Studiul privind bunele practici în supravegherea parlamentară a sectorului de apărare şi securitate: cazul Estoniei şi Republicii Moldova

20 martie 2015

Comments are off for this post.
Studiul privind bunele practici în supravegherea parlamentară a sectorului de apărare şi securitate: cazul Estoniei şi Republicii Moldova

Pe 30 iunie, 2014, Centrul de Informare şi Documentare privind NATO în Republica Moldova a organizat Prezentarea studiului privind bunele practici în supravegherea parlamentară a sectorului de apărare şi securitate: cazul Estoniei şi Republicii Moldova. Evenimentul s-a axat pe revelarea bunelor practici identificate în cadrul vizitei de studiu a delegaţiei parlamentare din Republica Moldova în Estonia şi analizelor efectuate de către expertul estonian Martin Hurt de la Centrul Internaţional pentru Studii în Apărare şi Iurie Pîntea, expert Insitutul de Politici Publice. Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţilor interne ale Parlamentului în monitorizarea sectorului de securitate şi apărare”. Printre obiectivele generale ale acestuia sunt facilitarea schimbului de experienţă şi bunelor practici în ceea ce priveşte monitorizarea sectorului de securitate şi apărare între membrii Comisiilor parlamentare de resort din Republica Moldova şi Estonia; analiza şi îmbunătăţirea capacităţilor interne ale Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică în identificarea şi soluţionarea problemelor de securitate şi apărare; asigurarea vizibilităţii şi transparenţei în procesul de monitorizare a sectorului de securitate şi apărare; consolidarea înţelegerii şi interesului reprezentanţilor mass-media în domeniul reformei de securitate şi apărare.

  • WP_000326 (1)
  • WP_000319
  • WP_000327