Parteneriat și colaborare – cum este susținută Moldova de NATO în soluționarea problemelor de securitate, ecologie și apărarea drepturilor

17 decembrie 2020

Comments are off for this post.
Parteneriat și colaborare – cum este susținută Moldova de NATO în soluționarea problemelor de securitate, ecologie și apărarea drepturilor

Moldova colaborează cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) din anul 1992. În această perioadă, țara noastră a participat la zeci de programe NATO, care aveau scopul să asigure securitatea, dar și să implice presa și societatea civilă în discuțiile despre problemele ce țin de apărarea țării. NM relatează, cum și pe cine ajută NATO în Moldova și cum influențează acest lucru asupra cercetătorilor, funcționarilor publici, jurnaliștilor și colaboratoarelor din toate instituțiile publice din domeniul asigurării securității și apărării.

Moldova colaborează cu Alianța Nord-Atlantică de cel puțin 25 de ani. Totul a început în anul 1992, când Moldova a devenit stat membru al Consiliului de Cooperare Nord-Atlantică. Doi ani mai târziu, Moldova a aderat la Programul NATO „Parteneriat pentru Pace”, care a permis să fie stabilită cooperarea bilaterală. În anul 2006, Moldova a coordonat cu NATO primul Plan Individual de Acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO pentru o perioadă de doi ani. De atunci, acest plan este actualizat periodic, luându-se în calcul necesitățile Moldovei. Cooperarea dintre NATO și Moldova se desfășoară în trei direcții principale: apărare și securitate, sprijinul autorităților civile și Programul „Știință pentru Pace și Securitate”.

Pentru militari
NATO realizează în Moldova programul de consolidare și modernizare a instituțiilor din domeniul apărării și securității. De asemenea, militarii din Moldova sunt pregătiți pentru a participa la misiunile de pacificare ale Alianței Nord-Atlantice. Din anul 2015, militarii din Moldova participă la operațiunea internațională de pacificare din Kosovo (KFOR). În cadrul programului, specialiștii NATO au instruit inginerii din Moldova în ceea ce ține de distrugerea în siguranță a minelor antipersonal și le-au oferit asistență tehnică. Datorită acestui fapt, în anul 2015, militarii din Moldova au dezamorsat în Irak circa 400 de mii de obiecte explozive și aproape 600 – în Moldova.

În anul 2019, 663 de militari moldoveni au participat la 20 de exerciții comune ale NATO. Elena Mârzac, directorul Centrului de Informare și Documentare NATO, a menționat că aceste exerciții au scopul de a evalua și de a consolida aptitudinile și posibilitățile participanților, dar și capacitățile lor de a participa la operațiunile militare internaționale. Mârzac a mai adăugat că Moldova își aduce contribuția la eforturile internaționale de combatere a terorismului prin cooperarea cu NATO în ceea ce ține de îmbunătățirea și optimizarea potențialului de combatere a terorismului, precum și consolidarea securității frontierelor și a infrastructurii naționale.

Pentru civili
NATO are mai multe proiecte în Moldova care nu au tangență cu apărarea. De exemplu, din anul 2007, NATO susține Moldova în distrugerea pesticidelor care au fost aplicate pe larg în anii 1970 pentru a majora productivitatea culturilor agricole. Astfel, cu ajutorul NATO, în Moldova au fost nimicite 1269 de tone de pesticide și chimicale din 15 raioane. Valoarea proiectului a fost de 2,2 milioane de euro.

De asemenea, NATO a sprijinit Moldova în crearea unui laborator de securitate cibernetică la Universitatea Tehnică și a unui laborator biologic mobil pentru a contracara amenințarea agenților biologici (cum ar fi antraxul, de exemplu).

În același timp, specialiștii NATO instruiesc reprezentanții autorităților civile, cum să gestioneze dezastrele naturale și cele antropogene. Potrivit afirmațiilor Elenei Mârzac, aceasta este una dintre direcțiile prioritare ale cooperării cu autoritățile civile din Moldova. Ea a reamintit că Alianța Nord-Atlantică a sprijinit țara noastră în gestionarea consecințelor înghețurilor puternice din anul 2000, precum și a consecințelor inundațiilor din anii 2008 și 2010. La fel, Moldova a participat la exercițiile în cadrul cărora au fost elaborate tehnici și metode de combatere a consecințelor dezastrelor. Iar în anul 2011, Moldova și NATO au organizat exercițiul internațional de teren „Codrii 2011”. La acestea au participat 1300 de persoane din 22 de țări.

De asemenea, datorită NATO, în Moldova a început să fie implementat sistemul de telemedicină. În realizarea acestui proiect au lucrat specialiști din Moldova, România, SUA, Finlanda și Ucraina. Prin intermediul acestui sistem, sunt posibile consultările medicilor din diferite țări în timp real. Trusele medicale portabile permit colaboratorilor serviciilor de urgență să se conecteze la sistem de la locul unei urgențe și să primească recomandările specialiștilor în medicină.

