Ziua Armatei Naționale

3 septembrie 2021

Comments are off for this post.
Ziua Armatei Naționale

Astăzi când sărbătorim aniversarea de 30 de ani ai Armatei Naționale este un bun prilej să aducem în atenția publică rolul ei și provocarile cu care se confruntă.
În Republica Moldova, importanţa armatei pentru stabilitatea şi dezvoltarea ţării este subestimată atât la nivel guvernamental, cât şi societal. Faptul dat se manifestă atât prin lipsa discuţiilor în spaţiul public asupra rolului armatei, cât şi în subfinanţarea cronică a instituţiei. De asemenea, rolul armatei în ţara noastră nu a fost revizuit nici după agravarea situaţiei de securitate din regiune, deşi există o necesitate de a mări cheltuielile în acest domeniu. Cu siguranță, Republica Moldova are nevoie de o armată. Fiind un organism coerent ce asigură suveranitatea și integritatea statului, rolul sau primordial este de apărare. În egală măsură, este un mecanism de descurajare pentru orice provocare, asistență în crize, situații de urgențe, calamități etc.
Republica Moldova traversează o perioadă cu multiple riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi, precum riscul agresiunii în regiune, prezența trupelor străine pe teritoriul țării, existența unui conflict nerezolvat, prezența elementelor războiului hibrid, amenințări de ordin intern etc. Unele s-au acutizat în situația de criză, cauzată de virusul COVID-19. În aceste condiții, Armata Naţională (AN) joacă un rol important în asigurarea apărării naţionale a statului, prin prevenirea, contracararea şi anihilarea ameninţărilor şi agresiunilor cu caracter militar, dar și asimetric, orientate împotriva ţării.
Pandemia virusului COVID-19 a creat provocări în multe aspecte, inclusiv economice, politice, sociale, de sănătate și a avut un impact major asupra securității naționale și celei umane, afectând principiile și valorile, problemele transversale, instituțiile furnizoare de securitate și cele de monitorizare ale politicilor de securitate și apărare. Armata Națională având experiență în acordarea sprijinului autorităţilor publice în gestionarea situaţiilor excepţionale sau de criză, dezastrelor naturale, și-a evidențiat rolul vital în asigurarea securității naționale și umane.
Pentru a răspunde în mod adecvat la noile provocări, Republica Moldova trebuie să-și modernizeze sistemul de asigurare a securității naționale, prin actualizarea documentelor conceptuale, ajustarea cadrului instituțional, prin dezvoltarea capacităților civile și militare necesare pentru contracararea riscurilor și pericolelor cu care se confruntă statul.
Republica Moldova are nevoie de armată, chiar dacă în Constituţie este stipulat statutul de neutralitate al ţării. Mai mult decât atât, avem nevoie de militari profesionişti şi bine remuneraţi. Unul din cele mai cunoscute stereotipuri precum „Republica Moldova nu are nevoie de armată, nu are cu cine se lupta și trebuie să ne dezarmăm”, este o falsă teză, promovată de către anumiţi politicieni, că un stat neutru nu are nevoie de o armată naționala.
O bună parte din aceste narațiuni fac parte din acțiuni concertate din cadrul unor campanii propagandistice care vizează slăbirea statului Republica Moldova. Este deja recunoscut faptul că doar o armată operaţională, combativă, proactivă, atractivă, modernizată tehnic, cu efectiv militar consolidat poate îndeplini misiunile eficient, și să dețină o credibilitate atât pentru cetățeni, cât și o predictibilitate pentru partenerii țării. Astfel, avem nevoie de o armată bine pregatitî care să fie gata să răpundă tuturor provocarilor în adresa securității statului Plus, Armata Naționala contribuie la promovarea politicii externe a statului pe plan internațional prin participarea la misiuni de menținere a păcii ONU, NATO,UE.
Participarea în operaţiunile şi misiunile internaţionale este o prioritate a Republicii Moldova. Aceasta este cea mai bună dovadă a faptului că RM este un partener de încredere, care nu doar promovează, dar şi contribuie la asigurarea stabilităţii şi păcii la nivel regional sau internaţional. Sporirea credibilităţii Republicii Moldova în raporturile cu partenerii strategici externi se va înfăptui și prin continuarea realizării angajamentelor asumate în procesele de dezvoltare a capacității de apărarea a Forțelor Armate. Pentru a promova eficient interesele în domeniul de referință, Guvernul va da dovadă de consecvență și determinare în asigurarea apărării naționale, devenind un furnizor, nu doar consumator de securitate În plan intern, participarea la misiuni şi operaţii internaţionale este o investiţie pe termen lung în dezvoltarea capacităţilor ale componentelor Forţelor Armate şi preluarea de cele mai buni practici şi standarde în timp minim şi eficient.

  • 241220479_566700734749348_3326941013599361507_n
  • 241258794_2599791326984286_2080262439559875231_n