Programul Conferinței „Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul provocărilor securității regionale”, 14 noiembrie

8 noiembrie 2017

Comments are off for this post.
Programul Conferinței „Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul provocărilor securității regionale”, 14 noiembrie

Cu ocazia împlinirii a 10 ani de cooperare între CID NATO și Universitatea de Stat din Moldova organizăm Conferința cu genericul „Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul provocărilor securității regionale”. Scopul activității este de a promova cultura de securitate prin intermediul discuțiilor asupra subiectelor ce vizează arhitectura de securitate europeană și utilizarea soft-power în sectorul de securitate. Evenimentul oferă oportunitatea de a dezbate realizările cooperării NATO – Republica Moldova. Conferința va reuni experți naționali și internaționali, formatori de opinie, reprezentanți ai mediului academic, mass-media și oficiali ai instituțiilor de stat. Activitatea va avea loc la data de 14 noiembrie, începând cu ora 09:00, în cadrul Universității de Stat din Moldova, blocul 2 (Facultatea de Drept).

Agenda

Conferința „Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul provocărilor securității regionale”
Universitatea de Stat din Moldova

09:00-09:30 Înregistrarea participanților

09:30-10:00 Cuvânt de salut
Kristina Baleišytė, Șefă, Oficiul de Legătură NATO la Chișinău
Elena Mârzac, Director, Centrul de Informare și Documentare NATO
Gheorghe Ciocanu, Rector, Universitatea de Stat din Moldova
Lilian Darii, Viceministrul afacerilor externe și integrării europene al Republicii Moldova

10:00-11:30 Panel I: Apărarea Europeană și Arhitectura de Securitate.Studiu de caz: Republica Moldova.

Panelul se va axa pe teme interactive. Discuțiile se vor concentra pe elementele principale ale agendei NATO și UE, cu accent special pe cele mai relevante provocări contemporane de securitate.

Moderator: Natalia Albu, Dr., conf. univ., Director interimar, Centrul de Cercetări Strategice al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei

Grigore Vasilescu, dr. hab., prof. univ, Departamentul Relații Internaționale, FRIȘPA
„NATO – UE în contextul relațiilor transatlantice: administrația Trump”
Svetlana Cebotari, dr., conf. univ., Departamentul Relații Internaționale, FRIȘPA
„Impactul crizei ruso-ucrainene asupra arhitecturii geopolitice a spațiului est-european”
Anatol Petrencu, Prof. univ., dr.-hab., Facultatea de Istorie şi Filosofie, USM.
„Provocări strategice privind securitatea NATO în regiune (Marea Neagră şi statele limitrofe)”
Olga Dorul, doctor, conferențiar universitar, Departamentul Drept Internațional și European, Facultatea de Drept
„Neutralitatea permanentă în sistemul de securitate colectivă a statelor”
Rodion Rusnac, Doctorand în istorie, masterand în drept penal
„Politici imperiale ale Rusiei în secolul XXI-lea”

11:30 – 12:00 Pauza de cafea

12:00-14:00 Panel II: Soft power și diplomația publică în sectorul de securitate

Panelul va oferi o analiză a importanţei politicii de soft-power, precum şi a lipsurilor pe care statul le întâmpină în domeniul diplomaţiei culturale, atrăgând atenţia în primul rând asupra conceptului de soft power și diplomația publică și impactul acestora asupra securității naționale și regionale.

Moderator: Mark Mazureanu, lector, Universitatea din Mannheim, Germania.

Volodymyr Kopchak, Director adjunct, Centrul pentru Armata, Conversie și studii de dezarmare, Ucraina
„Caracteristici ale soft-power utilizat de Rusia în formarea instrumentelor de influență asupra țărilor din Europa de Est (exemplificate de V4)”
Tatiana Busuncian, dr., lector universitar, Departamentul Relații Internaționale, FRIȘPA
„Războiul informațional și securitatea cibernetică”
Georgeta Stepanov, doctor habilitat, conferențiar universitar, Decan, Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării
„Câmpuri de acțiune ale războiului informațional”
Dumitru Țurcanu, doctor, conferențiar universitar, Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării
„Războiul Informațional: Dușmani Interni și Externi”
Valentin Roşca, doctor, lector universitar, Departamentul Drept Internațional și European, Facultatea de Drept
„Conceptul de agresiune în dreptul internaţional public”

14:00-14:30 Concluzii