Comunicat: Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Agenda Femeile, Pacea şi Securitatea: asigurarea securităţii umane, promovarea păcii durabile şi prevenirea conflictelor”

2 noiembrie 2020

Comments are off for this post.
Comunicat: Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Agenda Femeile, Pacea şi Securitatea: asigurarea securităţii umane, promovarea păcii durabile şi prevenirea conflictelor”

În perioada 28-30 octombrie 2020 a avut loc Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Agenda Femeile, Pacea şi Securitatea: asigurarea securităţii umane, promovarea păcii durabile şi prevenirea conflictelor”, în format online.

Activitatea a fost organizată de Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Academia Militară a Forțelor Armate Alexandru cel Bun în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women), Platforma pentru Egalitate de Gen în Republica Moldova și Centrul de Informare şi Documentare privind NATO din Republica Moldova, cu suportul financiar oferit de Suedia, PNUD și UN Women.

Conferința a cuprins 5 ateliere de lucru la subiectele Egalitatea de gen – Reforma sectorului de securitate și apărare – Bună guvernare, atelier moderat de Elena Mârzac, directoarea executivă a CID NATO în RM; Ambasadoarele păcii: Perspectiva de gen în cadrul misiunilor/ operațiilor de pacificare și negocierilor de pace; Educația de gen – o precondiție privind implementarea cu succes a Agendei „Femeile, Pacea și Securitatea”; Violența sexuală și în bază de gen în cadrul conflictelor armate – calea inevitabilă către femicid și Perspectiva de gen în contextul prevenirii / combaterii extremismului, separatismului și terorismului. Iar în calitate de participanți au fost peste 30 de reprezentante și reprezentanți ai mediului academic, societății civile, structurilor de stat și organizațiilor internaționale din diverse țări, precum Republica Moldova, Georgia, Marea Britanie, Republica Kârgâză, Republica Libaneză, Suedia, Republica Zambia, Statele Unite ale Americii, Republica Macedonia de Nord, Ucraina, Republica Kazahstan, Republica Arabă a Egiptului, Republica Federativă a Braziliei.