Semnarea Tratatului Antlanticului de Nord, 4 aprilie 1949

4 aprilie 2017

Comments are off for this post.
Semnarea Tratatului Antlanticului de Nord, 4 aprilie 1949

Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (North Atlantic Treaty Organisation, NATO) este o alianţă defensivă politico-militară formată din 28 de state din America de Nord şi Europa creată cu scopul de a proteja libertatea şi securitatea statelor membre prin mijloace politice şi militare în conformitate cu Tratatul Atlanticului de Nord , semnat la 4 Aprilie 1949 la Washington. Principiul fundamental de activitate al NATO este angajarea comună în sprijinul cooperării reciproce între statele membre, bazată pe indivizibilitatea şi securitatea membrilor săi.

Fundamentul Organizației constă în Articolul 5 al Tratatului care se referă la dreptul la apărare colectivă. La constituirea Alianței, ideea de bază, menținută timp de peste 50 de ani, era aceea a realizării unei apărări comune, credibile și eficiente. În acest sens, în articolul 5 al Tratatului se specifică: „Părțile convin ca un atac armat împotriva uneia sau a mai multora dintre ele în Europa sau în America de Nord va fi considerat ca un atac împotriva tuturor și în consecință, dacă se va produce un asemenea atac armat, fiecare dintre ele, exercitând dreptul sau individual sau colectiv la autoapărare, recunoscut de articolul 51 al Cartei Națiunilor Unite, va da asistență Părții sau Părților atacate, prin luarea în consecință, individual și concertat cu celelalte părți, a acelor măsuri ce vor fi considerate necesare, inclusiv folosirea forței armate, pentru a restaura și a menține securitatea zonei Nord-Atlantice.”

Formarea NATO

Între 1945-1949, vestul era îngrijorat de expansionismul URSS care dorea să-și mențină forță militară la întreagă capacitate și să impună forme nedemocratice de guvernământ. Între 1947-1949, Norvegia, Grecia, Turcia și alte țări vest-europene sunt amenințate datorită blocadei Berlinului.
În 1947 are loc Tratatul de la Dunkirk, tratat de apărare colectivă între Franța și Marea Britanie prin care își asumau asistență mutuală în cazul unui „atac german” asupra uneia dintre ele și prevenirea Germaniei de a redeveni o mare putere.
În 1948 este încheiat Tratatul de la Bruxelles între Franța, Marea Britanie, Belgia, Olanda și Luxemburg care prevedea colaborare economică, socială și culturală prin articole formale. Conform articolului 4, sunt asigurate garanțiile de securitate. Conform articolului 51 din Carta ONU, Europa dorea să demonstreze Statelor Unite că era gata să fie anihilată pentru a se apară. Aderarea se făcea prin invitație, iar tratatul trebuia ratificat de toate statele care pot ieși din tratat după 50 de ani.

Au loc negocieri cu Canada și SUA pentru formarea unei Alianțe Nord-Atlantice dintre Europa și America de Nord. Danemarca, Islanda, Norvegia și Portugalia au fost invitate de marile puteri să participe la Tratatul de la Bruxelles. În 1949 este încheiat Tratatul de la Washington din 1949 prin care cele 12 țări fondatoare: SUA, Canada, Franța, Marea Britanie, Belgia, Olanda, Luxemburg, Danemarca, Norvegia, Islanda, Portugalia, Italia pun bazele NATO.

Tratatul garanta principii precum democrație, libertate individuală și statul de drept:

rezolvarea conflictelor pe cale pașnică
colaborarea economică
garanții de securitate
solidaritatea defensivă în cazul unui atac asupra unui membru NATO
apărarea teritorială în Europa și America de Nord la Nord de Tropicul Racului
supremația Cartei ONU
tratatele internaționale nu intră în contradicție cu Tratatul
organizarea intâlniriilor Consiliului de câte ori este necesar
aderarea la NATO prin care statele se pun de acord și invită statul care vrea să adere, actele fiind depuse la Washington.
ratificarea tratatului de aderare dacă majoritatea statelor votează
tratatul nu poate fi modificat timp de 10 ani
tratatul poate fi denunțat după 20 de ani cu notificarea SUA
limbile oficiale în care este încheiat tratatul

Scopul NATO:
– asigurarea libertății și securității membrilor săi prin mijloace politice și militare în conformitate cu Tratatul Nord-Atlantic și cu principiile Cartei ONU
– promovarea relațiilor de pace și prietenie în zona Nord-Atlantică
– prevenirea războaielor
Are ca sarcini fundamentale
securitatea, consultarea, descurajarea conflictelor, apărarea, managamentul situațiilor de criză și parteneriatul.

În cadrul Tratatului, ţările membre se angajează să-şi menţină şi să-şi dezvolte capacităţile de apărare, individual şi colectiv, creând premize pentru planificarea apărării colective. În conformitate cu Articolul 10 al Tratatului, “Alianţa rămâne deschisă pentru aderarea viitoare a altor state europene în măsură să favorizeze dezvoltarea principiilor NATO şi să contribuie la securitatea regiunii Atlanticului de Nord”.

În alte articole ale Tratatului, fiecare din statele membre se angajează să contribuie la dezvoltarea unor relaţii internaţionale de pace şi prietenie prin promovarea valorilor democratice şi libertăţii individuale a cetăţeanului.