Implementarea activităților în cadrul Proiectului „Modelul NATO – Simularea procesului decizional și Şcoala de Securitate NATO„

7 noiembrie 2018

Comments are off for this post.
Implementarea activităților în cadrul Proiectului „Modelul NATO – Simularea procesului decizional și Şcoala de Securitate NATO„

Proiectul „Modelul NATO – Simularea procesului decizional și Şcoala de Securitate NATO„ a fost organizat în perioada 11-12 octombrie 2018, în incinta Universității de Stat Bogdan Petriceicu Hașdeu din Cahul, și respectiv, în perioada 17-18 octombrie, la Universitatea de Stat Aleccu Russo din Bălți și a fost destinat studenţilor, tinerilor profesionişti și reprezentanţior societăţii civile din regiunea de sud și nord a Republicii Moldova. Școlile au a avut drept scop dezvoltarea culturii de securitate precum şi a gîndirii critice în rîndul acestora, prin prelegeri diverse conduse de experți în domeniu, discuții la subiecte de actualitate și prin vizite de studiu în teren.

Școlile de Securitate NATO din Bălți și Cahul au adunat participanți selectați din regiunea de Sud și de Nord a Republicii Moldova. Conform programului de 2 zile a Școlilor, participanții au luat cunoștință cu un vast spectru de informații. Acestea au fost prezentate de formatori direct implicați în asigurarea securității sau în promovarea acesteia prin informare. În cadrul Școlilor s-au abordat atît aspectele generale cît și cele specifice de cooperare ale Republicii Moldova cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, s-a studiat structura, rolul și modul de adoptare a deciziilor în cadrul acestei organizații, dar și s-au studiat aspectele generale ale politicilor de securitate a Republicii Moldova. Participanții au avut ocazia să preia informații din prima sursă privind provocările la adresa securității naționale și modul în care acestea se contracarează.

Școlile au reprezentat o platformă de discuții la subiecte de actualitate, unde participanții au fost mereu încurajați să adreseze întrebări și să abordeze critic informația care le este oferită. Școala a fost un imbold pentru tineri de a-și forma un punct propriu de vedere a lucrurilor, bazat pe obiectivitate și nesusciptibilitate față de manipulări și dezinformare.

Școala de Securitate NATO din Cahul
Școala de Securitate NATO din Cahul a fost lansată de către dna Elena Mârzac, Directoarea Executivă a Centrului de Informare și Documentare privind NATO în Republica Moldova, dna. Kristina Baleisyte, șefa Biroului de Legătură NATO în Republica Moldova și de dl. Andrei Popa, rectorul Universității de Stat Bogdan Petriceicu Hașdeu din Cahul. Evenimentul a fost salutat de conducerea Universității, care consideră că participarea în cadrul acestei Școli, contribuie la formarea studenților ca cetățeni, prin încurajarea participării democratice a acestora în procesele politice din țară.

Dna. Kristina Baleysite, Șefa Oficiului de Legătură NATO în Moldova a prezentat participanților o informație amplă despre NATO și parteneriatul Republicii Moldova cu NATO. Dna Baleysite a ținut să puncteze rolul pozitiv al NATO în dezvoltarea unui climat benefic atragerii investițiilor în țările sale membre, precum și țările partenere, prin crearea unui mediu stabil, ghidat de principiile fundamentale ale dreptului omului, statului de drept, și contribuția la formarea instituților de stat puternice și libere de corupție.
Șefa oficiului de legătură a atras atenția asupra riscurilor și amenințărilor la adresa securității internaționale, exprimînd convingerea că acestea pot fi contracarate doar prin efortul comun al tuturor statelor, or într-o lume globalizată riscurile și amenințările nu se limitează la granițele politice ale unui stat, asigurarea acesteia fiind responsabilitatea comunității internaționale.

Totodată, dna Baleysite a menționat că în mod practic securitatatea țărilor membre NATO depinde de stabilitatea și securitatea țărilor din vecinătate, astfel, NATO pune la dispoziția țărilor partenere mecanismele sale, prin care acestea, la solicitare, pot beneficia de suportul NATO pentru dezvoltarea propriilor capacități instituționale și fortificarea sistemului de securitate. Parteneriatele cu NATO, în acest sens, sunt diferite, se bazează pe principiul de cerere – ofertă, se ajustează în conformitate cu solicitările partenerilor și doar țara solicitantă decide gradul de aprofundare a acestor relații și domeniile de cooperare. Șefa Biroului a ținut să informeze publicul despre programele derulate în Moldova, cu suportul NATO, și impactul acestora asupra sectorului de securitate și apărare în țară.

