Ședința grupului tehnic de lucru privind elaborarea Planului Național de Acțiuni de implementare a Rezoluției 1325

28 septembrie 2017

Comments are off for this post.
Ședința grupului tehnic de lucru privind elaborarea Planului Național de Acțiuni de implementare a Rezoluției 1325

La data de 28 septembrie a avut loc a 3-a ședință a grupului tehnic de lucru privind elaborarea Planului Național de Acțiuni de implementare a Rezoluției 1325. Această ședință a avut drept scop discutarea pe marginea problemelor identificate în sectorul de securitate și apărare. Natalia Albu si Alexei Buzu au prezentat reprezentanților Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Biroului pentru Politici de Reintegrare, Cancelariei de Stat, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General de Poliției, Departamentului Trupelor de Carabinieri, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Serviciului Vamal, Serviciului de Informații și Securitate cât și a societății civile (APE, Platforma pentru Egalitate de Gen, CID NATO) barierele în asigurarea egalității de gen în sistemul de securitate și apărare, ca ulterior membrii grupului de lucru să identifice cauzele existenței barierelor specifice fiecărei instituții, cât și să formuleze potențiale soluții și inițiative care să înlăture aceste cauze. Exercițiul a avut ca obiectiv să puncteze cele identificate de către experți și să îmbunătățească calitatea lucrului ce urmează.
Activitatea a fost facilitată de către UN Women cu suportul Guvernului Suediei.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la adresa de email [email protected] sau la nr. de tel. 022 244 080.