A 60-a aniversare a Programului Știință pentru Pace

30 noiembrie 2018

Comments are off for this post.
A 60-a aniversare a Programului Știință pentru Pace

Dat fiind faptul că s-au împlinit deja 60 de ani de la fondarea programului NATO Știință pentru Pace și Securitate, vă invităm să realizați o incursiune în activitățile implementate în cadrul acestui program în Republica Moldova.

Atenției dumneavoastră se propune un articol realizat de către domnul Igor SEROTILA, Șef al Direcției politici în sfera științei și inovării a Academiei de Științe a Moldovei, în comun cu doamna Elena MÂRZAC, Directoare executivă a Centrului de Informare și Documentare privind NATO din Republica Moldova.

Subiectul: Cooperarea multiaspectuală dintre Organizația Tratatului Atlanticului de Nord și Republica Moldova.

Cooperarea multiaspectuală RM – NATO

https://www.nato.int/cps/en/natohq/photos_160939.htm?fbclid=IwAR1WiPv-teEAKgzRimaqpZvaMNo4D2KWdoXTxHxcg09HO5Fz57c1ZwCVAbE