Interviu cu privire la implementarea Inițiativei de Consolidare a Capacităților de Apărarea (DCBI)

23 aprilie 2021

Comments are off for this post.
Interviu cu privire la implementarea Inițiativei de Consolidare a Capacităților de Apărarea (DCBI)

Centrul de Informare și Documentare privind NATO din Moldova, a orgazizat un interviu pentru distribuirea informației referitor la implementarea Inițiativei de Consolidare a Capacităților de Apărare Faza II, către publicul larg. La interviu au participat:
– Kristina Baleisyte, Șefa Oficiiului de Legătura NATO din Moldova
– Aurel Fondos, Secretar de Stat al Ministerului Apărării a Republicii Moldova
– E.S. Uldis Mikuts, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Letonia în Moldova
– Elena Marzac, Directoarea Executivă a Centrului de Informare și Documentare privind NATO în Moldova

https://www.youtube.com/watch?v=Sj4rSLXyaKQ

Informații generale despre DCBI. Importanța Inițiativei de Dezvoltare a Capacității de Apărare (DCBI) pentru Republica Moldova?

Kristina Baleisyte
• Inițiativa de apărare și consolidare a capacității de securitate (DCBI) – este unul dintre programele NATO care oferă sprijin națiunilor care solicită asistență pentru a-și îmbunătăți capacitățile de apărare și securitate, precum și rezistența acestora. Astfel, inițiativa vizează consolidarea securității țărilor individuale și, desigur, în paralel, securitatea internațională.
• Inițiativa DCB a fost lansată în 2014. Prin intermediul programului DCB, NATO împărtășește o experiență considerabilă și unică pe care aliații și națiunile partenere participante (ca și în acest program participă nu numai statele membre, ci și partenerii) au acumulat în domeniul apărării și securității. Inițiativa prevede diferite tipuri de sprijin acordat națiunilor, variind de la consiliere strategică privind reforma sectorului de apărare și securitate până la dezvoltarea forțelor locale prin educație și formare sau consiliere și asistență în domenii specializate, cum ar fi gestionarea resurselor umane sau apărarea cibernetică. Prin urmare, inițiativa oferă un fel de platformă de expertiză și resurse.
• În urma cererii specifice a unei națiuni partenere, Alianța poate oferi un „pachet DCB” adaptat individual, dezvoltat în mod concret pentru acel partener. Până în prezent, NATO a aprobat 5 astfel de „pachete DCB”: pentru Georgia, Irak, Iordania, Tunisia și Republica Moldova.
• Pachetul DCB pentru Republica Moldova a fost agreat de aliați și Republica Moldova în 2015. Moldova a fost una dintre primele țări partenere care au început să participe la inițiativă. Urmând principiul general al cooperării NATO cu partenerii, această inițiativă este bazată pe cerere. Toată asistența acordată de NATO Moldovei se bazează pe cereri concrete de sprijin exprimate de autoritățile moldovenești și întotdeauna în deplin respect al neutralității constituționale a Moldovei. Este important să subliniem că Moldova păstrează proprietatea pentru reformele și proiectele sale, iar rolul NATO este limitat la rolul de consilier și susținător.
• Prin pachetul DCB, NATO sprijină Moldova în efortul său de reformare și modernizare a sectorului de apărare și securitate, consolidarea instituțiilor democratice și a bunei guvernări. Acest efort vizează consolidarea capacității țării de a se apăra împotriva oricăror provocări de securitate, ajutând astfel să fie mai sigură și mai sigură.
• Principalul beneficiar al programului în Moldova a fost Ministerul Apărării. Cea mai semnificativă asistență DCB acordată Moldovei de-a lungul anilor a fost sprijinul consultativ oferit de un număr de experți veniți din SUA, Marea Britanie, România, Germania, Lituania și alte națiuni. Acești experți au consiliat oficialii și experții moldoveni cu privire la dezvoltarea documentelor strategice (cum ar fi apărarea națională și strategiile militare), diverse aspecte ale transformării armatei naționale, inclusiv planificarea strategică, gestionarea resurselor umane, managementul financiar, comunicarea strategică și alte domenii.
• DCB prevede, de asemenea, posibilități de finanțare pentru proiecte concrete. Proiectul finalizat recent, care a livrat echipamente pentru tehnologia informației (IT) (computere și alte echipamente) către Ministerul Apărării servește ca exemplu de astfel de proiecte.

