Centrul de Informare și Documentare privind NATO din RM angajează Coordonator / Coordonatoare de Programe

19 iulie 2021

Comments are off for this post.
Centrul de Informare și Documentare privind NATO din RM angajează Coordonator / Coordonatoare de Programe

CID NATO anunță concurs public pentru selectarea unui/unei candidat/e pentru funcția de Coordonator / Coordonatoare de Programe (part-time).

Dacă ești interesat/ă de subiecte de securitate și relații internaționale, dorești să contribui la dezvoltarea culturii de securitate în Republica Moldova și să lucrezi într-o echipă dinamică, te invităm să aplici la concursul public pentru ocuparea poziției de Coordonator / Coordonatoare de Programe.

Despre noi:
Centrul de Informare şi Documentare privind NATO din Republica Moldova (CID NATO) este o instituție non-guvernamentală ce promovează valorile și principiile euro-atlantice. CID NATO este o platformă de comunicare și expertiză în domeniul securității, apărării, parteneriatului RM-NATO pentru organizațiile societății civile, instituțiile de stat, organizațiile internaționale, ambasadele țărilor membre și partenere NATO acreditate în Republica Moldova.

Cerinţe faţă de candidaţi:
• Studii universitare într-un domeniu socio-umanist, de preferinţă: relaţii internaţionale, studii europene, știinţe politice, drept;
• Cel puțin 2 ani experiență profesională, în special în elaborarea şi administrarea proiectelor, relații cu publicul, sectorul guvernamental;
• Experienţă în organizarea și coordonarea evenimentelor de instruire, vizitelor de studii, activități de promovare;
• Posedarea fluentă a limbii engleze (oral și scris);
• Cunoașterea principiilor de lucru în cadrul proiectelor și a modalităților de raportare și evaluare a rezultatelor;
• Capacități avansate de scriere / elaborare a propunerilor de proiecte / materialelor informative etc.
• Capacităţi avansate de comunicare şi coordonare cu publicul și cu partenerii externi şi locali;
• Cunoștințe în domeniul politicilor de apărare, de securitate și relații externe

Avantaje:
• Experiență de lucru cu instrumentele Microsoft Office (Powerpoint [alternativă: canva.com], Word, Excel) sau produsele Google (Google Drive, Google Spreadsheets, Google Docs, Google Forms).
• Experiență în elaborarea cercetărilor și politicilor publice.
• Experiență de bază în lucru cu consola WordPress.

Responsabilități:
• Elaborarea, planificarea și implementarea activităților de diplomație publică;
• Implementarea și monitorizarea implementării proiectelor;
• Elaborarea rapoartelor către finanțatori și evaluarea proiectelor;
• Stabilirea relațiilor de colaborare, coordonarea activităților și menținerea unor relații de comunicare cu partenerii și cu alte organizații din societatea civilă, mediul academic, mass media.
• Gestionarea paginii web și a rețelelor de socializare.
• Reprezentarea organizației la activități.

Dosarul de aplicare va conţine:
• CV-ul aplicantului în limba română sau engleză (conţinând şi datele de contact a două persoane de referinţă), preferabil în format Europass.
• Scrisoare de motivare.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 29 iulie 2021, ora 23.59.

Doar candidaţii / candidatele care vor corespunde cerinţelor de calificare vor fi invitaţi la interviu.

Candidatul / candidata selectat/ă va începe lucrul la August, 2021.

Candidaţii / candidatele sunt invitaţi/invitate să expedieze dosarul în variantă electronică la adresa [email protected]

Pentru mai multe întrebări ne puteți contacta la aceeași adresă de e-mail.