CID NATO angajează coordonator/coordonatoare programe

30 iulie 2018

Comments are off for this post.
CID NATO angajează coordonator/coordonatoare programe

Centrul de Informare şi Documentare privind NATO din Republica Moldova (CID NATO) este o instituție non-guvernamentală ce promovează valorile și principiile euro-atlantice. CID NATO este o platformă de comunicare și expertiză în domeniul securității, apărării, parteneriatului RM-NATO pentru societatea civilă, instituțiile de stat, organizațiile internaționale, ambasade acreditate în Republica Moldova a țările membre și partenere NATO.
CID NATO anunță concurs public pentru selectarea unui candidat/ă pentru funcția de coordonator/coordonatoare programe.
Cerinţe faţă de candidaţi:
• Studii universitare într-un domeniu socio-umanist, de preferinţă: Relaţii internaţionale, Studii europene, Ştiinţe politice, Drept;
• Cel puţin doi ani experienţă în organizarea și coordonarea evenimentelor de instruire, vizitelor de studii, activități de promovare;
• Abilităţi de coordonare, de lucru în echipă, elaborare şi administrare a proiectelor internaţionale;
• Posedarea fluentă a limbii engleze şi rusă;
• Experiență și cunoașterea principiilor de lucru în cadrul proiectelor și a modalităților de raportare și evaluare a rezultatelor;
• Capacităţi avansate de comunicare şi coordonare cu partenerii externi şi locali;
• Abilităţi de lucru la PC;

Responsabilități:
• Elaborarea, planificarea și implementarea activităților de diplomație publică;
• Elaborarea, raportarea și evaluarea proiectelor;
• Stabilirea relațiilor de colaborare, coordonarea activităților și menținerea unor relații de comunicare cu partenerii strategici ai proiectului și cu alte organizații din societatea civilă, mediul academic, mass media;
• Monitorizarea implementării proiectelor și raportării rezultatelor.
• Participarea în procesul de evaluare a rezultatelor și pregătirea rapoartelor către finanțator.

Dosarul de aplicare va conţine:
• CV-ul aplicantului în limba română (conţinând şi datele de contact a două persoane de referinţă), preferabil în format Europass.
• O scrisoare de motivare (menţionând viziunea candidatului și gradul de motivare).
Doar candidaţii care vor corespunde cerinţelor de calificare vor fi invitaţi la un eventual interviu.
Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 august 2018, ora 23.59.

Candidaţii sunt invitaţi să expedieze dosarul în variantă electronică pe adresa [email protected] și [email protected]