Aurel Fondos
• Sectorul de apărare și securitate al Republicii Moldova a suferit o stagnare prelungită de mult timp. Lucrurile s-au schimbat odată ce NATO a acceptat transformarea și modernizarea sectorului de apărare prin implementarea pachetului de ajutor pentru Republica Moldova, într-o abordare în două etape. Acest lucru a avut loc în 2015, la cererea Republicii Moldova, NATO a fost de acord să extindă Inițiativa de consolidare a capacității de apărare (DCBI) la Republica Moldova.
• Privind rezultatele fazei I a DCBI, aș dori să subliniez faptul că, având în vedere numărul instituțiilor implicate în procesul de dezvoltare a unei astfel de combinații de documente strategice interconectate, pentru prima dată, ne-am finalizat foarte bine temele. Toate obiectivele și sarcinile prezentate în Foaia de parcurs pentru faza I DCBI au fost realizate cu succes și acest lucru nu ar putea fi realizat fără expertiza NATO. Acesta a fost un indicator major al faptului că Moldova arată o dorință politică de a-și consolida capacitățile de securitate și apărare. Prin aprobarea documentelor strategice, moldoveanul nu numai că își manifestă angajamentul și voința politică de a-și dezvolta și consolida sectorul de securitate și apărare, ci și dorința de a vorbi și de a sublinia cea mai directă provocare militară / de securitate cu care se confruntă RM, Uniunea Europeană și NATO.
• În timpul fazei I, asistată de echipa de reformă strategică DCBI, Moldova a reușit să stabilească un cadru juridic național în domeniul apărării și securității, a aprobat Strategia națională de apărare, strategia militară și a înființat Direcția de transformare în 2019, pe baza avizului NATO, pentru a conduce transformarea apărării moldovenești. Direcția de Transformare are misiunea de a coordona procesul de transformare a apărării în Armata Națională, fiind responsabilă de sincronizarea, monitorizarea și raportarea activităților desfășurate în domeniul transformării.

E.S. Uldis Mikuts
Trebuie subliniat faptul că NATO se angajează în parteneriatul său cu Moldova, respectând pe deplin suveranitatea, integritatea teritorială și neutralitatea constituțională a Moldovei. În acest context, inițiativa NATO de apărare și consolidare a capacității de securitate conexă este extrem de importantă. După cum sa menționat deja, aceasta este o ofertă a Alianței de a consolida sprijinul, sfaturile și asistența pentru Moldova, care a fost exprimată la cel mai înalt nivel – la Summitul NATO din Țara Galilor din septembrie 2014.
Acesta oferă un cadru structural pentru asistența NATO. Obiectivul principal al cooperării NATO cu Moldova este susținerea eforturilor Moldovei de a reforma și moderniza structurile și instituțiile sale de apărare și securitate. Multe proiecte au fost deja puse în aplicare, un număr este încă în curs de implementare sau se află într-o fază de planificare.

Cum va influența proiectul de echipamente IT în sectorul de apărare și securitate?

Aurel Fondos
• Direcția de Transformare conduce transformarea Forțelor Armate Moldovenești, în strânsă cooperare cu Direcția Politică și Planificare a Apărării și alte departamente ale MOD și Statul Major General, inclusiv dezvoltarea și implementarea Planului pe termen lung. Direcția de transformare este un omolog al echipei NATO DCB de planificare strategică, care consiliază cu privire la dezvoltarea orientărilor strategice privind reforma apărării încă din faza I.
• Acest proiect a luat naștere din solicitarea MOD Republicii Moldova, în noiembrie 2019, prin coordonatorul NATO DCB la Chișinău, de a furniza echipamente IT către Direcția de Transformare. Cu toate acestea, Direcției îi lipseau echipamentele IT necesare pentru a încorpora pe deplin personalul și pentru a-și îndeplini rolul cheie în conducerea procesului de transformare în strânsă coordonare cu alte direcții relevante. Mai mult, lipsa echipamentelor IT împiedică capacitatea de a desfășura activități din ciclul de planificare a apărării, inclusiv sesiuni de planificare, prezentări și sesiuni de decizie.
• Acest proiect a avut ca scop susținerea implementării pachetului DCB Faza II a activităților de planificare strategică, prin creșterea capacităților de lucru de bază ale Direcției de transformare și, prin urmare, a capacităților de planificare generală ale MOD moldovenesc. Luând în considerare responsabilitățile și sfera de lucru a Direcției de Transformare, în special, viitoarea implementare a Planului pe termen lung, acest echipament este esențial pentru a avansa efortul de transformare a apărării moldovenești. Proiectul contribuie, de asemenea, la efortul general de consolidare a capacității de apărare a NATO în Moldova.
Profitând de această ocazie, aș dori, de asemenea, să mulțumesc partenerilor noștri pentru asistența lor recentă cu echipamentele IT și să le exprim aprecierea sinceră pentru Lituania, Letonia și Suedia.

