Agenda NATO 2030: rezultatele Summit-ului NATO Bruxelles

15 iunie 2021

Comments are off for this post.
Agenda NATO 2030: rezultatele Summit-ului NATO Bruxelles

Declarația finală a summitului de la Bruxelles, andosată de Joe Biden, Klaus Iohannis, Emmanuel Macron și ceilalți lideri euro-atlantici, a aprobat o agendă transatlantică pentru viitor, liderii însărcinându-l pe secretarul general Jens Stoltenberg să conducă procesul de elaborare a următorului Concept Strategic al NATO până la summitul din 2022, care va avea loc la Madrid.

“Agenda NATO 2030 fixează un nivel ridicat de ambiție pentru NATO. Aceasta oferă direcționări clare de continuare a adaptării pentru a răspunde amenințărilor și provocărilor curente, emergente și viitoare, pe baza adaptării în curs politice și militare a Alianței. Avansarea în ceea ce privește Agenda NATO 2030, cele trei sarcini fundamentale și următorul Concept Strategic necesită finanțare adecvată prin cheltuieli naționale pentru apărare și prin bugetele comune. În funcție de cerințe, agreăm să sporim asigurarea acestor resurse inclusiv, dacă este nevoie, a bugetelor comune NATO începând cu 2023, cu luarea în considerare a aspectelor legate de sustenabilitate, responsabilitate și accesibilitate. La reuniunea din 2022 vom agrea, alături de Conceptul Strategic, cerințele specifice de finanțare suplimentară până în 2030 și implicațiile în termeni de resurse pentru bugetul militar NATO, Programul NATO de investiții pentru securitate și bugetul civil NATO și vom identifica potențiale măsuri de eficientizare”

Deciziile luate în cadrul Agendei NATO 2030:

a) Reafirmăm că NATO reprezintă forumul transatlantic unic, esențial și indispensabil de consultări și acțiune comună pe toate aspectele legate de securitatea noastră individuală și colectivă. Ne angajăm să consolidăm și să extindem consultările și să ne asigurăm că NATO rămâne flexibil și eficient în derularea operațiilor militare în sprijinul securității noastre comune. Reafirmăm principiile democratice ale Alianței care ne unesc, precum și angajamentul nostru pentru spiritul și litera Tratatului Nord-Atlantic. Ne angajăm să intensificăm consultările atunci când securitatea și stabilitatea unui aliat este amenințată sau când valorile și principiile fundamentale sunt în pericol.

b) Consolidăm NATO drept cadrul organizațional al apărării colective a zonei euroatlantice, împotriva tuturor amenințărilor, din orice direcție. Reiterăm angajamentul de menținere a unei combinații adecvate de capabilități nucleare, convenționale și de apărare antirachetă pentru asigurarea descurajării și apărării, precum și pentru Angajamentul privind investițiile în domeniul apărării, din 2014, în integralitatea sa. Ne angajăm la implementarea deplină și rapidă a demersurilor în curs de continuare a consolidării posturii noastre de descurajare și apărare și ne angajăm să continuăm să îmbunătățim capacitatea de răspuns a forțelor noastre, precum și să întărim și să modernizăm Structura de Forțe a NATO pentru a răspunde nevoilor de apărare curente și viitoare.

c) Consolidăm reziliența noastră. Luând notă de faptul că reziliența rămâne o responsabilitate națională, vom adopta o abordare mai integrată și mai bine coordonată, în linie cu angajamentul nostru colectiv în baza Articolului 3 al Tratatului de la Washington, de reducere a vulnerabilităților și asigurare a faptului că forțele noastre armate pot opera în mod eficient în caz de pace, criză și conflict. Aliații vor elabora o propunere de stabilire, evaluare, revizuire și monitorizare a obiectivelor în domeniul rezilienței pentru a ghida țintele naționale privind reziliența și planurile de implementare. Fiecare aliat va decide în mod individual modul de stabilire și îndeplinire a țintelor naționale privind reziliența și a planurilor de implementare, de o manieră compatibilă cu competențele, structurile, procesele și responsabilitățile naționale aferente și, acolo unde este cazul, cu cele ale UE.

d) Avansăm cooperarea tehnologică între aliați în cadrul NATO, să promovăm interoperabilitatea și să încurajăm dezvoltarea și adoptarea de soluții tehnologice care să răspundă necesităților militare. În acest scop, vom lansa un Accelerator civil-militar al Inovării în Domeniul Apărării pentru spațiul nord-atlantic. De asemenea, agreăm să înființăm un Fond NATO pentru Inovare prin intermediul căruia aliații interesați pot contribui la sprijinirea noilor activități în domeniul tehnologiilor emergente și disruptive, cu folosință duală, în domenii cheie pentru securitatea aliată.

e) Consolidăm abilitatea NATO de a contribui la menținerea și dezvoltarea ordinii internaționale bazate pe reguli în domenii de importanță pentru securitatea aliată. Vom spori dialogul și cooperarea practică cu actualii parteneri, inclusiv cu Uniunea Europeană, statele aspirante și partenerii noștri din regiunea Asia-Pacific și vom consolida interacțiunea cu actori globali cheie și cu alți interlocutori din afara spațiului euroatlantic, inclusiv din Africa, Asia și America Latină.

f) Consolidăm substanțial abilitatea NATO de a oferi instruire și sprijin pe linia consolidării capacităților de apărare pentru partenerii noștri, recunoscând faptul că conflictele, alte dezvoltări de securitate și instabilitatea generală din vecinătatea NATO afectează în mod direct securitatea aliată.

g) Avem în vedere ca NATO să devină principala organizație internațională în ceea ce privește înțelegerea și adaptarea la impactul pe care schimbările climatice îl au asupra securității. Suntem de acord să reducem semnificativ emisiile de gaze de seră generate de activitățile și instalațiile militare, fără afectarea securității personalului, eficacității operaționale și posturii de descurajare și apărare. Invităm pe Secretarul General să formuleze o țintă realistă, ambițioasă și concretă de reducere a emisiilor de gaze de seră de către structurile și facilitățile politice și militare ale NATO, precum și să evalueze fezabilitatea unui obiectiv de eliminare completă a emisiilor până în 2050. De asemenea, vom iniția un dialog regulat la nivel înalt pe teme de schimbări climatice și securitate, pentru schimb de opinii și coordonare a pașilor de urmat.

Textul Declarației Finale a Summit-ului NATO găsiți aici în engleză și română.