Militarii moldoveni ajută la consolidarea păcii în Kosovo

30 octombrie 2015

Comments are off for this post.
Militarii moldoveni ajută la consolidarea păcii în Kosovo

 

Autor: Elena Mârzac, Director CID NATO.

Securitatea are mai multe aspecte. Provocările cele mai importante la adresa securităţii Republicii Moldova ţin de necesitatea sprijinirii dezvoltării modelului democratic al statului de drept. Acest model a fost testat şi perfecţionat pe parcursul unei perioade foarte îndelungate de timp şi este, de fapt, singurul viabil în prezent. Funcţionarea acestui model însă nu este posibilă fără o presă liberă şi dedicată meseriei sale. Mass-media devine un instrument important în promovarea politicii de securitate a statului.Înţelegem că avem nevoie de o presă situată la un standard de calitate cât mai înalt care să informeze corect şi echidistant publicul larg despre subiectele de securitate şi apărare, precum şi să influenţeze pozitiv organele de decizie politică şi militară în vederea continuării proceselor de reformă în sectorul dat. Rolul pe care îl joacă presa este cu atît mai important în acest moment în R. Moldova cu cît situaţia din afara ţării, dar mai ales din ţară – în domeniul economic şi al reformelor în domeniul justiţiei şi a statului de drept – necesită o monitorizare constantă din partea jurnaliştilor.

„Nu poate exista democraţie fără cetăţeni foarte bine informaţi”

Mass-media ar avea rolul său specific în  informarea corectă a populaţiei cu privire la politicile publice şi evenimentele principale din domeniul apărării naţionale.Cu atît mai mult că în conformitate cu sondajul din aprilie 2015, realizat de Institutul de Politici Publice, cetăţenii au cea mai mare încredere în mass-media, după biserică.Or opinia cetăţenilor este influenţată de mesajele transmise de către sursele mass-media.

Centrul de Informare şi Documentare privind NATO din Moldova, în calitate de organizaţie obştească, sprijină presa profesionistă din Moldova şi contribuie pe această cale la informarea cetăţenilor.

Pe lîngă faptul că misiunea CID NATO constă în promovarea valorilor şi principiilor euro-atlantice în Republica Moldova şi dezvoltarea cooperării dintre Republica Moldova şi NATO,îşi mai îndeplineşte funcţiile de informare a cetăţenilor cu privire la obiectivele, rolul, instituţiile şi mecanismele funcţionării Alianţei Nord-Atlantice, dar şi sprijinirea procesului de reforme în sectorul de securitate şi apărare şi promovarea culturii de securitate.

Pe parcursul conlucrării cu reprezentanţii mass-media am constatat necesitatea familiarizării jurnaliştilor cu parcursul, formele,perspectivele şi mecanismele cooperării Republicii Moldova cu NATO. Numai în cadrul Parteneriatului pentru Pace Republica Moldova are o relaţie de mai bine de 20 de ani cu NATO, dar totuşi acesta rămîne adeseori un subiect tabu şi distorsionat, ori pur şi simplu – necunoscut. Considerăm că este important cunoaşterea avantajelor de care Republica Moldova poate beneficia în urma acestei cooperări şi conştientizarea acestora va contribui la reflectarea în presă a relaţiilor Republica Moldova – NATO într-o manieră profesionistăşi obiectivă. La fel, Republica Moldova beneficiază de expertiza ţărilor membre şi partenere NATO în reforma în domeniul apărării şi securităţii.NATO susţine reforma sectorului prin sprijin, consultanţă şi împărtăşirea experienţelor proprii ale aliaţilor în procesul de ajustare a practicilor naţionale la normele democratice în domeniul statului de drept, al reformelor în sectorul juridic şi instituţional, libertăţilor de exprimare, contracararea corupţiei etc.

Un domeniu important de cooperare cu NATO, pe segmentul de apărare, vizează dezvoltarea forţelor capabile să sprijine nu numai securitatea naţională, dar şi securitatea internaţională, prin asigurarea capabilităţilor detaşabile în misiunile şi operaţiunile internaţionale. Pregătirea/profesionalizarea armatei naţionale de rînd cu ţările membre/partenere (în special cele din regiune) prin exerciţii şi training-uri oferite de NATO şi statele membre, are drept scop sporirea capacităţilor de interoperabilitate şi, în caz de necesitate, a intervenţiei apărute în urma unor cataclisme naturale (inundaţii, avari tehnogene etc).

