Implementarea activităților în cadrul Proiectului Zilele NATO în Moldova, Ediţia 2018”

7 noiembrie 2018

Comments are off for this post.
Implementarea activităților în cadrul Proiectului Zilele NATO în Moldova, Ediţia 2018”

Centrul de Informare şi Documentare privind NATO în Republica Moldova, în parteneriat cu Oficiul de Legătură NATO în Republica Moldova și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene au organizat un șir de activități în cadrul Proiectului: „Zilele NATO în Moldova, Ediţia 2018”, care cuprinde activităţi publice adresate publicului larg, pentru sporirea gradului de conştientizare a activităţii şi misiunii NATO, incluzînd:

1. Lecţii publice şi mese rotunde în regiuni (Bălţi şi Cahul) cu subiectul: “Provocări la adresa securității naționale. Cum pot fi ele depășite?”;
2. Mese rotunde și lecții publice în Chișinău;
3. O conferinţă naţională la subiectul „Parteneriatul Republica Moldova – NATO: Realizări şi Perspective”;
4. Lansarea ghidului informativ Rezoluţia 1325 a Consiliului de Securitate ONU privind AGENDA FEMEILE, PACEA ŞI SECURITATEA și a spotului promoțional Programul național al Republicii Moldova de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea;
5. Emisiuni TV și Radio pe subiecte de securitate.
6. Vizite de studiu a formatorilor de opinie din regiuni la Chișinău (Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Oficiul de Legătură NATO în Moldova, Ambasada Poloniei/României.

2 mese rotunde la subiectul “Provocări la adresa securității naționale. Cum pot fi ele depășite?”
Au fost organizate la data de 11 octombrie la Cahul, în incinta Universitatății de Stat “Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul și la data de 17 octombrie la Bălți, în incinta Universitatății de Stat “Aleccu Russo” din Bălți, la subiectul “Provocări la adresa securității naționale. Cum pot fi ele depășite?”. Aceste activități au întrunit un vast spectru de participanți, incluzînd atît studenți ai instituțiilor de învățămînd de nivel liceal și universitar din regiunile Nord și Sud a Moldovei, cadre didactice din cadrul universităților din Moldova, reprezentanți ai societății civile, cît și reprezentanți ai institițiilor de stat, ai autorităților publice locale și partidelor politice din Moldova, adunînd în total aproximativ 100 de participanți.

Printre vorbitori la prezentele se numără: dl Gheorghe Bălan, consilierul principal de stat al Prim-ministrului în domeniul reintegrării, dl Viorel Cibotaru, directorul Institutului European de Studii Politice din Moldova, membru co-fodator al CID NATO, ex-ministru al apărării al Republicii Moldova dar și domnul Gheorghe Donica, specialist principal al Direcţiei Politică de Apărare şi Planificare a Apărării din cadrul Ministerului Apărării al Republicii Moldova.

Participanții la mese rotunde au fost interesați de amenințările și riscurile la adresa securității naționale a Republicii Moldova și au prezentat propriile viziuni cu privire la acestea, au făcut o analiză referitoare la capacitățile statului de contracarare a riscurilor și amenințărilor, dar și au identificat și expus părerile cu privire la opțiunile de securitate ale Republicii Moldova. În cadrul discuțiilor a fost menționată în mod repetat necesitatea responsabilizării tuturor institițiilor de stat în vederea asigurării securității naționale, aceasta fiind o responsabilitate comună și nu doar a organelor de forță. Instituțiile de stat în contextul dat „ar trebui să coopereze mai intens, mai profund, pentru identificarea riscurilor și amenințărilor, inclusiv cu partenerii externi, pentru că singuri nu putem asigura securitatea”. Republica Moldova, ar trebui să fie într-o căutare continuă de potențiali parteneri în vederea îmbunătățirii capacităților sale iar “dialogul Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și NATO este oportun pentru contribuirea la consolidarea democrației și dezvoltarea acasă…în multe cazuri NATO a contribuit la armonizarea mecanismelor naționale și a facilitat integrare în UE… în acest sens cooperarea cu UE și NATO ar permite dezvoltarea statului, armonizarea legislației și ar duce la rezolvarea conflictului transnistriean”, a conchis dl George Bălan, consilierul principal al Prim-Ministrului în domeniul reintegrării.

2 lecții publice pentru studenți: “Rolul NATO în asigurarea securității și gestionarea crizelor. Studiu de caz: România și Regiunea Mării Negre” și “Cooperara cu NATO: Experiența Republicii Lituania”
CID NATO a organizat 2 lecții publice pentru studenții Universitatății de Stat “Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul și Universitatății de Stat “Aleccu Russo” din Bălți.

