Lecția publică pentru participanții Cursului postuniversitar ”Problemele actuale ale securității naționale”

12 martie 2021

Comments are off for this post.
Lecția publică pentru participanții Cursului postuniversitar ”Problemele actuale ale securității naționale”

Pe data de 12 martie echipa CID NATO a desfășurat o o lecție publică pentru participanții Cursului postuniveritar în domeniul securităţii şi apărării naţionale cu genericul ”Problemele actuale ale securităţii naţionale”. Acesta este organizat în perioada 09 martie-11 iunie 2021 de către Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” (AMFA) pentru funcţionari publici, cu sau fără funcție de conducere (inclusiv cu statut special) şi reprezentanţilor societăţii civile, absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt superior civil sau militar, care ocupă sau tind, în perspectivă, să ocupe funcţii publice de conducere, responsabile de elaborarea politicilor de dezvoltare a statului, care au tangenţă cu politicile de securitate şi apărare ale statului.

În timpul evenimentului au avut loc mai multe prezentări și difuzarea materialelor video. Prezentările au abordat mai multe subiecte referitoare la domeniul securității și Cooperarea Republicii Moldova – NATO. Astfel, au fost discutate trăsăturile definitorii și aspectele generale ale NATO ca alianță politico-militară, relația R. Moldova-NATO prin prisma Parteneriatului pentru Pace și Planului Individual de Acțiuni al Parteneriatului (IPAP) și a altor cadre bilaterale de cooperare, precum și amenințările regionale la adresa securității sau amenințările, riscurile și vulnerabilitățile în fața cărora R. Moldova se află astăzi. La fel a fost prezentată activitatea CID NATO în Republica Moldova și percepțiile cetățenilor depre cooperarea cu NATO.

  • image001
  • image002
  • 160096659_759263424703799_3244245590157218653_n