E.S. Uldis Mikuts
• În această perspectivă, contribuția de anul trecut a guvernului leton la proiectul PfP al Fondului fiduciar NATO privind livrarea echipamentelor IT către Direcția de transformare a Ministerului de Apărare este relevantă și coerentă. Permiteți-mi să folosesc această oportunitate și să mulțumesc altor două țări, dragi nouă, Lituania și Suedia, pentru contribuțiile lor la implementarea acestui proiect.
• Acest proiect contribuie foarte bine la efortul general de consolidare a capacității de apărare a NATO în Moldova. Scopul Direcției de Transformare [a Ministerului de Apărare], care a fost înființat în 2019, este de a conduce procesul de transformare a Forțelor Armate Moldovenești, cu contribuții coordonate de la MA și direcțiile generale ale statului major, și cu sfatul NATO ca parte a apărării și pachetul de dezvoltare a capacităților de securitate. Capacitatea acestei structuri cheie de a funcționa în deplină putere și domeniu, fiind echipată cu echipamente IT complete, este crucială pentru a merge mai departe cu efortul de transformare a structurilor de apărare ale Moldovei și pentru a conduce procesele.
• Letonia consideră implicarea în implementarea acestui proiect ca o contribuție eficientă și la consolidarea relațiilor bilaterale și contribuția la procesul de reformare al Republicii Moldova.

Care sunt următoarele proiecte din faza II a planului de implementare DCBI?

Kristina Baleisyte
• În primăvara anului 2020, ultimul obiectiv al pachetului DCB Faza I a fost realizat prin aprobarea Planului de dezvoltare a capacităților militare pe termen lung al Republicii Moldova. În prezent, programul cuprinde 14 domenii de lucru pentru a ajuta autoritățile moldovene să implementeze reforme substanțiale de apărare conform planului aprobat. Printre domeniile menționate deja în timpul acestei conversații, include și promovarea egalității de gen și a rolului femeilor în sectorul apărării și securității, cooperarea în domeniul pregătirii civile și inițiativele care vizează prevenirea corupției.
• Există multe proiecte în derulare sau planificate. Permiteți-mi să subliniez un proiect în special. În cadrul inițiativei de dezvoltare profesională a personalului civil, urmează să fie lansat un program NATO de dezvoltare profesională (PDP) pentru Moldova. Se va concentra pe dezvoltarea profesională a personalului civil și a capacităților serviciului public în instituțiile din sectorul de apărare și securitate. Funcționarii publici vor avea ocazia să participe la diferite cursuri care le vor îmbunătăți și mai mult cunoștințele și abilitățile. Acest proiect va consolida controlul democratic și civil al Forțelor Armate, va spori supravegherea parlamentară și va contribui la construirea unor instituții democratice puternice, Marea Britanie conduce acest proiect.
• Pentru a rezuma, NATO sprijină continuarea reformelor democratice în Moldova, în special în sectorul apărării și securității. Programul DCB și pachetul său special pentru Moldova a fost un instrument important în acest sens.
• După cum am discutat astăzi, DCBI cuprinde atât proiecte de consultanță, cât și proiecte foarte practice. Experții internaționali au asistat Moldova în elaborarea documentelor cheie, cum ar fi strategiile și planurile de acțiune. În plus, NATO a sprijinit Moldova prin proiecte concrete, menite să dezvolte capacitățile de apărare cibernetică ale forțelor armate moldovenești și să furnizeze echipamente IT către Ministerul Apărării.
• Aliații NATO se angajează să coopereze continuu cu Republica Moldova.

