Lecție publică privind Cooperarea Republicii Polonia cu NATO în asigurarea securității regionale (Bălți)

8 noiembrie 2017

Comments are off for this post.
Lecție publică privind Cooperarea Republicii Polonia cu NATO în asigurarea securității regionale (Bălți)

Zilele NATO în Moldova 2017 reprezintă un proiect implementat de către CID NATO, acesta constă dintr-o serie de evenimente publice menite să promoveze relațiile dintre Moldova și NATO. Activitățile din cadrul proiectului permit implicarea directă a publicului din RM în subiectele ce vizează domeniul securității, apărării și parteneriatul
RM-NATO. Acest proiect are scopul de a implementa prevederile Planului Individual de Acțiune al Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova-NATO.

În cadrul proiectului vor fi organizate o serie de activități de diplomație publică precum: Conferințe, expoziții de fotografii; concursuri foto/video/eseuri; mese rotunde cu reprezentanții societății civile, mass-media, administrație publică locală; emisiuni radio și TV; seminarii, etc. Principalele subiecte abordate de către vorbitori vor fi: Beneficiile parteneriatului Republica Moldova – NATO; Reforma securității și apărării în cadrul Inițiativei de consolidare a capacității de securitate (DCBI); Parteneriatele NATO; Misiunea și activitățile NATO în regiune, etc.

La data de 17 noiembrie CID NATO organizează lecția publică cu participarea Ambasadorului Poloniei în R. Moldova, E.S. Dl. Bartłomiej Zdaniuk. Lecția publică va aborda subiectul: Cooperarea Republicii Polonia cu NATO în asigurarea securității regionale.Evenimentul va avea loc la ora 13:00, în cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
CID NATO, de asemenea, va oferi materiale informaționale, cărți cu scopul de a fi distribuite în cadrul punctului de contact NATO din Bălțo, Biblioteca Universității de Stat „Alecu Russo”.