Studiu „CARTOGRAFIEREA SOCIETĂȚII CIVILE ÎN SECTORUL SECURITĂȚII NAȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA”

22 august 2021

Comments are off for this post.
Studiu „CARTOGRAFIEREA SOCIETĂȚII CIVILE ÎN SECTORUL SECURITĂȚII NAȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA”

CARTOGRAFIEREA SOCIETĂȚII CIVILE ÎN SECTORUL SECURITĂȚII NAȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA, Elena Marzac și Sanda Sandu.
Scopul acestui studiu este de a cartografia (adică de a identifica, a stabili) organizațiile neguvernamentale (instituțiile private, obștești), grupuri/module/entități de experiză din sectorul de securitate, prezentând conceptul de societate civilă și modul în care aceasta contribuie la buna guvernare a domeniului de apărare și securitate.
De asemenea, au fost rеalizate următоarеle оbiеctivе: cercetarea și analiza conceptului de societate civilă; analiza cantitativă și calitativă a organizațiilor societății civile active din sectorul securității naționale și cele conexe; evaluarea societății civile din sectorul securității naționale a Republicii Moldova prin prisma impactului său asupra politicilor publice; evidențierea contribuției societății civile la procesul de informare a publicului în domeniul securității naționale; identificarea principalelor provocări și tendințe în evoluția societății civile din cadrul sectorului de securitate;elaborarea unor concluzii și recomandări cu privire la modul de consolidare a rolului societății civile în domeniul securității naționale, pentru organizațiile neguvernamentale, mass-media, instituțiile publice, parteneriii de dezvoltare și donatorili implicați în cadrul acestui domeniu;
Sperăm că, într-o perspectivă apropiată, acest studiu va reprezenta un suport pentru autorităţile publice, comunitatea de experţi şi organizaţiile internaţionale partenere a Republicii Moldova pentru înţelegerea proceselor şi interacţiunii în cadrul sectorului securităţii naţionale. Într-o perspectiva medie şi pe termen lung, acesta va contribui la intensificarea eforturilor de reformare a sectorului de securitate a Republicii Moldova.
Studiul poate fi accesat aici.

Acest studiu a fost realizat în cadrul proiectului ”Supravegherea sectorului de securitate de către societatea civilă din Republica Moldova”, cu sprijinul financial al Reprezentanței Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova.