Interviu – Inițiativa de Consolidare a Capacități de Apărare

21 aprilie 2021

Comments are off for this post.
Interviu – Inițiativa de Consolidare a Capacități de Apărare

Domnul Aurel Fondos, Secretar de Stat al Ministerului Apărării al Republicii Moldova a descris in cadrul unui interviu importanța și obiectivele Inițiativei de Consolidare a Capacității de Apărare.

Sectorul de apărare și securitate al Republicii Moldova a suferit o stagnare prelungită de mult timp. Lucrurile s-au schimbat odată ce NATO a acceptat transformarea și modernizarea sectorului de apărare prin implementarea pachetului de ajutor pentru Republica Moldova, într-o abordare în două etape. Acest lucru a avut loc în 2015, la cererea Republicii Moldova, NATO a fost de acord să extindă Inițiativa de consolidare a capacității de apărare (DCBI) la Republica Moldova.

În cadrul Summit-ului NATO din Ţara Galilor, desfăşurat în septembrie 2014, Republica Moldova a fost invitată să adere la DCBI. Ulterior, a fost elaborat şi aprobat Pachetul DCB, care cuprinde 2 faze.

Prima fază s-a axat pe revizuirea, modificarea sau elaborarea cadrului legislativ şi normativ la nivel strategic privind planificarea apărării naţionale, elaborarea documentelor strategice, evaluarea structurii a capabilităţilor existente şi alte aspecte.

Planul NATO de implementare a Fazei II DCBI pentru Republica Moldova, se va axa pe cele mai importante probleme cu care se confruntă sistemul naţional de apărare şi va cuprinde solicitări de proiecte de asistenţă pentru dezvoltarea sistemului de planificare strategică, sistemului de management a resurselor umane, dezvoltarea profesională în domeniul apărării a personalului militar şi civil, crearea sistemului de management a resurselor de apărare, dezvoltarea corpului de sergenţi şi subofiţeri, standardizarea instruirii şi logisticii, dezvoltarea capabilităţilor de menţinere a păcii şi altele.

Domnul Aurel Fondos, Secretar de Stat al Ministerului Apărării al Republicii Moldova a descris in cadrul unui interviu importanța și obiectivele Inițiativei de Consolidare a Capacității de Apărare.

https://www.youtube.com/watch?v=GER7vhYtaDc