Discuții la CID NATO privind stadiul actual și perspectivele de cooperare dintre Republica Moldova și NATO.

10 septembrie 2019

Comments are off for this post.
Discuții la CID NATO privind stadiul actual și perspectivele de cooperare dintre Republica Moldova și NATO.

La data de 10 septembrie, Centrul de Informare și Documentare privind NATO din Republica Moldova, în cooperare cu Oficiul de Legătură NATO în Republica Moldova, au organizat o masa rotundă cu genericul „O trecere în revistă a stadiului actual și perspectivelor de cooperare dintre Republica Moldova și NATO“.

25 reprezentanți ai organizațiilor societății civile (OSC) din Moldova – ONG-uri, instituții de cercetare, mediul academic și asociații obștești, din regiunile de Nord, Sud dar și din capitală, au participat la masa rotundă pentru a discuta despre securitate, diplomație publică și implicarea societății civile în asigurarea securității.

La activitate a participat și reprezentanta Diviziei de Diplomație Publică a NATO, doamna Despina Afentouli. Înaltul oaspete a venit cu un mesaj de încurajare a activităților de diplomație publică. Dna Afentouli a apreciat intențiile OSC de a identifica soluții de ameliorare a situației din domeniul securității, susținînd inițiativele și ideile societății civile dar și specificînd deschiderea Oficiului de Legătură NATO de a informa și ghida OSC în aplicarea proiectelor destinate îmbunătățirii acestui sector.

„Organizațiile societății civile urmează să aplice la Divizia de Diplimație Publică a NATO propuneri de proiect, pentru a beneficia de suportul NATO pentru activități de diplomație publică” a menționat dna Afentouli.

“Securitatea este o noțiune complexă ce nu se referă doar la latura militară, implicînd domenii precum – ecologia, energetica, economia, informațiile, dimensiunea umană… Deși statul poartă responsabilitatea primară pentru asigurarea securității naționale, OSC au un loc aparte în acest proces. OSC pot ajuta statul la sporirea gradului de cunoaștere în rîndul populației a conceptului de securitate, pot contribui la informarea publicului despre riscurile și modul de asigurarea a securității dar și despre oportunitățile de cooperare și proiectele implementate de partenerii externi întru îmbunătățirea acestui sector” (c) Octavian Carteră, coordonator programe CID NATO.

În cadrul discuțiilor s-a scos în evidență necesitatea realizării mai multor activități de informare, cercetare și monitorizare în domeniul securității de către societatea civilă din Moldova dar și implicarea mediului academic în programe de schimburi de experiență și alte activități de informare destinate studenților.

Această activitate a fost realizată în cadrul proiectului Vizite de studiu ale formatorilor de opinie din regiuni, scopul fiind sensibilizarea opiniei publice cu privire la cooperarea NATO-Republica Moldova și îmbunătățirea dialogului pe această temă cu societatea civilă, mediul academic, administrația publică locală și reprezentanții mass-mediei. Proiectul este realizat în contextul aniversării a 70 de ani de la fondarea NATO.

NLO este o reprezentanță diplomatică a NATO în Republica Moldova, deschisă în 2017, la solicitarea Guvernului Republicii Moldova și ratificată de Parlament. Misiunea NLO este de a facilita dialogul politic și cooperarea practică, pentru a servi ca un canal de comunicare pentru asigurarea unei mai bune înțelegeri și coordonări între NATO și Moldova. NLO sprijină proiectele de asistență ale NATO care sunt implementate de partenerii moldoveni, introduc sau furnizează informații persoanelor interesate (entități guvernamentale și neguvernamentale, ONG-uri, universități) despre programele NATO și modul de a beneficia de acestea.

  • viber_image_2019-09-10_16-02-23
  • viber_image_2019-09-10_16-02-32
  • viber_image_2019-09-10_16-03-03
  • viber_image_2019-09-10_16-03-09
  • viber_image_2019-09-10_16-03-11
  • viber_image_2019-09-10_16-03-21
  • viber_image_2019-09-10_16-03-211
  • viber_image_2019-09-10_16-04-00
  • viber_image_2019-09-10_16-04-08