Reprezentanţii Estoniei şi Republicii Moldova discută despre rolul societăţii civile în monitorizarea sectorului de securitate şi apărare

1 mai 2014

Comments are off for this post.
Reprezentanţii Estoniei şi Republicii Moldova discută despre rolul societăţii civile în monitorizarea sectorului de securitate şi apărare

Miercuri, 30 aprilie în cadrul Centrului de Informare și Documentare privind NATO în Republica Moldova a avut loc o masă rotundă la care au participat reprezentanții societății civile din Moldova și reprezentanții Comisiei Securitate Națională a Parlamentului din Estonia.Evenimentul a fost desfășurat ca parte integrată a proiectului „Consolidarea capacităţilor parlamentare în supravegherea sectorului de securitate si apărare”, elaborat și implementat cu scopul de a fortifica rolul şi capacităţile reprezentanților Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică a Parlamentului Republicii Moldova în supravegherea sectorului de securitate, prin intermediul cooperării şi schimbului de bune practici cu Comisia Naţională pentru Apărare din Estonia.
În cadrul evenimentului Zghibarța Patricia, inițiatoare și managerul acestui proiect, a realizat o succintă prezentare a Centrului de Informare și Documentare privind NATO în Republica Moldova, care este organizația responsabilă de implementarea proiectului. În același context, Dna Zghibarța a accentuat aspectele care au dictat inițierea proiectului mulțumind participanților pentru receptivitate și implicare. În opinia inițiatoarei proiectului, dezvoltarea unei relații de parteneriat între factorii de decizie și societatea civilă este un aspect crucial pentru dezvoltarea calitativă a sectorului de securitate și apărare. În acest sens, Estonia ar putea fi un punct de reper pentru Republica Moldova, în contextul în care societatea civilă estoniană este implicată activ în procesul de supraveghere a sectorului de securitate, iar legislatorii țin cont de vocea acesteia.

Evenimentul a fost moderat de către Domnul Iurie Pîntea, director de proiect în cadrul Institutului de Politici Publice. În discursul de lansare a mesei rotunde, domnul Pîntea a vorbit despre lacunele sistemului de cooperare cu societatea civilă în Republica Moldova. În același context a menționat că la momentul de față societatea civilă manifestă interes redus față de problemele legate de securitate și apărare, iar lipsa unui cadru legal care ar încuraja implicarea societății civile în sectorul vizat doar complică situația. Dumnealui a ținut să accentueze că societatea civilă crede implicarea în supravegherea sectorului de securitate inutilă sau chiar interzisă. Mai mult ca atât, este absolut evidentă lipsa de experți în domeniul vizat, ceea ce împiedică înțelegerea ca atare a problemelor legate de sectorul de securitate.

Domnul Viorel Cibotaru,director de programe în cadrul Institutului de Politici Publice, prezent la eveniment, a vorbit despre provocările și dificultățile societății civile implicate în supravegherea sectorului de securitate. Dumnealui a menționat că implicarea societății civile în sectorul de securitate este o condiție pentru formarea voinței politice, întrucât voința politică la nivel de stat poate fi dezvoltată doar prin cooperarea activă cu sectorul civil și cel guvernamental. Domnul V. Cibotaru a declarat că misiunea principală a societății civile la momentul de față este inițierea dezbaterilor pe marginea subiectelor ce vizează sectorul de securitate și apărare. Este important să analizăm tot ce ține de acest domeniu, să comparăm experineța noastră cu cea a altor țări și să învățăm oamenii să gândească larg, a mai declarat Virorel Cibotaru.

Prezentările menționate anterior au fost urmate de un șir de întrebări venite din partea reprezentanților delegației din Estonia. Aceștia și-au exprimat aprecierea față de evenimentul organizat și în special față de schimbul de experiență inițiat între reprezentanții Comisiilor Naționale pentru Securitate și Apărare din ambele state. Ei au menționat că de la distanță imaginea e una diferită și este absolut indispensabil organizarea unor întâlniri similare care ar permite cunoașterea problemelor, dificultăților cu care se confruntă anumite țări pentru a veni cu ajutorul și experiența pertinentă. În aceeași ordine de idei delegații din Estonia au ținut să menționeze că una dintre diferențele majore existente în monitorizarea sectorului de securitate și apărare în Republica Moldova și respectiv în Estonia este prezența fenomenului Noi-Voi. Conform reprezentanților delegației, în Estonia există sectorul de apărare și un grup de oameni care lucrează împreună pentru dezvoltarea acestuia. Nu există o divizare în funcție de afilierea politică sau alte criterii, pe când în Republica Moldova situația este inversă. În cele din urmă ei au menționat că datoria tuturor este să protejeze statul și cetățenii, să manifeste dedicație și să contribuie la siguranța cetățenilor cu mijloacele pe care le au și cu capacitățile acestora.

Vă aducem la cunoștință că evenimentul a fost realizat în cadrul proiectului „Consolidarea capacitătilor parlamentare în supravegherea sectorului de securitate si apărare”, finanțat de către Republica Estoniană, din fondurile destinate cooperării internaționale și ajutorului umanitar.