PROMOVAREA REZILIENȚEI PRIN CERCETARE

13 septembrie 2021

Comments are off for this post.

Supravegherea democratică a sectorului de securitate este esențială, în special pentru democrația fragilă a Moldovei. Guvernul și alte instituții publice își informează ineficient cetățenii cu privire la riscurile de securitate și la eforturile care ar trebui întreprinse pentru a le aborda într-un mod corespunzător.
Constatăm lipsa unei viziuni în cadrul societății cu privire la direcția asigurării politicii de securitate națională și nu există suficiente discuții publice și dezbateri cu privire la problemele de securitate. Instituțiile guvernamentale oferă o cantitate limitată de informații despre eforturile sale de a îmbunătăți guvernanța sectorului de securitate.
În prezent, nu există cercetări publice recente care să se concentreze în mod cuprinzător pe reziliența securității naționale. Unele organizații non-guvernamentale au analizat parțial aspecte de securitate și componentele ei specifice, cum ar fi lupta contra corupția și reforma justiției, care fac parte din Acordul de asociere UE-RM. Nu există proiecte care să analizeze acțiunile Guvernului în sectorul securității, impactul COVID asupra securității naționale și umane. Centrul de Informare și Documetare a NATO în Republica Moldova se concentrează în principal pe securitate și apărare și monitorizează acest domeniu.
Scopul proiectului. Cercetarea rezilienței securității naționale și promovarea importanței parteneriatelor strategice.
Obiectivele de bază ale proiectului sunt:
promovarea rezilienței domeniului de securitate si apărare prin cercetarea si popularizarea subiectului.
promovarea parteneriatului NATO-RM și identificarea noilor idei în cadrul parteneriatelor pentru viitor.
Cercetarea va aborda următoarele subiecte:
Identificarea și definiția ”rezilienței” – Ce înseamnă reziliența?
Factorii care influențează reziliența în domeniul securității: factorii externi și interni (expert: Natalia ALBU)
Analiza mediului de securitate. Cartografierea sistemului de securitate și apărare a Republicii Moldova: provocări și răspunsuri (expert: Viorel CIBOTARU)
Consolidarea rezilienței prin valorificarea parteneriatului RM cu NATO. Bunele practici ale altor țări partenere NATO (Georgia, Ucraina). (expert: Elena MARZAC și Ana NEGRU)
Abordarea rezilienței prin comunicarea strategică în domeniul de securitate și apărare. StratCom – bunele practici ale țărilor membre și partenere NATO. (expert: Sanda SANDU și Elena MARZAC)