Prezentarea studiului CARTOGRAFIEREA SOCIETĂȚII CIVILE ÎN SECTORUL SECURITĂȚII NAȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

24 august 2021

Comments are off for this post.

În data de 23 august a fost lansat studiul CARTOGRAFIEREA SOCIETĂȚII CIVILE ÎN SECTORUL SECURITĂȚII NAȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA, Elena Marzac și Sanda Sandu.
Moderatorul evenimentului a fost Dr. Viorel Cibotaru, conf. univ., Director Executiv, Institutul European de Studii Politice din Moldova, co-fondator CID NATO, Ministru al Apărării al Republicii Moldova (2015)
Cu discursuri de inaugurare au venit:
Dr. Dr. Martin Sieg, Directorul Reprezentanței Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova și România și
Stefan Tibuleac, Șef al Serviciului Consiliului Suprem de Securitate.
Autoarele studiului: Sanda Sandu, Coordonatoarea Programului Parteneriatul Estic și Societatea Civilă, Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova și Elena Mârzac, Expertă în domeniul comunicării strategice și securității au oferit o imagine de ansamblu asupra studiului. În cadrul intervențiilor au menționat scopul, obiectivele metodologia etc.
Astfel scopul acestui studiu este de a cartografia (adică de a identifica, a stabili) organizațiile neguvernamentale (instituțiile private, obștești), grupuri/module/entități de experiză din sectorul de securitate, prezentând conceptul de societate civilă și modul în care aceasta contribuie la buna guvernare a domeniului de apărare și securitate.
Obiеctivеle realizate: cercetarea și analiza conceptului de societate civilă; analiza cantitativă și calitativă a organizațiilor societății civile active din sectorul securității naționale și cele conexe; evaluarea societății civile din sectorul securității naționale a Republicii Moldova prin prisma impactului său asupra politicilor publice; evidențierea contribuției societății civile la procesul de informare a publicului în domeniul securității naționale; identificarea principalelor provocări și tendințe în evoluția societății civile din cadrul sectorului de securitate;elaborarea unor concluzii și recomandări cu privire la modul de consolidare a rolului societății civile în domeniul securității naționale, pentru organizațiile neguvernamentale, mass-media, instituțiile publice, parteneriii de dezvoltare și donatorili implicați în cadrul acestui domeniu;
Prezentările autoarelor au fost continuate de discuții și intervenții ai reprezentanților instituțiilor statele și a organizațiilor neguvernamentale:
Gheorghe Oarză, colonel, șef Direcție Politică de Apărare și Planificarea a Apărării, Ministerul Apărării al Republicii Moldova.
Inga Bogatu, șef Direcția Politici și dezvoltare instituțională, Ministerul de Interne
Iulian Groza, Director Executiv, Institutul pentru Politici și Reforme
Europene
Natalia Albu, Expertă în securitate, cercet. șt., Coordonator, ICJPS
Prof. Iulian Chifu, director al Centrului pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning, consilier al președintelui României pentru Afaceri Strategice, Securitate și Politică Externă (2011 – 2014)
Valeriu Pașa, Director Executiv Watch Dog.md
În cadrul discuțiilor vorbitorii au salutat această inițiativă menționând că acesta poate constitui un suport pentru autorităţile publice, comunitatea de experţi şi organizaţiile internaţionale partenere a Republicii Moldova pentru înţelegerea proceselor şi interacţiunii în cadrul sectorului securităţii naţionale. Iar pe termen poate contribui la intensificarea eforturilor de reformare a sectorului de securitate a Republicii Moldova.

Acest studiu a fost realizat în cadrul proiectului ”Supravegherea sectorului de securitate de către societatea civilă din Republica Moldova”, cu sprijinul financial al Reprezentanței Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova.

  • 0c704255-fac9-4824-aaeb-95c3e9f1f96e
  • 65ef8f4f-f530-4c14-866c-e7c1c8aa8f28