Este necesar de amintit aici că, contribuţia Republicii Moldova la menţinerea securităţii internaţionale şi regionale a fost un obiectiv declarat de ţara noastră încă din primii ani de independenţă. În acest context, Republica Moldova şi-a propus să devină, în cel mai scurt timp, un „jucător de echipă”, cu valoare adăugată la eforturile internaţionale de menţinere a păcii, securităţii şi stabilităţii. În vederea îndeplinirii acestor angajamente, Armata Naţională, prin intermediul mecanismelor NATO, pe parcursul ultimilor ani a dezvoltat capabilităţi şi a acumulat experienţă pentru a-şi spori contribuţia sa la misiunile internaţionale de menţinere a păcii. Important de menţionat că intensificarea cooperării Armatei Naţionale cu NATO a permis ca aceasta sa finalizeze pregătirea şi testarea unor unităţi operaţionale după standardele moderne. Acest lucru este confirmat şi de oficialii ONU, care urmare a participării militarilor moldoveni în cadrul misiunilor demenţinere a păcii sub egida ONU, au declarat că: “Militarii moldoveni au demonstrat că sunt un partener de încredere în realizarea responsabilităţilor, împreună cu alte state membre ale Naţiunilor Unite ”. Urmare a exprimării interesului ţării noastre de a participa la această misiune, la 28 mai 2013, Republica Moldova a fost acceptată ca „partener operaţional potenţial”, iar în data de 08 martie 2014, contingentul moldovean, în număr 41 de militari, a fost detaşat în operaţiunea internaţională de menţinere a păcii din Kosovo.Deja al 3-lea contingent se află în Kosovo si al 4-lea se pregăteşte in decembrie 2015 pentru plecare.

Acest pas întreprins de Republica Moldova este unul extrem de important, în contextul menţinerii şisporirii aptitudinilor profesionale a personalului militar, precum şi asigurării interoperabilităţii cu armatele statelor la familia cărora tindem să aderăm. În acest mod,ţara noastră încearcă să demonstreze că este un „furnizor de securitate” care respectă angajamentele asumate.

Cetăţenii trebuie să cunoască despre toate cele menţionate mai sus şi iată de ce mass-media ar juca un rol important in reflectarea participării militarilor noştri la aceste misiuni.

Participarea reprezentanţilor societăţii civile, inclusiv a jurnaliştilor, la diverse activităţi organizate de Ministerul Apărării (aplicaţii, exerciţii, zilele uşilor deschise, 24 de ore în armată, etc.), dar şi la misiuni organizate în teatrele de operaţii (Kosovo), au contribuit la o mai bună cunoaştere a situaţiei reale din armată, a nevoilor acestei instituţii dar şi a nivelului de profesionalism al militarilor moldoveni în comparaţie cu militarii din alte armate.

Fiind un stat democratic, Republica Moldova nu poate ignora opinia publica, iar aceasta se formeazăşi graţie  mesagerilor societăţii civile – jurnaliştii.

Prin implementarea proiectului ”Consolidarea capacităţilor jurnaliştilor în reflectarea subiectelor de securitate şi cooperare între Republica Moldova şi NATO”realizat de CID NATO în comun cu Ministerul Apărării, am urmărit obiectivul principal de a informa reprezentanţii mass-media din Republica Moldova despre necesitatea şi modalitatea reflectării obiective şi corecte a aspectelor legate de securitate şi cooperare între Republica Moldova şi NATO, de beneficiile acestei colaborări pentru ţara noastră, dar şi promovarea imaginii pozitive ale instituţiilor din sectorul de securitate şi apărare şi a Armatei Naţionale în special.

Scopul acestui proiect a fost de a extinde înţelegerea şi percepţia mass-media cu privire la problemele de securitate cu care Republica Moldovase confruntăîn prezent, de a informa despre parteneriatul între NATO şi Republica Moldova, precum şi de a cunoaşte aspectele de cooperare practică între NATO şi Republica Moldova.Programul de training a avut scopul de a oferi o platformă de dialog pentru jurnalişti, pe de o parte, şi reprezentanţii instituţiilor de statşi NATO, de cealaltă parte.

La aceste cursuri au participat un număr de peste treizeci de jurnalişti, reprezentanţi ai diferitor instituţii mass-media, radio, TV, bloggeri, etc., atît din Chişinău, cît şi din mai multe regiuni ale Republicii Moldova.

