Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Agenda ‚Femeile, Pacea şi Securitatea”: asigurarea securităţii umane, promovarea păcii durabile şi prevenirea conflictelor”

27 octombrie 2020

Comments are off for this post.
Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Agenda ‚Femeile, Pacea şi Securitatea”: asigurarea securităţii umane, promovarea păcii durabile şi prevenirea conflictelor”

În perioada 28-30 octombrie 2020, urmează a fi desfăşurată Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Agenda ‚Femeile, Pacea şi Securitatea’: asigurarea securităţii umane, promovarea păcii durabile şi prevenirea conflictelor”, în format online.

Conferința este organizată în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women), Platforma pentru Egalitate de Gen în Republica Moldova și Centrul de Informare şi Documentare privind NATO din Republica Moldova, cu suportul financiar oferit de Suedia, PNUD și UN Women.

Evenimentul este dedicat împlinirii a 20 de ani de la adoptarea Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea.

La discuțiile online sunt invitați/invitate reprezentanții/reprezentantele organizațiilor internaționale, misiunilor diplomatice, sectorului guvernamental, administrației publice centrale și locale, instituțiilor de securitate și apărare, mediului academic, societății civile, mass-media, atât din Republica Moldova, cât și de peste hotare.

Activitatea se va realiza în 5 ateliere de lucru (sesiuni tematice) și vor fi abordate subiecte ce țin de integrarea perspectivei de gen, asigurarea și promovarea egalității și echității de gen, prevenirea și combaterea discriminării, violenței în bază de gen și alte subiecte relevante.
Informații suplimentare găsiți la https://bit.ly/37LICK4