Adoptarea Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului naţional de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea pentru anii 2018-2021 și a Planului de acţiuni cu privire la punerea în aplicare a acestuia

23 martie 2018

Comments are off for this post.
Adoptarea Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului naţional de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea pentru anii 2018-2021 și a Planului de acţiuni cu privire la punerea în aplicare a acestuia

Comunicat privind adoptarea Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului naţional de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea pentru anii 2018-2021 și a Planului de acţiuni cu privire la punerea în aplicare a acestuia
Azi, 21 martie, la şedinţa Guvernului a fost adoptată Hotărârea de Guvern cu privire la aprobarea Programului naţional de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea pentru anii 2018-2021 și a Planului de acţiuni cu privire la punerea în aplicare a acestuia.
Documentele au fost elaborate conform Dispoziţiei Guvernamentale nr. 54 din 29 mai 2017, care a desemnat instituţiile responsabile de acest proces, iar preşedintele grupului de lucru a fost numit Vicepremierul pentru reintegrare.
Documentele au fost elaborate în termenii stabiliţi prin Dispoziţie, iar pe parcursul acestui proces s-au implicat şi alţi actori care au facilitat elaborarea documentelor, precum este misiunea UN Women în Moldova, care a angajat 2 consultanţi naţionali ce au susţinut, au ghidat şi au consultat grupul de lucru în tot acest proces.
Planul naţional de acţiuni cuprinde 8 obiective majore, care vin să asigure integrarea dimensiunii de gen, atât din perspectiva internă a sectorului – sporirea reprezentării femeilor, cât și externă – asigurarea unui sector de securitate și apărare incluziv: (1) Reducerea stereotipurilor legate de rolul femeilor în sectorul de securitate, (2) Creșterea posibilităților pentru femei din sector să combine viața profesională cu cea de familie, (3) Prevenirea și combaterea discriminării, hărțuirii și violenței de gen din cadrul sectorului, (4) Dezvoltarea unui sector de securitate și apărare inclusiv şi pro activ de management al resurselor umane, (5) Implementarea ajustării rezonabile şi a măsurilor temporare speciale în cadrul sectorului de securitate și apărare, (6) Consolidarea transparenței și implicării societății civile în deciziile adoptate de către sectorului de securitate și apărare, (7) Dezvoltarea capacităților instituționale pentru integrarea dimensiunii de gen în politicile de securitate, (8) Susținerea participării femeilor în procesul de consolidare a păcii și în cadrul misiunilor de menținere a păcii. Implementarea documentelor şi realizarea obiectivelor propuse vor contribui și la creșterea cooperării interministeriale cu organizații neguvernamentale şi societatea civilă.
Ulterior, după necesitate, instituţiile urmează să elaboreze planuri ministeriale de implementare a Programului naţional de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea pentru anii 2018-2021 și a Planului de acţiuni cu privire la punerea în aplicare a acestuia.
Programul naţional de implementare şi Planul de acţiuni au fost elaborate în contextul proiectului “Planul Naţional al Republicii Moldova de implementare a Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate ONU”, implementat de către Ministerul Apărării al Republicii Moldova, Centrul de Informare şi Documentare privind NATO din RM şi Institutul pentru Securitate Inclusivă din Washington DC. Proiectul este finanţat de către Programul Ştiinţă pentru Pace şi Securitate al NATO şi durează 2 ani.
Pentru mai multe detalii privind proiectul şi documentele aprobate, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de email [email protected] sau la nr. de tel. 022 244 080 (Ana Negru, coordonator de programe, Centrul de Informare şi Documentare privind NATO din RM).