Republicii Moldova la Consiliul de Cooperare Nord-Atlantic.
1994 Aderarea Republicii Moldova la Parteneriatul pentru Pace (PfP).
1997 Aderarea Republicii Moldova la Procesul de Planificare şi Analiză a Parteneriatului.
2002 Un pluton din Moldova participă la un exerciţiu civil de ajutor in situaţii de urgenţă în Rusia, cu aliaţii şi in ţările partenere.
2005 Moldova găzduieşte o plenară a Comitetului pentru Protecţie civilă în septembrie.
Preşedintele Voronin vizitează Cartierul General al NATO în iunie.
2006 Republica Moldova aproba primul său Plan Individual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP) împreuna cu NATO.
Moldova găzduieşte exerciţii de instruire a PfP “Cooperative Longbow” şi “Cooperative Lancer”.
Preşedintele Voronin vizitează Cartierul General al NATO în iunie.
2007 Evaluarea IPAP
Preşedintele Voronin vizitează Cartierul General al NATO în decembrie.
2008 Moldova găzduieşte evenimentul “Caucazul de Sud şi Moldova Clearing House”,care coordonează programele de asistenţă ale aliaţilor şi statelor partenere.
Secretarul General al NATO, în timpul vizitei sale în Republica Moldova, a oferit un discurs la Universitatea din Chişinău, a vizitat Centrul de Informare şi Documentare privind NATO, şi a întreţinut discuţii cu preşedintele Voronin, ministrul de externe şi ministrul apărării.
2009 Prim-ministrul Vlad Filat şi ministrul de externe Iurie Leancă vizitează NATO.
Moldova găzduieşte un workshop internaţional în Chişinău, care se axează pe modalităţile de îmbunătăţire a cooperării dintre autorităţile publice, mass-media şi a societăţii civile în domeniul combaterii terorismului.
2010 Iurie Leancă, Viceprim-ministru şi ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene, şi ministrul Apărării Vitalie Marinuţa, se întâlnesc cu secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen,şi au avut o adresare în faţa Consiliului Nord-Atlantic. Un nou IPAP a fost convenit cu Republica Moldova la 20 august 2010.
2011 Prim-ministrul Vlad Filat şi ministrul de externe Iurie Leancă vizitează NATO.
Moldova găzduieşte un workshop internaţional în Chişinău, care se axează pe modalităţile de îmbunătăţire a cooperării dintre autorităţile publice, mass-media şi a societăţii civile în domeniul combaterii terorismului.Moldova găzduieste exercițiul CODRII 2011 al EADRCC.
2012 Primul ministru, Vlad Filat, vizitează Cartierul General al NATO si are loc o întrevedere cu Secretarul General.
2013 La Chisinău este organizată o zi dedicată Programului NATO Stiință pentru Pace si Securitate în vederea unor domenii de cooperare suplimentară.În luna iulie a aceluiasi an este lansată Etapa a treia din cadrul Trust Fund ce vizează distrugerea pesticidelor si substanțelor chimice periculoase.
2014 La 10 februarie Ministrul Afacerilor Externe si Integrării Europene, N. Gherman a avut o întrevedere cu Secretarul General al NATO, A.F. Rasmussen.

Leave A Reply