Lecția Publică “Rolul NATO în asigurarea securității și gestionarea crizelor. Studiu de caz: România și Regiunea Mării Negre”
Participanții Școlii de Securitate au avut posibilitatea de a asista la lecția publică din 11 octombrie 2018 implementată în cadrul proiectului Zilele NATO în Moldova, Ediția 2018, condusă de E.S. Daniel Ioniță, Ambasadorul României în Republica Moldova, la subiectul “Rolul NATO în asigurarea securității și gestionarea crizelor. Studiu de caz: România și Regiunea Mării Negre”, pentru a observa și experiența României în cooperarea cu Alianța Tratatului Atlanticului de Nord și beneficiile aduse în urma acestei colaborări.

Introducere în studiile de securitate: politici și strategii
Dna Svetlana Cebotari, Dr. Hab., lector, al Universității de Stat din Moldova a prezentat participanților principalele documente strategice în domeniul asiguării securității pe care le are Republica Moldova, pentru a oferi un grad de percepție mai amplu cu privire la cadrul legislativ în forță și acțiunile întreprinse de Guvernul Republicii Moldova pentru implementarea documentelor sale de politici în domeniul securității și apărării.

Masă rotundă: Provocări la adresa securității naționale: cum pot fi ele depășite?
Interconectarea Școlii de Securitate NATO cu masa rotundă organizată în cadrul proiectului Zilele NATO în Moldova, a avut drept scop oferirea participanților unor informații practice de la reprezentanții instituțiilor de stat și a practicienilor în domeniul securității și apărării, pentru a forma o viziune mai clară asupra problemelor cu care se confruntă țara, dar și modul în care acestea ar urma să fie soluționate.

Dreptul internațional și securitatea
Domnul Petru Iarmaliuc, profesor al Academiei Militare a Forțelor Armate “Alexandru cel Bun” a abordat fenomenul securității din prisma dreptului internațional, prezentînd principalele acorduri internaționale care stau la baza Dreptului Internațional Umanitar, dar și a prezentat perspectiva juridică asupra noilor amenințări la adresa securității, părți componente al așa zisului “război hibrid”. Domnul Iarmaliuc a menționat că multe din acestea la moment nu sunt reglementate din punct de vedere a dreptului internațional public, punctînd asupra dificultății de reglementare și contracarare a acestora.

Organizația Tratatului Atlanticului de Nord: Introducere / Consiliul Nord-Atlantic: Modul de funcționare și adoptare a deciziilor

Aceste lecții interactive au fost conduse de dna Elena Mârzac, Directoarea Exectivă a Centrului de Informare și Documentare NATO, care a explicat în mod apropiat tuturor misiunea, scopul, structura, procedura de vot și caracterul acestei organizații, realizînd o incursiune în istorie, abordînd evoluțiile, transformările și contextul actual în care se află organizația. Dna Mârzac a accentuat caracterul politico-militar al organizației, care urmărește consolidarea unei păci efective pe continentul european, în primul rînd, prin rezolvarea pașnică a diferendelor și asigurarea unui climat stabil, prin dialog, negocieri, promovarea unui set de valori comune, mecanismelor de cooperare mutual avantajoase, schimburilor de experiență, dezvoltarea instituțiilor democratice, și nu în ultimul rînd prin participarea comună în operațiuni de menținere a păcii, sub egida Organizației Națiunilor Unite.

La lecție s-a discutat și despre principalele mituri cu privire la NATO și s-a oferit o abordare alternativă la dezinformarea care circulă prin societate.

Totodată, participanții au fost instruiți privind procedura de luare a deciziilor în cadrul NATO.

Vizită la Brigada Infanterie Motorizată „Dacia” din Cahul
La data de 12 octombrie 2018, în cadrul Școlii de Securitate NATO din Cahul s-a întreprins o vizită de studiu la Brigada Infrantierie Motorizată „Dacia” din Cahul. În cadrul vizitei, comandantul unității, dl locotenent-colonel Sergiu Cirimpei, a realizat o prezentare a unității pe pare o conduce și a răspuns cu drag la întrebările participanților privind serviciul militar, dotarea unității, capacitățile și capabilitățile de reacție în caz de situații de urgență sau conflict armat, reforma armatei, localizarea riscurilor și amenințărilor, comunicare strategică, et. Lecția s-a finisat printr-o excursie și o demonstrare a echipamentului militar aflat în dotarea unității.