Aurel Fondos
• Fondul celei de-a doua faze DCBI pare destul de ambițios, dur și complex. Planul pe termen lung este conceput pentru a dezvolta noi capacități militare ale Armatei Naționale până în 2030. Ambele planuri bine sincronizate au scopul principal – transformarea Armatei Naționale.
• În acest context, este mai realist să atingem acest obiectiv, luând pași mici și fermi spre transformarea forțelor armate moldovenești. În consecință, am început cea de-a doua fază a consolidării capacităților prin implementarea proiectelor pe termen mediu în planificarea strategică, personalul civil profesionist (PDP), managementul resurselor umane, managementul resurselor de apărare și alte domenii importante.
• Scopul planificării strategice este consolidarea procesului de planificare a apărării ciclice și a procedurilor de management financiar. În prezent, lucrăm cu echipa de consilieri de planificare strategică DCBI condusă de SUA la procesele de achiziție și planificare a apărării.
• Scopul planului de dezvoltare profesională (PDP) este de a spori securitatea națională a Republicii Moldova prin dezvoltarea profesională a personalului civil și a capacităților serviciului public în instituțiile din sectorul de apărare și securitate din Moldova.
• Managementul resurselor umane își propune să dezvolte un sistem modern de management al resurselor umane, cu gestionarea forței, evaluarea performanței, dezvoltarea profesională, promovare și politici de gestionare a personalului de rezervă.
• Scopul proiectului de gestionare a resurselor de apărare este de a îmbunătăți sistemul de gestionare a resurselor de apărare (DRM) care ar integra procesele de planificare interdependente: planificarea strategică, planificarea capacităților, planificarea achizițiilor și planificarea resurselor. Scopul dezvoltării Managementului Resurselor de Apărare este de a realiza o alocare eficientă a costurilor a resurselor, integrate într-o bază de date cuprinzătoare. O parte integrantă a Managementului Resurselor de Apărare este necesitatea dezvoltării Registrului de stat al resurselor de apărare ca sistem automatizat de informații pentru a facilita procesul de colectare, stocare, conservare, actualizare și procesare a resurselor de apărare, cum ar fi umane, materiale și financiare.

E.S. Uldis Mikuts
• Există multe componente importante de lucru în curs și planificate ale pachetului DCS. Este important ca eforturile NATO DCS să fie realizate în principal prin contribuții naționale. Prin urmare, un angajament continuu al țărilor aliate și al partenerilor NATO de a oferi sprijin tangibil DCB Moldovei este esențial pentru succesul acestui pachet DCS.
• Prin urmare, Letonia rămâne fermă în sprijinul nostru pentru modernizarea structurii de apărare și securitate a Moldovei. Cooperarea mai strânsă a Moldovei cu NATO este în interesul nostru de securitate, deoarece facilitează o situație de securitate mai stabilă în regiune și în Europa.
• Aș dori să subliniez că există contribuții continue ale Letoniei la cooperarea în domeniul apărării și securității cu Moldova. În afară de contribuția noastră prin diferite instrumente și programe NATO, pot menționa că în 2020 Letonia a oferit sprijin politic și financiar pentru participarea a trei reprezentanți ai forțelor armate moldovenești la misiunea EUTM Mali în cadrul Fondului fiduciar al parteneriatului estic. Deși din cauza restricțiilor legate de COVID-19, reprezentanții moldoveni nu au putut participa la misiune anul trecut, participarea la misiune a fost amânată pentru perioada ulterioară a anului 2021.
• Permiteți-mi să menționez, de asemenea, că în fiecare an Moldovei i se oferă posibilitatea de a-și trimite ofițerii la cursuri de pregătire la Colegiul de Apărare din Marea Baltică. În urma unei cooperări de lungă durată între Republica Moldova și Letonia, confirm că Letonia este pe deplin angajată să continue sponsorizarea unui ofițer moldovenesc la cursul de stat major mixt combinat al Colegiului de Apărare din Marea Baltică. Încurajăm omologii moldoveni să profite de această oportunitate.
• În ansamblu, Letonia este angajată în parteneriatul cu Moldova. Vom continua să sprijinim activ consolidarea instituțiilor de securitate din Republica Moldova și să promovăm transformarea acestora prin Fondul fiduciar al parteneriatului estic și Fondul fiduciar NATO de dezvoltare a capacității de apărare. Vom continua să evaluăm în mod regulat nevoile și cerințele, pe de o parte, și, pe de altă parte, posibilitățile de a le potrivi cu contribuțiile noastre ulterioare.