Proiectula asigurat o mai bună înţelegere a problemelor curente de securitate în cadrul societăţii Republicii Moldova. Acesta a acţionat ca un instrument pentru avansarea dialogului şi dezbaterilor constructive cu privire la necesitatea cooperării între Republica Moldova şi NATO.

Training-urile au fost ţinute şi pentru  ofiţeri de relaţii publice din unităţile militare care au beneficiat de îndrumare din partea experţilor mass-media care lucrează la Cartierul General al NATO, precum şi de reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi experţi naţionali şi internaţionali. Activităţile proiectului au fost axate pe percepţia corectă şi echidistantă a aspectelor legate de securitate, apărare şi NATO şi participarea militarilor moldoveni în diverse operaţiuni de menţinere a păcii.
Proiectul şi-a atins obiectivele sale de bază prin intermediul programului de training-uri, seminare informative, activităţi de diplomaţie publică, precum şi activităţi practice ce au constat în-vizita de studiu în Kosovo şi la Batalionul 22 de menţinere a păcii.

Jurnaliştii cei mai motivaţi şi proactivi pe parcursul perioadei de training-uri (în număr de zece persoane) au obţinut posibilitatea de a beneficia de vizita de studiu în Kosovo, desfăşurată în perioada 27-29 septembrie 2015. Un astfel de media tur afost organizat în premieră în Republica Moldova, fiind foarte rar organizate astfel de evenimente chiar şi de responsabilii din carterul general NATO.Iată de ce vizitei de studiu is-a conferit o importanţă majoră atît de către organizatorii de la NATO, cît şi de către gazdele din Kosovo.

Scopul acestei vizite a constat în familiarizarea jurnaliştilor cu rolul şi importanţa participării Republicii Moldova la misiunea KFOR(Kosovo FORces) condusă de NATO. Astfel, grupul de jurnalişti din Moldova a vizitat bazele militare “Camp Villagio”, Camp Nothing Hill” şi diverse obiective păzite de către militarii noştri.

Vizitatorii au avut ocazia să participe la exerciţiile de simulare a diverselor situaţii reale din teatrul de operaţiuni laolaltă cu militarii Batalionului 22, participanţi la operaţiunea KFOR.Vizitele de lucru organizate au avut drept scop familiarizarea formatorilor de opinie, reprezentanţi ai mass-media şi societăţii civile, dar şiapublicului larg cu privire la ariile de cooperare Republica Moldova – NATO. Participarea militarilor moldoveni la misiunea de pacificare KFOR din Kosovo este un exemplu de success al colaborării Republicii Moldova cu Alianţa, iar echipa CID NATO a încercat, astfel, să ofere jurnaliştilor posibilitatea de a discuta şi obţine, din prima sursă, detalii despre motivele pentru care militarii din cadrul Batalionul 22 vor să participe la misiune KFOR şi ce semnificaţie are această experienţă pentru cariera lor. Echipa CID NATO şi jurnalişti de la posturi TV şi radio au avut şansa unică de a participa, alături de militari, la exerciţiile de pregătire pentru misiunea KFOR, ceea ce a contribuit la consolidarea unei imagini pozitive despre armata naţională şi a evidenţiat importanţa participării ţării noastre la misiuni de menţinere a păcii, prin intermediul cărora ţara noastră contribuie la pacea şi securitatea din regiune.

Vizita de studiu a constituit un pas nou în cooperarea cu instituţiile mass-media. Acest nou formatle-a oferit jurnaliştilor posibilitatea de a fi în contact direct cu atmosfera din Kosovo, purtând discuţii cu contingentul KFOR din Moldova, dar şi cu colegii lor italieni, sloveni, austrieci, fapt ce le-a permis să analizeze impactul pe care Moldova o are în relaţiile internaţionale, în special în asigurarea securităţii şi menţinerea păcii.Materialele şi opiniile împărtăşite de către jurnalişti vorbesc de la sine

“Cine ştie ce înseamnă mândrie, cu siguranţă va trăi acest sentiment când va păşi hotarul bazei militare ce i-a găzduit pe soldaţii moldoveni. Este numită „Villaggio Italia” şi asigură securitatea în vestul micului stat balcanic aflat de mai bine de un deceniu sub protectorat ONU şi NATO.” L.Barbăroşie, Europa Liberă

