A fost lansat primul manual despre egalitatea de gen în domeniul securității și apărării

3 noiembrie 2017

Comments are off for this post.
A fost lansat primul manual despre egalitatea de gen în domeniul securității și apărării

Studenții, profesorii și specialiștii din domeniul securitate și apărare vor avea acces la prima resursă de acest fel în limba română – manualul „Dimensiunea de Gen în Sectorul de Securitate și Apărare”, care a fost lansat pe 2 noiembrie la Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”.
Acest manual va fi folosit în cadrul activității didactice a Academiei Militare pentru instruirea continuă a studenților, personalului Academiei Militare, personalului Forțelor Armate pentru participarea în operațiuni de menținere a păcii, instruirea ofițerilor, subofițerilor și sergenților Armatei Naționale.
„Manual dat este util pentru toate formele de instruire din cadrul Academiei Militare, asigurând cadrele didactice cu instrumente necesare privind introducerea tematicilor de gen în cadrul disciplinelor predate. De asemenea, acesta va facilita elaborarea cursurilor cu tematici de gen în instruirea unităţilor, contingentelor militare și individuală a efectivului Armatei Naționale pentru executarea misiunilor în operațiuni de suport a păcii sub egida ONU şi alte operaţiuni de coaliţii”, a spus Col. Sergiu Plop, Rectorul Academiei Militare.
„Subiectul egalității de șanse între barbați și femei este de actualitate atât la nivel național cât și internațional. Este o sarcină importantă în fața Armatei Naționale și mai ales în fața Academiei Militare”, a spus Gheorghe Galbura, Viceministrul Apărării.
Manualul „Dimensiunea de Gen în Sectorul de Securitate și Apărare” abordează o serie de subiecte prin cele 4 module:
• Concepte fundamentale pentru înțelegerea noțiunii de gen
• Politici și direcții de promovare a perspectivei de gen în domeniul păcii și securității
• Abordarea integratoare a egalității de gen în sectorul de apărare
• Violența sexuală și în bază de gen în condiții de pace și conflict
„Manual are drept obiectiv major de a construi o înțelegere comună privind dimensiunea de gen în sectorul de securitate, care este un subiect nou pentru mulți membri ai forțelor armate și generează discuții controversate la această temă. Puțini cunosc că luarea în considerare a perspectivei de gen în activitatea profesională înseamnă planificarea misiunilor și sarcinilor, crearea strategiilor și politicilor, ținând cont atât de nevoile femeilor, cât și de nevoile bărbaților”, a spus Natalia Albu, autoarea publicației.
„Prin consolidarea cunoștințelor în domeniul egalității de gen, avem ca scop continuarea progresului în implementarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate ONU privind rolul femeilor în domeniul păcii și securității în Republica Moldova”, a spus Asya Varbanova, Reprezentanta interimară UN Women.
„La nivel global femeile sunt prea des excluse din procesele de negociere și menținere a păcii. Este necesară nu doar implicarea mai multor femei în asigurarea păcii și securității, de asemenea este nevoie de instruiri care țin cont de dimensiunea de gen, oferite întreg personalului din acest domeniu”, a notat E.S. Signe Burgstaller, Ambasadoarea Suediei în R. Moldova.

Chiar dacă femeile reprezintă 52% din populația R. Moldova, ele rămân a fi subreprezentate în domeniul păcii și securități. Din numărul total al persoanelor angajate în armata națională doar 37% sunt femei. Doar 3% dintre factorii de decizie din cadrul armatei naționale sunt femei. Pe lângă aceasta, situațiile de conflict afectează în mai mare măsură femeile, ele figurând mai mult și în calitate de victime ale crimelor de război. Din anul 2012 Academia Militară a început să accepte studente la studii.

Manualul „Dimensiunea de Gen în Sectorul de Securitate și Apărare” a fost elaborat cu suportul UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egaliatatea de Gen și Abilitarea Femeilor) și cu susținerea financiară a Guvernului Suediei, în colaborare cu Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”.

Foto: UN Women/Ramin Mazur
Pentru informaţii suplimentare, contactați:
Marina Vatav, specialistă în comunicare UN Women Moldova, [email protected], 069779149.