E.S. Dl Daniel Ioniță, Ambasadorul României în Republica Moldova a susținut la data de 11 octombrie curent, o lecție publică pentru un număr de aproximativ 120 studenți, dar și profesori ai Universității de Stat Bogdan Petriceicu Hașdeu din Cahul la subiectul “Rolul NATO în asigurarea securității și gestionarea crizelor. Studiu de caz: România și Regiunea Mării Negre”. Ambasadorul a vorbit despre Alianța Nord Atlantică, dar și despre România și zona extinsă de securitate la Marea Neagră.

Dl Ioniță a abordat NATO din perspectiva oportunităților pe care le oferă această organizație statelor sale membre din punct de vedere a asigurării securității, dar și din perspectiva creării unui climat favorabil pentru dezvoltarea socio-economică a țărilor membre. În cadrul lecției, diplomatul s-a referit la provocările actuale la adresa securității și la legătura strînsă dintre securitate-stabilitate-dezvoltare economică-prosperitate și a evidențiat importanța implicării statelor din vecinătate în parteneriate flexibile de cooperare și dialog cu NATO.

E.S. Dl Kestius Kudzmanas, Ambasadorul Republicii Lituania în Republica Moldova a susținut la data de 18 octombrie o lecție publică pentru studenții de la Bălți, la subiectul “Cooperara cu NATO: Experiența Republicii Lituania”, care a adunat un număr de aproximativ 120 studenți ai universității. Ambasadorul a vorbit despre mediul dificil în care se afla Lituania odată cu prăbușirea Uniunii Sovietice, dar și despre cautarea unor noi opțiuni de politică externă, ce a implicat nemijlocit efortul de formare a unei consolidări la nivel de partide politice și constituirea unei coeziuni sociale. Conform E.S. „în primul rînd consolidarea partidelor politice a permis declararea unei dorinței ferme de aderare la NATO”.

2 lecții publice pentru liceeni la subiectul “Provocări la adresa securității naționale. Cum pot fi ele depășite?”
CID NATO a organizat și condus două lecții publice la subiectul “Provocări la adresa securității naționale. Cum pot fi ele depășite?” pentru elevii Liceului Teoretic „Ion Creangă” din Cahul (11 octombrie 2018), și Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Bălți (17 octombrie). Aceste lecții au oferit o oportunitate elevilor de a beneficia de o introducere în aspectele multi-dimensilonale ale securității prin conștientizarea riscurilor și amenințărilor la adresa securității naționale, dar și a opțiunilor de securitate ale Republicii Moldova. Accentul s-a pus pe elucidarea conceptului de securitate prin prisma abordării multi-dimensionale și comprehensive a acestui fenomen. În acest sens, securitatea a fost personalizată sau chiar individualizată pentru a transmite ideia de omniprezență în viața fiecărui cetățean, or, securitatea socială, cibernetică, mediului, etc. sunt domenii largi, iar asigurarea acestora depinde, inclusiv, de implicarea fiecărui individ în parte.

Conferința națională la subiectul „Parteneriatul Republica Moldova – NATO: Realizări şi Perspective”
În contextul implementării proiectului Zilele NATO în Moldova, Ediţia 2018, Centrul de Informare şi Documentare NATO în Republica Moldova în cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene si Oficiul de Legătură al NATO în Republica Moldova, au organizat o conferință națională la subiectul „Parteneriatul Republica Moldova – NATO: Realizări şi Perspective”, care s-a desfășurat la data de 10 octombrie, curent, la Hotelul Radisson Blu.

Acest eveniment a avut drept scop evaluarea realizărilor care au avut loc în mai mult de două decenii de parteneriat şi articularea unei viziune comune privind cooperarea dintre Republica Moldova şi NATO.

Pricipalele subiecte supuse discuțiilor au fost: rolul partnererilor în facilitarea cooperării cu NATO și analiza cooperării dintre Republica Moldova și NATO prin prisma documentelor cadru privind această cooperare, dar și a proiectelor implementate în Republica Moldova cu suportul NATO în diverse domenii.

În cadrul coferinței, în calitate de vorbitori, au participat reprezentanți ai sectorului guvernamental (Tatiana MOLCEAN, Secretar de Stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, George BĂLAN, Consilier principal de stat al Prim-ministrului în domeniul reintegrării, Aurel FONDOS, Șeful Direcției Transformare, Ministerul Apărării al Republicii Moldova, Natalia SPÎNU, Șefa Centrului de Răspuns la Incidente Cibernetice CERT-GOV-MD, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică), asociativ (Viorel CIBOTARU, Director al Institutului European de Studii Politice din Moldova, membru fondator al CID NATO, ex-ministru al apărării al Republicii Moldova), academic din Republica Moldova (Igor SEROTILA, Șef al Direcţiei politici în sfera ştiinţei şi inovării, Academia de Științe a Moldovei), corpului diplomatic (E.S. Dl Bartłomiej ZDANIUK, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Polonia în Republica Moldova) precum și un reprezentant de la Cartierul General NATO – James Appathurai, Asistentul Adjunct al Secretarului General NATO pentru afaceri politice și politică de securitate și reprezentant special al Secretarului General al NATO pentru Caucaz și Asia Centrală.

