Conferința ”Perspective pentru parteneriat și securitatea prin cooperare în agenda NATO 2030”. Comunicat de presă

4 noiembrie 2021

Comments are off for this post.
Conferința ”Perspective pentru parteneriat și securitatea prin cooperare în agenda NATO 2030”. Comunicat de presă

În vederea intensificării informării publicului despre Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) și promovării culturii de securitate, Centrul de Informare şi Documentare privind NATO din Republica Moldova (CID NATO), în parteneriat cu Oficiul de Legătură NATO (OLN) din Republica Moldova, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Universitatea de Stat din Moldova implementează proiectul Zilele NATO în Republica Moldova, ediţia 2021.
Proiectul reprezintă o serie de activități de diplomație publică menite să promoveze subiectul transformării şi modernizării sectorului de securitate şi apărare, ariile şi beneficiile cooperării Republicii Moldova cu NATO, importanța colaborării internaționale și regionale în contracararea riscurilor la adresa securității. Activitățile planificate în cadrul acestui proiect sunt: o serie de lecții publice și mese rotunde, emisiuni radio și TV, dar și o conferință internațională cu titlul ”Perspective pentru parteneriat și securitatea prin cooperare în agenda NATO 2030”
Conferința ”Perspective pentru parteneriat și securitatea prin cooperare în agenda NATO 2030”, s-a desfășura în data de 4 noiembrie. A fost organizată de către CID NATO în parteneriat cu Oficiul de legătură NATO în Republica Moldova, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Universitatea de Stat din Moldova.
Dna Elena MÂRZAC, Directoare Executivă a Centrului de Informare și Documentare privind NATO în Moldova a menționat că evenimentele de diplomație publică de acest gen sunt importante pentru informarea obiectivă din prima sursă a cetăţenilor cu privire la beneficiile Parteneriatului Republicii Moldova cu NATO și impactul acestuia asupra securității naționale. Creşterea gradului de informare va servi drept un pas important pentru încurajarea dezbaterilor publice şi de promovare a schimbărilor politice şi sociale, creșterea nivelului de înceredere a cetățenilor față de instituțiile guvernamentale.
CID NATO, fiind o organizație neguvernamentală, a devenit o platformă de comunicare și de expertiză pe subiecte de securitate, apărare, Parteneriatul RM-NATO, războiul hibdrid și dezinformare. Implicarea societății civile în sectorul de securitate este o condiție pentru formarea voinței politice, întrucât voința politică la nivel de stat poate fi dezvoltată doar prin cooperarea activă cu sectorul civil și cel guvernamental. În acest context, misiunea principală a societății civile la momentul de față este de a continua dezbaterilor pe marginea subiectelor ce vizează sectorul de securitate și apărare, de a oferi expertiza alternativa, de a stabili un dialog contructiv si de sensibiliza cetățenii față de provocările în adresa securității naționale.
Sperăm că evenimentul va favoriza un dialog deschis și constructiv între participanți, va oferi oportunitatea de a efectua un schimb de idei și opinii cu privire la evoluțiile curente din domeniul securității, rolului NATO pe plan internațional și importanța colaborării, interoperabilității și va contribui la consolidarea încrederii și credibilității între parteneri
Conferința a fost inaugurată de către Ambasadorul Mircea GEOANĂ, Secretar general adjunct NATO. În mesajul de salut, domnul Mircea Geoană a mulțimit organizatorilor și partenerilor evenimentului, menționînd despre rolul Conferinței în sensibilizarea și sporirea încrederii publicului moldovean a ceea ce înseamnă NATO și cooperarea Republicii Moldova cu NATO. De asemenea, au fost punctate cele mai importante momente, din cadrul cooperării Republica Moldova – NATO pe parcursul a 30 de ani, evidențiate domeniile și proiectele ce au fost derulate cu suportul NATO.
Ulterior, Conferința s-a desfășurat în două paneluri.
În cadrul primului panel ”Dezvoltarea parteneriatului Republica Moldova – NATO într-un mediu de securitate în schimbare” , viziunea Republicii Moldova cu privire la acest subiect,a fost expusă de către Dl. Vladimir CUC, Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și Dl. Anatolie NOSATÎI, Ministrul Apărării al Republicii Moldova.
Domnul Vladimir Cuc a menționat despre existența unui mediu internațional în schimbare, caracterizat prin largirea spectrului de amenințări, inclusiv cele cibernetice. În acești aproape 30 de ani ai cooperării NATO-Republica Moldova, NATO și-a confirmat statutul de partener de nădejde pentru Republica Moldova nu doar în domeniul sporirii capacității de securitate și apărare, dar și în domeniul civil.
