Proiect NATO: ”Promovarea rezilienței securității naționale prin cercetare”

9 iunie 2021

Comments are off for this post.
Proiect NATO: ”Promovarea rezilienței securității naționale prin cercetare”

Centrul de Informare și Documentare privind NATO în Moldova anunță lansarea proiectului ”Promovarea rezilienței securității naționale prin cercetare”.

Evenimentele înregistrate în ultimii ani în mediul internațional si regional de securitate, derulate în diverse domenii inclusiv cel cibernetic și informațional în scopul influențării percepțiilor sociale și proceselor politice intră în categoria provocărilor de securitate emergente care reclamă identificarea unor noi abordări în procesele de gestionare a situațiilor de criză la nivelul actorilor statali și proiectarea unui cadru eficient de răspuns la amenințările hibride. Încurajarea rezilienței societale și acțiuni pentru consolidarea comunicării strategice devin subiecte fundamentale in asigurarea securității naționale.

Astfel, Centrul de Informare și Documentare privind NATO va implementa proiectul dat care are drept scop cercetarea rezilienței securității naționale și promovarea importanței parteneriatelor strategice. CID NATO va efectua o cercetare care va aborda următoarele subiecte:
* Mediul de securitate și factorii care contribuie la reziliența securității;
* Cartografierea situației actuale de securitate și apărare;
* Valorificarea parteneriatului cu NATO și consolidarea rezistenței la securitate;
* Bune practici în consolidarea rezilienței comunicării strategice în sectorul de securitate și apărare.

În cadrul proiectului vor fi organizate activități de popularizare a subiectului prin organizarea prezentărilor publice a cercetării, participarea experților la emisiuni TV și radio, publicarea inforgraficilor și organizarea unei mese rotunde la final de proiect.

Proiectul este orientat către publicul larg, adică studenți și tineri practicanți, organizații ale societății civile, mediul academic, comunitatea de experți, oficiali și funcționari publici la nivel de administrație publică centrală și locală și parteneri externi. Lucrarea de cercetare este o extensie a CID NATO privind sensibilizarea cu privire la misiunea NATO și activitățile sale în Republica Moldova.