Emisiuni TV/Radio/Interviuri
Centrul de Informare și Documentare privind NATO în Republica Moldova a reflectat, în contextul Zilelor NATO, subiecte ce țin de securitatea națională dar și de cooperarea Republicii Moldova cu NATO prin intermediul emisiunilor TV, Radio dar și în interviuri acordate jurnaliștilor.

Dna Elena Mârzac, Directoarea Executivă a Centrului de Informare și Documentare privind NATO din Republica Moldova, a oferit un interviu exclusiv în cadrul emisiunii TV Vector European a TV RM1 din 29 octombrie 2018, în care a vorbit despre rolul și activitatea Centrului de Informare și Documentare NATO, parteneriatul RM-NATO, despre proiectele implementate de către CID NATO în Republica Moldova, la general, dar și despre proiectul Zilele NATO în Moldova, în particular.

Directoarea CID NATO, dl Igor Serotila, şef Direcţie, Academia de Ştiinţe a Moldovei și dl Vitalie Ponomariov, lector universitar, Universitatea de Stat ”Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul au participat la emisiunea radio “Loc de Dialog”, organizată de Teleradio Moldova la 16 octombrie. Participanții au discutat despre Parteneriatul Republica Moldova-NATO: realizări şi perspective. Dna Elena Mârzac s-a axat în special pe proiectele realizate cu suportul NATO în Republica Moldova, și a informat publicul despre proiectul Zilele NATO, Ediția 2018. Dna Mârzac a explicat scopul desfășurării și care sunt activitățile care au fost și urmează să fie realizate în proiect.

La data de 16 octombrie 2018, în cadrul emisiunii Punctul pe AZi a TVR MOLDOVA au fost abordate un șir de subiecte ce țin de relevanța cooperării Republicii Moldova cu NATO, despre percepția populației privind NATO și despre implementarea Proiectului Zilele NATO în Moldova, Ediția 2018. În calitate de vorbitori au participat domnul Viorel Cibotaru, Directorul Institutului European de Studii Politice și co-fondatorul Centrului de Informare și Documentare NATO în Moldova, domnul Veaceslav Iațco, Șef al Secției NATO și cooperare politico-militară din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integării Europene dar și domnul Radu Burduja, Secretarul General de Stat al Ministerului Apărării.

În cadrul discuțiilor participanții au atras atenția supra importanței cooperării Republicii Moldova cu partenerii externi în vederea dezvoltării capacităților de apărare și reformarea sectorului de securitate. Totodată, au fost enumerate mecanismele de cooperare ale NATO cu țările partenere și modul de funcționare a acestor parteneriate. „Din păcate, Republica Moldova nu este capabilă şi nu a fost niciodată îndeplină măsură să asimileze această asistenţă. Noi încă rămânem izolaţi, rămânem mai ales din cauza proastei guvernări. Sper să depăşim această stare, pentru că situaţia geopolitică rămâne una tensionată”, a menționat dl Viorel Cibotaru în contextual cooperării RM cu partenerii săi externi.

În cadrul proiectelor Zilele NATO în Republica Moldova, Ediția 2018 și Modelul NATO – procesul de simulare a deciziilor și Școala de Securitate NATO, CID NATO a oferit interviuri pentru TV Bălți și BTV, în data de 18 octombrie 2018, pentru a informa despre activitățile implementate în cadrul proiectelor sus-menționate, în deosebi despre vizita înfăptuită în acea zi la Brigada 1 Infranterie Motorizată “Moldova”, activitate de o importanță majoră pentru familiarizarea tinerilor cu activitatea Armatei Naționale.

În contextul conferinței naționale “Parteneriatul Republica Moldova – NATO: realizări și perspective”, dl Viorel Cibotaru, ex-ministrul Apărării al Republicii Moldova și co-fondatorul Centrului de Informare și Documentare NATO a oferit la data de 10 octombrie un interviu pentru Jurnal TV. Dl Cibotaru a accentuat însemnătatea acestui parteneriat pentru Republica Moldova și a menționat că activitatea se desfășoară în cadrul Zilelor NATO, Ediția 2018.

