Activitatea grupului de lucru la nivel înalt și la nivel tehnic privind elaborarea și aprobarea Planului national de acțiuni cu privire la Rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate al ONU

27 februarie 2018

Comments are off for this post.
Activitatea grupului de lucru la nivel înalt și la nivel tehnic privind elaborarea și aprobarea Planului national de acțiuni cu privire la Rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate al ONU

20 februarie 2018 – Activitatea grupului de lucru la nivel înalt și la nivel tehnic privind elaborarea și aprobarea Planului national de acțiuni cu privire la Rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate al ONU
Astăzi, 20 februarie, în incinta Casei Guvernului, a avut loc ședința de lucru pentru grupul la nivel înalt și la nivel tehnic privind elaborarea și aprobarea Planului național de acțiuni de implementare a Rezoluției 1325 a CS ONU (în continuare PNA). La eveniment au participat instituțiile guvernamentale și organizațiile non-guvernamentale care fac parte din grupurile de lucru responsabile de elaborarea PNA-lui și a fost prezidat de către Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, dna Cristina Lesnic, care este președinta grupului de lucru la nivel înalt.
Dna Viceprim-ministru pentru Reintegrare a salutat grupurile de lucru cu un cuvânt de mulțumire pentru implicare și trecut în agendă ce urmează a fi discutat în timpul ședinței și următoarele activități planificate în vederea aprobării și avizării PNA-lui.
Dna Elena Mârzac, Directoarea Executivă a Centrul de Informare și Documentare privind NATO din RM a prezentat proiectul „Planul Național de Acțiuni de implementare a Rezoluției 1325 a CS ONU” și mai exact etapele proiectului, trei dintre care au fost deja implementate, iar a patra urmează să înceapă. Proiectul este finanțat de către Programul de Știință pentru Pace și Securitate al NATO, iar formarea grupurilor de lucru este una din activitățile cadru ale poiectului.
Consultanta națională, dna Natalia Albu, a prezentat proiectul final al PNA spre a fi discutat cu toți participanții la ședință. Punctele din prezentarea dnei Albu puse în discuție au fost: aspectele cheie ale Rezoluției 1325 a CS ONU; metodele și etapele elaborării PNA și conținutul proiectului final al PNA.
După prezentări, PNA-ul a fost supus dezbaterilor, ca urmare a fost aprobat de principiu și au fost desfășurate momentele organizatorice privind definitivarea procesului de avizare a PNA-lui.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la adresa de email [email protected] sau la nr. de tel. 022 244 080.