Dl. Anatolie NOSATÎI, Ministrul Apărării al Republicii Moldova a menționat proiectele realizate cu suportul NATO în Republica Moldova nu doar din domeniul militar, dar și din cel civil, accentuând asistența importantă oferită Republicii Moldova în contextul pandemiei Covid. De asemenea, a fost menționată asistența NATO în domeniul reformării sectorului apărării și de securitate. Partenerii strategici au remarcat transformarea Republicii Moldova din consumator de securitate în partener credibil. Domnul Nosatâi a menționat, cooperarea Republica Moldova cu NATO va continua cu beneficii reciproce.
Invitatul de onoare la conferință a fost Ministrul Apărării Naționale al Republicii Lituaniei Dl. Arvydas ANUŠAUSKAS. Domnul ministru a menționat că Alianța Nord Atlantică nu își limitează activitatea doar la statele membre, dar și la statele partenere, inclusiv Republică Moldova. Contribuția Republicii Moldova care a detașat contingente de militari ai Armatei Naționale la KFOR este înalt apreciată de către NATO. Domnul ANUŠAUSKAS a mai subliniat disponibilitatea Lituaniei de susținere a reformelor din Republica Moldova.
Viziunea NATO cu privire la Parteneriatul NATO-Republica Moldova a fos expusă de către Dna Tanya HARTMAN, Șefa Diviziei Parteneriatului Estic al Departamentului Relații Politice și Politică de Securitate a NATO. Doamna Hartman a evidențiat și analizat proiectele implimentate cu suportul NATO în Republica Moldova din perspectiva Alianței.
Panelului II al Conferinței ”Viziuni ale statelor membre și partenere NATO privind consolidarea securității și stabilității regionale” a fos deschis de către E.S. Daniel IONIȚĂ, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar a României în Republica Moldova care a exprimat viziunea României în calitate de stat membru a NATO. Excelența sa, a menționat depre exitența conflictului transnistrean, prezența trupelor trăine dislocate în raioanele de est a Republicii Moldova ca o amenințare la adresa securității Republicii Moldova. De asemenea, domnul ambasador a vorbit despre sprijinul oferit de România Republicii Moldova care va continua în conformitate cu statutul de neutralitate al Republicii Moldova și prin susținerea suveranității, integrității teritoriale și menținerea vectorului european.
În continuare, perspectiva unui stat partener al NATO a fost expusă de către E.S. Elisabeth KORNFEIND, Ambasadoarea Austriei la NATO. Ambasadoarea a menționat despre sprijinul pe care NATO îl oferă statelor neutre. NATO este pentru Austria un partener pentru pace. În existența sa statală, Austria a beneficiat din plin de acest suport NATO în asigurarea securității.
Experiența Ucrainei în colaborarea cu Alianța Nord Atlantică a fost împărtășită de către Dl. Georgiy TOLKACHOV, Șef-Adjunct al Misiunii Ucrainei pe lângă NATO. Dl. TOLKACHOV a menționat că Ucraina oferă suport în operațiune de menținere a păcii a NATO. Cursul de politică externă pe care îl va urma Ucraina este integrarea în NATO și Uniunea Europeană. Această direcție se bucură de support din partea populației ucrainene.
Dl. Ion ȘPAC, deputat în Parlamentul Republicii Moldova a exprimat viziunea Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică a Parlamentului Republicii Moldova. Domnul Șupaca apreciat efortul NATO pentru o lume mai prosperă și mai liberă. De asemenea, a menționat că NATO apără ordinea internațională și prin asistența sa, a contribuit prin asistența sa la procesul de modernizare a Republicii Moldova
Dna Barbora PACLIKOVA, Sefa interimară a Oficiului de Legătură NATO în Republica Moldova a menționat că parteneriatul Republica Moldova-NATO se bazează pe respectarea statutului de neutralitate. Neutralitatea nu este un impediment pentru un parteneriat productiv NATO- Republica Moldova. Nu doar Republica Moldova a beneficiat de suportul NATO în domeniul militar și civil (inclusiv în domeniul securității umane, pandemia) dar și alte state inclusiv Georgia.
Panelul II s-a finalizat cu expunerea domnului Dl. Viorel CIBOTARU, Director Institului European de Studii Politice din Moldova, Ministrul Apărarii (2015), co-fondator CID NATO). Domnul Cibotaru a făcut cîteva concluzii a Conferinței menționînd necesitatea de a găsi o nouă formă de cooperare între Uniunea Europeană și NATO în privința parteneriatelor estice. De asemenea, domnul Cibotaru a menționat că subiectele incluse în agenda NATO 2030 se regăsesc și în documentele strategice aflate în proces de elaborare în Republica Moldova.
Moderatoare în cadrul acestui panel a fost Dna Natalia SPÎNU, Șefa Centrului pentru răspuns la incidente cibernetice din cadrul STISC.

Conferința integrală o puteți urmări https://www.facebook.com/cidnato/videos/1052249788926794

 • CE7_5975
 • CE7_5994
 • CE7_5936
 • CE7_6056
 • CEP_9879
 • CEP_9836
 • CE7_6140
 • CEP_9899
 • CE7_6046
 • CE7_6120
 • CE7_6089