#4 Dialog cu experți: COVID-19 din perspectiva egalității de gen – implicații pentru Agenda Femeile, Pacea și Securitatea

14 mai 2020

Comments are off for this post.
#4 Dialog cu experți: COVID-19 din perspectiva egalității de gen – implicații pentru Agenda Femeile, Pacea și Securitatea

CID NATO continuă seria de dialoguri cu experți ca să analizăm cum pandemia influențează diferite verticale ale securității naționale. Astăzi discutăm despre COVID-19 din perspectiva egalității de gen și implicații pentru Agenda Femeile, Pacea și Securitatea (FPS).

În calitate de experte invitate sunt:
– Svetlana Andrieș, Coordonatoare de programe, UN Women Moldova;
– Natalia Albu, doctor în științe politice, Directoare, Centrul Cercetări Strategice, conf. univ., Academia Militară;
– Elena Mârzac, Directoare Executivă, CID NATO.

Expertele constată:
• Criza COVID-19 este o amenințare la adresa securității, care necesită mobilizarea și solidaritatea noastră maximă. Pandemiile, la fel ca toate crizele de sănătate publică afectează în mod diferit femeile şi bărbații, iar COVID-19 nu este o excepție.
• Pandemia COVID-19 nu anulează implementarea politicilor și strategiilor de securitate, sociale și a celor ce țin de egalitatea de gen, inclusiv Agenda FPS, dar din contra solicită noi eforturi de solidaritate în asigurarea unei securități inclusive.
• Pe măsură ce se apropie cea de-a 20-a aniversare a Agendei FPS, avem ocazia de a învăța lecții din punerea sa în aplicare și de a ne reangaja să ne asigurăm că femeile care trec prin conflicte și crize sunt auzite, protejate și împuternicite.
• Implicațiile pandemiei COVID-19 asupra Agendei FPS au un caracter multiplu. Pe deoparte, este vorba de un impact care afectează toate țările, fiind vorba de sănătate, probleme sociale sau starea psihologică. Dar sunt implicații cu caracter regional sau local, în dependență de starea de securitate sau de existența unui conflict nesoluționat.
• Cercetările privind pandemiile, indică faptul că femeile sunt adesea excluse de la planificarea răspunsului și de la luarea deciziilor în timpul acestor crize, ceea ce duce la incapacitatea acută de a răspunde nevoilor lor.
• Această pandemie cu dimensiunile sale de securitate multiple, demonstrează centralitatea Agendei FPS la provocările contemporane globale de pace și securitate.
• Respectarea egalității de gen este un indicator că guvernarea promovează securitatea inclusivă, ținând cont de necesitățile de securitate a diferitor grupuri de cetățeni.

Recomandări :
• Politicile și practicile sensibile la gen ar trebui considerate o condiție prealabilă pentru a răspunde provocării din fața noastră și a deveni un reflex pentru factorii de decizie implicați în gestionarea crizelor, pregătirea, răspunsul și atenuarea.
• De continuat implementarea politicilor existente, cu atât mai mult că deja se conștientizează necesitatea valorificării obiectivului 2 al Programului privind „Creșterea posibilităților pentru femeile și bărbații din sistem să combine viața profesională cu cea de familie” în situație de autoizolare pe timp de COVID-19.
• Să fie aplicate măsurile pentru promovarea incluziunii și participării semnificative a femeilor la orice negocieri formale.
• Să se comunice despre necesitatea de a face locuințele sigure pentru toți și să fie evidențiate serviciile de sprijin disponibile victimelor violenței domestice.
• De conștientizat povara îngrijirii copiilor și a muncii casnice, precum și povara psihologică a acestei crize în gospodărie.
• Să fie promovată cultura de securitate, de solidaritate și mobilizarea tuturor actorilor statali și non-statali.
• Să fie luate măsuri pentru a construi empatie, înțelegere, încredere și solidaritate cu managerii și colegii, precum și cu comunitățile noastre locale, astfel încât să putem înțelege mai bine și să răspundem la nevoile diferite ale celor din mediile noastre. Evitarea stigmatizarii, instigării la ură și discriminare.
• Să fie eliminate stereotipurile de gen, inclusiv cele privind redistribuirea sarcinilor casnice și de îngrijire a copiilor.
• Să fie asigurate serviciile de sănătate, în special în zone de conflict: sănătate sexuală și reproductivă, sănătate pre- și post natală, asigurarea disponibilității contraceptivelor și elementelor de igienă personală feminine.
• Preluarea bunelor practici de la țările membre a NATO și UE.

Centrul de Informare şi Documentare privind NATO din Republica Moldova (CID NATO) este o instituţie neguvernamentală, care îşi propune să promoveze în beneficiul public valorile şi principiile euro-atlantice, să sprijine cooperarea dintre Moldova şi Alianţa Nord Atlantică, să implementeze obiectivele şi activităţile stabilite în cadrul instrumentelor de cooperare Moldova – NATO, precum şi să informeze opinia publică în legătură cu aceste aspecte.

Pentru alte dialoguri cu experții din domeniu care vor fi organizate în următoarele săptămâni urmăriți pagina noastră de Facebook și Youtube.