Școala de Securitate NATO din Bălți

Condusă conform scenariului anterior, de la Cahul, Școala de la Bălți a adus abordări și vorbitori noi:

Sectorul de securitate și apărare al Republicii Moldova: riscuri, amenințări și perspective
În cadrul Școlii de Securitate din Bălți, a fost invitat în calitate de vorbitor domnul Nicolae Chirtoacă, ex-Ambasador, Director al Institutului de Studii Strategice. Abordarea comprehensivă a domnului Chirtoacă în privința securității a contribuit la perceperea riscurilor și amenințărilor din perspectiva incompetenței clasei politice de a se consolida și forma o poziție clară în privința delimitării acestora. La fel, din perspectiva domnului Chirtoacă, lipsa de coeziune politică, creată din prezența intereselor divergente a partidelor de guvernămînd și opoziție, precum și în interiorul instituțiilor de stat, duce la lipsa unei viziuni clare în privința opțiunilor de politică externă, iar statul se află în incapacitatea formulării unei opțiuni clare și într-o incertitudine în privința direcțiilor de dezvoltare ale țării.

Politica națională de securitate și dimensiunea de gen

Lecția a fost susținută de doamna Natalia Albu, dr., conf. univ., Institutul de Cercetări Juridice și Politice. În cadrul acesteia au fost analizate principalele politici ale statului în domeniul asigurării egalității de gen în domeniul securității. În acest context, a fost abordată și cooperarea Republici Moldova cu NATO pentru promovarea implementării Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate a Naţiunilor Unite (RCSNU) privind Femeile, Pacea și Securitatea dar și s-a menționat Planul de Acțiuni elaborat pentru implementarea Rezoluției 1325.

Au fost specificate principalele probleme cu care se confruntă femeile din sectorul apărării și s-a menționat importanța și necesitatea asigurării condițiilor pentru implicarea acestora în asigurarea securității. În cadrul lecției au fost desfășurate și exerciții în grup, pentru identificarea barierelor cu care se confruntă femeile dar și bărbații și a fost prezenat un scurt film privind rolul femeilor în asigurarea securității.

Lecția publică la subiectul “Cooperara cu NATO: Experiența Republicii Lituania”
Participanții Școlii de Securitate NATO din Bălți au avut posibilitatea, la data de 18 octombrie, să asiste la lecția publică condusă de E.S. Dl Kestius Kudzmanas, Ambasadorul Republicii Lituania în Republica Moldova, organizată în cadrul proiectului Zilele NATO în Republica Moldova. Lecția a fost susținută la Universitatea de Stat Aleccu Russo din Bălți. A fost prezent unui număr de aproximativ 120 studenți ai universității.

Ambasadorul a vorbit despre mediul dificil în care se afla Lituania odată cu prăbușirea Uniunii Sovietice dar și despre cautarea unor noi opțiuni de politică externă, ce a implicat nemijlocit efortul de formare a unei consolidări la nivel de partide politice și constituirea unei coeziuni sociale. Conform E.S. „în primul rînd consolidarea partidelor politice a permis declararea unei dorinței ferme de aderare la NATO”.

Vizită la Brigada Infanterie Motorizată „Moldova” din Bălți
La data de 18 octombrie 2018, în cadrul Școlii de Securitate NATO din Bălți, particpanții au întreprins o vizită de studiu la Brigada Infrantierie Motorizată „Moldova” din Bălți. În cadrul vizitei, colaboratorii au prezentat unitatea din punct de vedere a istoriei, misiunii, dotării tehnice, instruirilor dar și a capacităților de reacție în situații de criză. În contextul discuțiilor a fost abordat subiectul cooperării cu NATO, importanța desfășurării exercițiilor de interoperabilitate și participarea soldaților moldoveni în misiunile internaționale de menținere a păcii. Participanții au avut ocazia să vadă pe viu echipamentului militar aflat în dotarea unității.

 • cahul (276 из 503)
 • cahul (138 из 503)
 • cahul (500 из 503)
 • cahul (180 из 503)
 • cahul (77 из 503)
 • IMG_20181012_122435
 • IMG_20181012_115052
 • IMG_20181018_113715
 • CEP_0675
 • CEP_0915
 • CEP_0732
 • IMG_20181018_114318