Seminarul “Comunicarea strategică în perspectiva guvernului”

29 iunie 2018

Comments are off for this post.
Seminarul “Comunicarea strategică în perspectiva guvernului”

“Comunicarea strategică (StratCom) este văzută ca o prioritate recentă a oricărui guvern. Aceasta derivă din prezumția că influența gândită este obiectivul fundamental al comunicării guvernului și a agențiilor sale. Esența comunicării strategice guvernamentale este folosirea cu un anumit scop a comunicării pentru a promova interesele naționale și avantajele competitive, construind un mediu productiv pentru realizarea lor.”
În perioada 19 – 21 iunie 2018, la Chișinău, a avut loc seminarul “Comunicarea strategică în perspectiva guvernului”, organizat de către Centrul de la Geneva pentru Controlul Democratic al Forțelor Armate (DCAF), Centrul de Informare și Documentare privind NATO din Republica Moldova (CID NATO), în parteneriat cu Biroul Politici de Reintegrare. Acest seminar a avut drept scop să dezvolte o bază conceptuală puternică pentru utilizarea ulterioară a comunicării strategice din perspectiva și contextele de securitate națională și relații internaționale. De asemenea, să aplice conceptele de comunicare strategică la contextele profesionale ale participanților, prin avansarea cunoștințelor și abilităților lor cu privire la elementele structurale și textuale ale campaniilor strategice de comunicare și utilizarea canalelor și tehnicilor moderne de comunicare. În calitate de participanți au fost reprezentanți ai instituțiilor de stat, ai comisiilor parlamentare și mediului academic.
În această ordine de idei, seminarul a fost organizat timp de trei zile lucrătoare într-un mod interactiv, în special prin prezentări ale expertului DCAF – dl. Valeri Ratchev, prin exercițiile pentru grupurile de lucru și schimbul de informații privind situația actuală, bunele practici, obstacole și eventualele acțiuni concrete de realizare a instituțiilor StratCom în domeniul apărării și securității.
Expertul DCAF a împărtășit experiența internațională, cele mai bune practici, barierele și lecțiile învățate de către țările cu context istoric și socio-cultural similar, întrucât aceasta constituie un beneficiu major pentru înțelegerea conceptului și importanței StratCom.
Seminarul s-a bazat pe prezentările și discuțiile la următoarele teme: Informația ca o componentă a puterii naționale și un instrument de politică de securitate, StratCom la nivel instituțional, cadrul StratCom, încadrarea problemei de comunicare, analiza grupurilor țintă, obiectivele SMART + a StratCom, teme și mesaje de bază, introducere în mesajele StratCom, managementul StratCom.
Participanții au accentuat importanța înțelegerii StratCom și necesitatea înființării acestuia în cadrul instituțiilor care le reprezintă, ca instrument de rezolvare și adaptare a comunicării și de fortificare a angajamentului cu partenerii interni și externi în vederea îndeplinirii obiectivelor la nivel instituțional și național. De asemenea, au fost de acord că StratCom ar putea fi percepută ca o modalitate de dezvoltare și îmbunătățire a cooperării interinstituționale, schimbului de informații și comunicare a temelor și mesajelor unice.
Pentru mai multe informații despre subiecte la acest capitol, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: [email protected] sau la nr. de tel. 022 244 080.