 

“Îndeplinesc cu profesionalism zeci de misiuni, parcurg mii de kilometri, înfruntă diverse provocări, dar şi dorul celor de acasă. Vorbim despre cei 41 de militari moldoveni care, acum patru luni, au plecat în Kosovo pentru a contribui la menţinerea păcii şi stabilităţii în regiune.”Viorica Turtureanu, Publica  Tv

 

”…O menţin fără ezitare militarii moldoveni, consideraţi de băştinaşi soli ai bunăvoinţei. Alături de colegii lor din alte ţări, soldaţii noştri caută explozibilele ascunse în timpul conflictului armat din anii ’90, asigură securitatea localnicilor, dar şi a vestigiilor de secole, incluse în patrimoniul mondial.” V.Pisarenco ,Prime TV.

-Victor Nichituş, radio Vocea Basarabiei, blogger.

“Ce e Kosovo? E o zonă în care riscul, deşi la el acasă, e ţinut în frâu de prezenţa KFOR. Cei 41 de soldaţi ai Armatei Naţionale a Republicii Moldova activează în cadrul KFOR-West – adică în zona pe care o controlează Armata Italiană.”
“Pentru soldaţii moldoveni, prezenţa în Kosovo este o posibilitate în a demonstra cât de bine îşi ştiu meseria, de a dovedi că pot lucra cot la cot cu militarii străini, şi o posibilitate de a demonstra tuturor că, vorba cronicarului, nasc şi în Moldova oameni. E modul prin care militarii moldoveni demonstrează tuturor că sunt cei mai buni în operaţiunile de deminare (lucru dovedit şi în Irak), e oportunitatea prin care Chişinăul spune că nu este doar un consumator de securitate dar că poate, la rândul său, şi să o furnizeze. Nu e mult, nu e nici puţin – e firesc. Iar militarii moldoveni demonstrează celor din jurul lor – italieni, germani, americani, că fac faţă acestor provocări. Provocări calme,  dar cu dinţi. Că e zonă post conflict.”
“Ce fac ostaşii moldovenii în Kosovo? Păzesc inima Serbiei. Care e acolo.”

Participanţii in turul de presă organizat in Kosovo, au înţeles corectscopul şi misiunea principală acontingentului militar din Moldova de a executa misiuni desecuritate şipază aobiectivelor militare şide patrulare, asigurarea protecţiei personalului şi complexului istoric a celei mai mari mănăstiri ortodoxe din Kosovo, contribuind activ la protejarea valorilor culturii şi istoriei ortodoxe.

Fiind acolo 2 zile împreuna cu militarii moldoveni, sus în munţi, în procesul lor zilnic de lucru la bazele militare şi la obiectivele păzite, am realizat că militarii noştri sunt cei mai buni genişti, că sunt corecţi şi exigenţi, că sunt profesionişti, interoperabili si foarte mult respectaţi de colegii din Austria, Italia şi Slovenia.Am trăit acel simţ al patriotismului şi a mîndriei pentru ţara mea.Cu sufletul deschis mă bucuram de realizările militarilor noştri care au dat dovadă de capacităţiprofesionale înalte şi de faptul că merităm să facem parte din familia europeană şi să contribuim la pacea şi securitatea din regiune.

Am realizat de comun cu colegii jurnalişti cît de benefică este pentru un militar participarea într-o misiune de menţinere a păcii, că fiind departe de casă acumulează experienţă pentru a-şi îndeplini datoria la ei în ţară.

Militarii moldoveni s-au dovedit afi foarte deschişi şi prietenoşi.Au dezvăluit chiar şi momentele cel mai sensibile precum dorul de casă şi copii, dar nici pe o clipă nu am văzut în ochii lor nici un pic de regret, badin contra, o satisfacţie şi mîndrie de aparticipa în astfel de operaţiuni.

Implementarea unui astfel de proiect şi organizarea vizitelor de studiu pentru reprezentanţii mass-media au demonstrat repetat că este necesară stabilirea unei relaţii de parteneriat între structurile de relaţii publice din instituţiile din sectorul de securitate şi apărare şi mass-media de la nivel local şi naţional, relaţie care ar facilita o mai bună şi corectă informare a publicului larg cu privire obiectivele majore ale structurilor din sector şi la promovarea imaginii pozitive, ridicarea nivelului de patriotism şi conştientizarea rolului Armatei Naţionale.