Masa rotundă: Asistența externă în asigurarea securității umane și dezvoltării durabile.

11 iulie 2019

Comments are off for this post.
Masa rotundă: Asistența externă în asigurarea securității umane și dezvoltării durabile.

La data 9 iulie, curent, în incinta Primăriei Municipiului Bălți, s-a desfășurat o masă rotundă la subiectul „Asistența externă în asigurarea securității umane și dezvoltării durabile”.

La activitate, au participat cca. 40 persoane, reprezentanți ai Primăriei municipiului Bălți, ONG-urilor, asociațiilor obștești, centrelor comunitare, instituțiilor din sectorul de Securitate și Aparare în teritoriu (Inspectoratul de Poliție Bălți, Serviciul Protecției Civile și Situații Excepționale, Administrația Națională a Penetenciarelor, etc.), de învățămînt (colegii, centre de excelență, biblioteci, universități, licee, școli profesionale), medicale, dar și mass-media locală.

În cadrul mesei rotunde de la Bălți, s-au abordat un șir de subiecte, cu scopul evidențierii aspectului uman al securității, de a lansa discuții privind implicarea activă și conștiincioasă a individului în procesele de la nivel local, regional, național, de a face schimb de informații în privința oportunităților oferite de partenerii de dezvoltare pentru Republica Moldova, în sensul ameliorării și îmbunătățirii situației cu privire la securitatea umană în Moldova, inclusiv prin proiectele implementate prin intermediul mecanismelor de cooperare internațională.

Printre principalii vorbitori în cadrul mesei rotunde: dna Elena MÂRZAC, directoarea executivă a Centrului de Informare și Documentare privind NATO din Republica Moldova, dna Natalia ALBU, directoarea Centrului Cercetări Strategice, dl Nicolae CHIRTOACĂ, ambasador, directorul Institutul de Studii Strategice; dl Veaceslav IAȚCO, șeful Secției NATO și cooperare politico-militară, MAE IE; dl Igor SEROTILĂ, șeful Direcției Relații Internaționale, Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir.

Teme scoase în evidență: securitatea umană ca indicator al bunei guvernări, procesul de tranziție și securitatea umană, asistența externă în reforma sectorului de securitate și apărare (suportul oferit de ONU și agențiile sale, OSCE, NATO, GUAM, SUA, România, etc), colaborarea dintre Republica Moldova și NATO (distrugerea pesticidelor neconforme, distrugerea minelor antipersonal, formarea unui laborator mobil pentru detectarea Antrax-ului, implementarea Rezoluției 1325 a CS ONU privind Femeile Pacea și Securitatea, atenuarea pericolelor CBRN, etc), asistența externă în domeniul științei și mediului (Programul NATO Știință pentru Pace și Securitate).

Masa rotundă a fost încheiată cu prezentarea unei expoziții de fotografii 25 de ani de cooperare între Republica Moldova și NATO în cadrul Programului Parteneriat pentru Pace, fiind prezentate, pe scurt, principalele activități și proiecte, realizate cu suportul NATO, în Republica Moldova, în cadrul Programului Parteneriat pentru Pace. Aceasta a fost elaborată de către CID NATO, în comun cu Ministerul Apărării al Republicii Moldova.

Această masă rotundă s-a desfășurat în contextul implementării proiectului Promovarea culturii de securitate prin intermediul punctelor regionale de contact, implementat de CID NATO. Masa rotundă s-a realizat în comun cu Asociația Moștenitorii din Bălți și Primăria Municipiului Bălți.

 • foto-85
 • foto-218
 • foto-224
 • foto-54
 • foto-168
 • foto-21
 • foto-63
 • foto-135
 • foto-65
 • foto-38
 • foto-232
 • foto-185
 • foto-190
 • foto-209
 • foto-261
 • foto-237
 • foto-250
 • foto-284
 • foto-2
 • foto-251
 • foto-263