Pentru Sputnik Moldova, la 18 octombrie 2018, dna Elena Mârzac, împreună cu dna Cristina Lesnic, Vicepremier pentru Politici de Reintegrare și Dna Bodrug Valentina, președinte „Gender Centru”, a vorbit despre rolul femeilor în sectorul securității și apărării, despre Rezoluția CS ONU 1325 privind „Femeile, Pacea și Securitatea”, Programul Național de implementare a Rezoluției și acțiunile instituțiilor din sectorul securității, importanța promovării și sensibilizării acestui subiect.

TRM a realizat un documentar radio la subiectul „Femeia: între război şi pace”. În cadrul documentarului s-a vorbit și despre Rezoluția Consiliului de Securitate ONU – 1325 privind Femeia, Pacea și Securitatea și Programul național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2018-2021. Dna Elena Mârzac, Directoarea CID NATO, în cadrul interviului pentru TRM a menționat că “această Rezoluție vine să creeze condiții, în care femeia să aibă acces la programe de mentorat, de instruire, și nu doar în țară, dar și la nivel internațional. Deseori se spune că da, noi avem femei în armată, da, noi avem femei în justiție, sau în serviciu vamal. Dar, iarăși, când analizăm: câte femei dintre ele sunt la nivel de luare a deciziilor – ele sunt mai puțin de 30%, sau câte sunt vice-miniștri sau secretare de stat? La Ministerul Apărării e zero, nu există. Acum la Ministerul Apărării este o singură doamnă colonel.”

Masă rotundă privind “comunicarea strategică în domeniul securității și apărării: necesități și perspective”
În cadrul Proiectului Zilele NATO în Moldova, Ediția 2018, Centrul de Informare și Documentare NATO în Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Apărării și Institutul de Cercetări Juridice și Politice a Academiei de Științe a Moldovei organizează la data de 15 noiembrie, curent, o masă rotundă la subiectul “comunicarea strategică în domeniul securității și apărării: necesități și perspective”.

Masa rotunda va fi organizată în incinta sălii mici a Academiei de Științe a Republicii Moldova, cu începere la orele 09:00. Discuțiile din cadrul mesei rotunde vor fi focusate pe conceptul de comunicare strategică din perspectiva unei soluții eficiente de contractare a amenințărilor din cadrul mediului actual de securitate (mediu ce are implicații majore asupra securității naționale și procesului de comunicare în promovarea intereselor naționale și asigurarea unui sector de securitate și apărare capabil să răspundă la aceste amenințări).

La eveniment vor participa reprezentanții Ministerului Apărării, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului de Cercetări Juridice și Politice a Academiei de Științe, Centrului de Informare și Documentare privind NATO din Moldova, ai societății civile, inclusiv a Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning din România.

Lecție publică la subiectul “Evoluția mediului de securitate”
Lecţia publică este planificată pentru data de 15 noiembrie 2018, în cadrul Universității Libere din Moldova. Lecţia va fi susţinută de către domnul Iulian CHIFU, Director al Centrului pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning, România, și este destinată atît studenților cît și profesorilor.

Vizite de studiu a formatorilor de opinie din regiuni la Chișinău (Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Oficiul de Legătură NATO în Moldova, Ambasada Poloniei/României)
În cadrul proiectului au fost selectați 18 formatori de opinie din localitățile regiunii de Nord a Republicii Moldova, care vor efectua o vizită de studiu la Chișinău pentru a se informa și înțelege mai bine care sunt principiile și valorile fundamentale promovate și respectate de NATO. Vizita de studiu se preconizează pentru data de 8 noiembrie 2018. Participanții vor avea ocazia să viziteze Centrul de Informare și Documentare NATO din Republica Moldova, să discute cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene a Republicii Moldova, să efectueze o vizită de studiu la Oficiul de Legătură NATO în Moldova, dar și vor avea ocazia să discute cu reprezentanții Ambasadei Poloniei în Republica Moldova pe aspecte legate de securitate și NATO.

 • CEP_0833
 • IMG_20181018_151911
 • IMG_20181018_140849
 • cahul (308 из 503)
 • cahul (330 из 503)
 • cahul (367 из 503)
 • cahul (348 из 503)
 • cahul (171 из 503)
 • 44638285_1139686926185732_7821624350733238272_o
 • 44667464_1139687202852371_8002743954829213696_o
 • 44689204_1139685719519186_2259867338520133632_n
 • 44698404_1139687176185707_7588591919312142336_n
 • cahul (246 из 503)
 • CEP_0848
 • 43712439_10156496897321421_6169528746119266304_n
 • 44140291_10156512745716421_1212312144872210432_n
 • 44249879_2267427996821814_1705810368288260096_o