Sesiune de informare cu referire la operaţiunile de menţinere a păcii din Kosovo

22 septembrie 2015

Comments are off for this post.
Sesiune de informare cu referire la operaţiunile de menţinere a păcii din Kosovo

Centrul de Informare şi Documentare NATO în colaborare cu Ministerul Apărării al Republicii Moldova a organizat un curs pentru a lua cunoştinţă cu diverse subiecte ce acoperă tema Kosovo, cu participarea mai multor experţi în domeniul securităţii, relaţiilor internaţionale şi de comunicare cu publiculla data de 22 septembrie, în cadrul Centrului NATO, str. Bănulescu Bodoni 2A.

Participanţii la sesiunea de informare au fost jurnalişti care au manifestat interes faţă de provocările cu care se confruntă militarii moldoveni în misiunea KFOR .
La eveniment, în calitate de vorbitori au participat :
Dl. maior Veaceslav Corcodel, Şef stat major. Batalionul 22 de menţinere a păcii,
Dl.  colonel Sergiu Vicol, Şeful direcţiei planificare strategică, Marele Stat Major
Alina Coca,
Director Adjunct, Operaţiuni Media şi Evenimente Speciale, Serviciul de Presă al NATO
George Avornic,  Ataşat, Secţia NATO si cooperare politico-militara, Ministerul de Externe şi Integrării Europene,
Mihai Carp, șef-adjunct al Secției de gestionare a crizelor din cadrul Diviziei Operatiuni din Cartierul General NATO,  via skype
În cadrul activităţii Dl. maior Veaceslav Corcodel şi  Dl.  colonel Sergiu Vicol  a prezentart avantajele participării Republicii Moldova la misiunea KFOR, dar şi avantajele celor 41 de militari, în particular.
Pentru RM beneficiile rezidă în: imaginea bună creată a statului, recunoaşterea RM ca partener de încredere şi drept urmare obţinerea mai multor şanse în domeniul  susţinerii internaţionale. Beneficiile militarilor constau în experieţa profesionaă, ajutorul financiar, îmbuătăţirea abilităţilor de lucru în mediu internaţional, divers şi multicultural.
În cadrul prezentării a fost abordat subiectul situaţiei geopolitice din Kosovo şi rolul activităţilor contingentului RM în misiune.

Dl. George Avornic,  reprezentantul Min Externe a vorbit despre încadrarea parteneriatului RM-NATO în KFOR.

Dl. Mihai Carp a abordat subiectul cooperării NATO, UE, OSCE şi ONU in Kosovo. Principiile după care funcţionează KFOR şi evoluţia acestei misiuni din 1999.
De asemenea, a fost menţionat faptul că comunitatea internaţională apreciază mult efortul depus de RM.

Proiectul „Consolidarea capacităţilor jurnaliştilor în reflectarea subiectelor de securitate şi cooperării practice dintre Republica Moldova şi NATO” are ca obiectiv sporirea gradului de înţelegere a mass-mediei autohtone în ce priveşte problemele legate de securitate şi apărare şi a cuprins mai multe activităţi, printre care, un curs de două zile de perfecţionare pentru jurnalişti în domeniul problematicii de securitate şi a cooperării bilitarale practice dintre R. Moldova şi NATO, în perioada 30-31 marite 2015 şi  urmate de o vizită de studiu la Batalionul 22 de menţinere a păcii în data de 3 aprilie.

Găsiţi ataşată agenda  cursului.

În cazul în care aveţi careva întrebări, sau sugestii ori propuneri în acest sens, vă rugăm să ne contactaţi pe adresa de mail [email protected] sau la numărul de telefon +373 22 577 824.

12025394_1028104360553404_1066366495_n12022981_1028104540553386_2095173892_n12022011_1028104527220054_2056639456_narticol21 sept12047693_10153548538891421_917325852_n