Totodată, NATO oferă consultanță diplomației sociale și jurnaliștilor pentru ca aceștia să poată reflecta în mod profesionist subiectele ce țin de securitate. În plus, aceștia pot beneficia de asistență financiară parțială pentru implementarea și promovarea proiectelor de informare a cetățenilor în subiectele ce țin de asigurarea securității și apărării,

Mai multe instituții din Moldova câștigă granturi NATO pentru dezvoltarea științei. Printre acestea este și Academia de Științe a Moldovei. La fel, NATO atrage cercetători și experți din Moldova în participarea la Programul „Știință pentru Pace și Securitate.

Centrul de Informare și Documentare NATO
În anul 2008, la Chișinău a fost lansat Centrul de Informare și Documentare NATO. Viorel Cibotaru, unul dintre cofondatorii Centrului, fostul ministru al apărării din Moldova, a menționat că activitatea Centrului se axează pe trei priorități de bază: reflectarea interacțiunii dintre Moldova și NATO, reflectarea corectă a activității NATO, precum și discuțiile despre problemele ce țin de apărare și securitate. Centrul este considerat o organizație neguvernamentală care interacționează cu reprezentanții cercurilor științifice, ai societății civile și ai mass-media. De asemenea, Centrul organizează seminare, conferințe și școli de vară. Datorită acestor platforme, funcționarii publici, militarii și cercetătorii iau cunoștință de prioritățile securității naționale pentru cooperarea regională. Aceste platforme mai activizează dialogul comun despre problemele ce țin de pericolele și oportunitățile cooperării. De asemenea, Centrul de Informare și Documentare NATO desfășoară studii despre securitatea națională și apărare, relații internaționale și securitate regională.

Femeile, pacea și securitatea
Centrul de Informare și Documentare NATO a contribuit și la elaborarea Programului național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU. Obiectivul acestei Rezoluții constă în recunoașterea rolului femeilor în menținerea și promovarea păcii și restabilirea post-conflict. 86 de țări ale lumii au elaborat un Program național de implementare a acestei Rezoluții. În anul 2018, Centrul de Informare și Documentare NATO a oferit sprijin în elaborarea unui Program de realizare a acestei Rezoluții la nivel național și, în mod separat, în toate instituțiile din țară, pentru anii 2018-2021.

Dr. Natalia Albu, directorul Centrului Cercetări Strategice al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al Academiei de Științe, a menționat că pentru prima dată, Moldova și-a asumat angajamentul de a implementa Rezoluția 1325 în anul 2014, când a fost aprobat Programul de acțiuni pentru o perioadă de doi ani în cadrul parteneriatului individual NATO pentru anii 2014-2016. În programul următor, aprobat pentru anii 2017-2019, Moldova a reiterat intenția de a implementa Rezoluția 1325.

„Astfel, la 6 octombrie 2016, în clădirea guvernului Moldovei a fost inițiată elaborarea proiectului Programului național al Republicii Moldova pentru implementarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate ONU despre rolul femeii în asigurarea păcii și securității”, a menționat Albu. Proiectul a fost elaborat cu susținerea NATO și a fost implementat la Institutul pentru Securitate Incluzivă (ISI) și Centrul de Informare și Documentare NATO (CID NATO), în parteneriat cu Ministerul Apărării al Republicii Moldova și cu susținerea financiară a Programului NATO „Știință pentru Pace și Securitate”.

Ulterior, în decurs de 24 de luni, ISI și Centrul de Informare și Documentare NATO au oferit asistență Guvermului Republicii Moldova în procesul de elaborare a Programului național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU.

„Acest proiect a asigurat dialogul dintre guvern, reprezentanții societății civile și cercurile științifice, contribuind astfel la conștientizarea necesității privind dezvoltarea și aprobarea Planului de acțini, întrucât inițial, acestea au fost niște dezbateri la nivel de guvern și societatea civilă despre o abordare mult mai eficientă pentru Moldova a implementării Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate ONU (de exemplu, dilema principală consta în actualitatea elaborării unui program individual sau o strategie complexă)”, a remarcat Albu.

În consecință, În Moldova a fost elaborat Programul național de implementare a Rezoluției 1325 pentru anii 2018-2021.

Albu a mai menționat că proiectul a fost realizat cu susținerea Programului „Știință pentru Pace și Securitate”. „Au acordat o susținere enormă în elaborarea acestui program, coordonarea activității grupurilor de lucru, precum și în consolidarea instituțiilor, societății civile și a cercurilor academice pentru realizarea agendei „Femeile, pacea și securitatea”. De asemenea, proiectul propriu-zis a devenit un instrument pentru lansarea unor discuții dintre instituțiile de resort despre modul în care ar putea fi implementată Rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate ONU pentru consolidarea securității naționale”, a concluzionat Albu.