Masa rotundă „Riscuri și amenințări la adresa securității naționale a Republicii Moldova: cum le evaluăm?”

22 iunie 2017

Comments are off for this post.
Masa rotundă „Riscuri și amenințări la adresa securității naționale a Republicii Moldova: cum le evaluăm?”

Marți, 27 iunie 2017, cu începere de la ora 930, în sediul central al Academiei de Științe a Moldovei, Sala Mică, etajul II, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.1, Centrul de Cercetări Strategice al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei și Centrul de Informare și Documentare privind NATO în Moldova vor organiza masa rotundă „Riscuri și amenințări la adresa securității naționale a Republicii Moldova: cum le evaluăm?”. În cadrul mesei rotunde vor fi discutate principalele riscuri și amenințări la adresa securității naționale a Republicii Moldova prin prisma abordării sectoriale și metodelor de analiză și evaluare a acestora.

Cadrul politico-juridic de asigurare a securității naționale a Republica Moldova stabilește principalele riscuri și amenințări la adresa securității naționale în contextul mediul de securitate de la momentul respectiv. De regulă, identificarea și stabilirea factorilor de risc în documentele strategice contribuie la dezvoltarea capacităților și capabilităților de asigurare a securității naționale a unui stat. În Republica Moldova evaluarea riscurilor și amenințărilor de securitate este un proces complex fără metode clare în identificarea, analiza și evaluarea acestora. Deși actualmente crește interesul mediului academic și societății civile în analiza factorilor de risc la adresa securității naționale a Republicii Moldova, totuși în cadrul politicii naționale de securitate există deficiențe în ceea ce privește prioritizarea riscurilor și amenințărilor. Ca urmare, putem constata existența unui deficit de claritate în documentele conceptuale și strategice în materie de securitate națională, care scoate în evidență lipsa (1) unei abordări integrate a viziunii strategice la nivel național, (2) deciziei comune în domeniul vectorului de dezvoltare și (3) lipsa preocupărilor pentru securitatea națională atât la nivelul societății, cât şi la nivelul factorilor de decizie și a elitei politice.

Securitatea națională a Republicii Moldova este de asemenea afectată de evoluțiile și evenimentele din regiunile instabile, în particular cele din Ucraina, în general din Turcia, dar și cele din Orientul Mijlociu – intensificarea cărora nu exclude depistarea de insurgenți și refugiați la granițele țării noastre ca urmare a crizei umanitare din regiunile menționate.

Nu există la nivel instituțional o conștientizare privind formele de manifestare ale amenințărilor asimetrice, cum ar fi războiul hibrid, precum și nu există strategii de contracarare a acestor amenințări. Propaganda mediatică ca parte componentă a războiului-hibrid, este determinată nu numai de lipsa unei diversități mediatice, dar mai curând de inexistența instrumentelor care ar contribui la sporirea culturii de securitate atât la nivel de societate cât și decidenți.

Astfel, securitatea națională a Republicii Moldova, confruntând-se cu preeminența pericolelor interne și amplificarea factorilor asimetrici de risc, continue să fie un domeniu de interes sporit pentru comunitatea de cercetători. Iar stabilirea unui model integrat de identificare, analiză și evaluare a riscurilor și amenințărilor poate contribui la o bună gestionare și dezvoltare a capacităților de răspuns la acestea.

În acest context, sperăm că discuțiile din cadrul mesei rotunde vor contribui la definitivarea și publicarea unui ghid metodologic de gestionare a riscurilor la nivel național cu scopul de a asigura un cadru comun de analiză pentru evaluările de risc sectoriale, respectiv de a furniza informații cu privire la tipurile de riscuri și amenințări prezente pe teritoriul Republicii Moldova.