Vizită de studiu în Estonia pentru reprezentanţii Comisiei Securitate Naţională, Apărare şi Ordine Publică

21 februarie 2014

Comments are off for this post.
Vizită de studiu în Estonia pentru reprezentanţii Comisiei Securitate Naţională, Apărare şi Ordine Publică

În perioada 1-12 februarie, 2014, cinci  reprezentanti ai Comisiei pentru Apărare, Securitate Natională si Ordine Publică si Reprezentanti ai Institutului de Politici Publice si Centrului de Informare si Documentare privind NATO din Republica Moldova au efectuat o vizită oficială în Estonia în cadrul proiectului „Consolidarea capacitătilor parlamentare în domeniul supravegherii sectorului de securitate”. Proiectul se bazează pe colaborarea, deja stabilită, între reprezentanţii din Estonia şi Republica Moldova având drept scop consolidarea rolului si capacitătilor Parlamentului Republicii Moldova în domeniul supravegherii sectorului de securitate, prin cooperarea si schimbul de experientă cu Comitetul de Aparare Nationala al Estoniei. Programul vizitei a inclus următoarele:

 

Sesiunea de lucru a Comitetului National de Apărare al    Riigikogu. Întrevederea s-a concentrat pe audierea   publică a raportului prezentat de către Ministerul Apărării   cu privire la misiunile internationale ale Estoniei.   Reprezentantul Ministerului Apărării a realizat o scurtă   trecere în revistă a evenimentelor-cheie si problemelor în   misiunile Estoniei în Afganistan, Mali, Siria, si Republica   Africana Centrală. Deputatii moldoveni au avut posibilitatea
de a obtine informatii si experientă în efectuarea audierilor
publice eficiente, în abordarea problemelor si elaborarea
unei viziuni clare a stării de lucruri în domeniul securitătii si

apărării. Unul dintre principalele puncte subliniate de către omologii din Republica Moldova în urma întâlnirii constă în faptul că discutiile si dezbaterile nu au fost politizate, dar mai degraba au fost abordate aspecte tehnice, concrete si de lungă durată.

 

– Vizita la Unitatea Militară Tapa a fost organizată de Maj Madis Morel si colegii săi de la Unitatea Militară Tapa. Deputatii moldoveni s-au familiarizat cu procesul de reformă care are loc în prezent în cadrul fortelor armate din Estonia, structura sa, reglementările si conditiile în care se efectuează serviciile militare la Tapa. Delegatia a avut sansa de a efectua o vizită la unitatea militară, unde au discutat cu tinerii înrolati în fortele armate din Estonia. Vizita a fost deosebit de utilă datorită caracterului său interactiv si datorită fluxului de informatie cu privire la realizarile si provocările cu care se confruntă Fortele Armate ale Estoniei, precum si experienta valoroasă acumulată de-a lungul timpului, experienta care ar putea fi folosită cu succes de către omologii din Republica Moldova.

 

– Masa rotundă „Comitetul National de Apărare si societatea civilă: interactiune si modele de cooperare”. Aceasta avea ca obiectiv identificarea mecanismelor si instrumentelor de colaborare de succes între reprezentantii societătii civile din Estonia si Comitetul National de Apărare al Riigikogu în domeniul supravegherii sectorului de securitate. În cadrul mesei rotunde au participat: Dna Krista Mulenok de la Asociatia Tratatului Atlantic din Estonia, Dl Martin Hurt de la Centrul International pentru Studii de Apărare si Dna Marge Mardisalu-Kahar de la Centrul Estonian al Parteneriatului Estic. Discutiile s-au axat pe cîteva aspecte cum ar fi: ONG-urile estoniene si misiunea think-tank-urilor, zona de interes, precum si conexiunile cu activitatea Comitetului de Aparare Natională; întelegerea ca atare a prioritătilor sectorului de securitate, perspectivelor, întelegerea principalelor provocări în domeniul supravegherii sectorului de securitate; instrumente legale de cooperare şi interpelare în cadrul Comitetului de Aparare Natională; experiente, bune practici şi procese de implicare ce ţin de responsabilitate Comitetului de Apărare Naţională.

 

Conferinta pe tema Securitate Comprehensiva si Aparare Integrata la Riigikogu. Scopul principal al conferintei a fost de a genera dezbateri cu privire la studiul realizat de Centrul International pentru Studii de Apărare. Studiul a fost elaborat în scopul de a descrie starea actuală a implementării modelului integrat de apărarea natională estonă. Conferinta a informat delegatia Republicii Moldova în ceea ce priveste conditiile unei interactiuni de succes între domeniul securitătii nationale si părtile interesate de apărare în cadrul strategiei globale de securitate şi apărare integrată. Una dintre problemele-cheie, tin de actiunile care urmeaza a fi intreprinse de către Estonia, în scopul de a asigura sinergia factorilor de decizie in domeniul apărării si securitătii. În general, vizita a avut succes nu doar în oferirea informaţiilor de primă-importantă, ci a şi prezentat cele mai bune practici în apărarea si supravegherea sectorului de securitate, de asemenea, în stabilirea unei cooperări mai strânse între reprezentantii din Republica Moldova si Estonia, pentru a asigura implementarea eficientă a ideilor preluate.

 

CID NATO exprimă multumiri Dlui Victor Guzun, al cărui ajutor a fost fundamental în efectuarea cu succes a vizitei oficiale, Asociatia Estoniana a Tratatului Atlantic, care este partenerul de implementare al Centrului de Informare şi Documentare privind NATO, Comitetului National de Apărare al Riigikogu, participantilor şi sustinătorilor acestui proiect.
„Consolidarea capacitătilor parlamentare în domeniul supravegherii sectorului de securitate ” este un proiect sustinut de Ministerul Afacerilor Externe din Estonia.